Gyászhírek, 2017. október 11.

Gyászhírek, 2017. október 11.
Huszonegy éve veszítettük el a legdrágább férjet, apát, DR. JÁMBOR KÁLMÁNT (pszichiáter)„Elcsitult a szívem, többé már nem dobog,/ Itt hagyta lelkem e földi világot/ De odafenn a mennyben is rátok gondolok,/ Az angyalkák vigyáznak reám és/ Néktek leragyognak a csillagok.” Örökké szerető családja.


Mély fájdalommal a szívünkben búcsúzunk szeretett édesanyámtól, az anyóstól és nagymamától, MÁTÉ KLÁRÁTÓL (szül. SZABÓ, Pelbárthida) kit Teremtője 2017. október 9-én szólított magához. Búcsúztatása a pelbárhidai családi háztól és templomban 2017. október 11-én, szerdán 13 órakor. Örök nyugalomra a bihari temetőben helyezzük. Áldott szeretetére míg élünk, emlékezünk. Nyugodj békében! Szerető fia Árpád, menye Emese, unokái: Andrea, Réka, Zsófia és Balázs.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, FAZEKAS ANNA (NUSI) életének 77. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, október 12-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik lánya Melinda és családja és szeretett unokája Melike.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre, nagynénire, keresztanyára, HALÁSZ EDITRE (szül. BORSI) halálának harmadik évfordulóján. „Hiányod fájdalom, de minden könny vigasz, örök a perc, csak az élet nem az. Minden éjszaka a hajnallal véget ér, s míg szívünk dobban, TE örökké benne élsz.” Emléked kegyelettel őrzi szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. MOLNÁR ISTVÁNRA (élt 75 évet, Várad), akit ma egy éve rabolt el tőlünk a kegyetlen halál. Még mindig fáj nagyon, talán örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. De az élet csendben megy tovább, emlékedet megőrizzük egy életen át.” Szerető feleséged Irma, gyermekeid István és Attila, menyeid Ildikó és Erika, unokáid Csilla, Márk és Nórika.

*

Aki elmegy, nem jön vissza többé, de szívemben őrzöm emlékét mindörökké… Fájó szívvel emlékezem drága barátnőmre, aki hét éve Ingoldstatban hirtelen elhunyt, ÖZV. VĂLEANU IANOTA ERZSÉBETRE, (KICSIRE). Sütő Ibi.

*

Egy éve annak a szomorú napnak, amikor MOLNÁR ISTVÁN örökre elment közülünk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét szeretettel őrzi: húga és sógornője családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága apára, nagyapára, BAGI JÁNOSRA (CSICSA) halálának 32. évfordulóján. Örökké bánatos családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára és dédmamára, TOLNAI IRÉNRE (szül. ADORJÁN IRÉN, Bihardiószeg) halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Öröké bánatos családja.

*

Fájdalommal szívünkben emlékezünk a drága édesanyára, feleségre, menyre, HALÁSZ EDITRE halálának 3. évfordulóján. „Bár szobád üres a szívünkben telis-tele drága emlékekkel. Te azt üzened naponta nekünk – Lélekben örökre itt vagy velünk.” Emléked őrzi bánatos fiad, férjed és anyósod.

*

„Emberi törvény, mindent kibírni és menni tovább, akkor is ha bennünk nem élnek már remények és csodák.” (Hemingway) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki osztálytársunknak ILYÉS ENDRÉNÉ BRÁTA ERNÁNAK szeretett férje elvesztése miatt ért mély fájdalmában. Emléke legyen áldott! A Pénzügyi Technikum 1954-ben végzett osztálytársai.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik velünk voltak a nehéz percekben. A gyászoló család, Judit, Jóska és Gréta.

*

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél.” BARABÁSI ROSÁLIA, CIGHIR CATITA, IOVA IOAN, IGNA MARIA, NAGY ERZSÉBET. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.