Gyászhírek, 2017. november 9.

Akt.:
Gyászhírek, 2017. november 9.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jó édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, SZÉP PIROSKA 91 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése ma, november 9-én 14 órakor a biharsályi (Sauaieu) 53. számú háztól. Emlékét szívünkben megőrizzük. Búcsúzik fia Álmos és családja.

 

Szomorú szívvel tudatom, hogy szeretett testvérem, SZABÓ JÁNOS, 68 éves korában hosszú, súlyos szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Temetése pénteken 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja nővére és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett nagyapától és dédnagyapától, COSMA LAURENŢIUTÓL.
Jóságát és mosolygós arcát, amivel körülvett minket, soha nem feledjük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Unokái Andrea és Tímea, unokaveje Béla és dédunokái Nikolett és Vivien.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút a szeretett apától és apóstól, COSMA LAURENŢIUTÓL,
aki 98 éves korában eltávozott szerettei köréből. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet.
Búcsúzik fia Gyuszi és menye Gizella.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett férjemtől, COSMA LAURENŢIUTÓL (a CFR nyugalmazott főkönyvelőjétől), aki 98 éves korában hosszú betegség után csendesen elhunyt. Temetése pénteken, november 10-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. „Adj Uram örök nyugodalmat Neki és az örök világosság fényeskedjék Neki.” Nyugodjál békében, Jézus Mária Szent nevében. Feleséged Muci.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa, LAKATOS SÁNDOR életének 85. évében eltávozott az élők sorából. Temetése november 9-én, csütörtökön 15 órától lesz a biharpüspöki kápolnából. Nyugodjon békében! „Amit tett, gondolt, létrehozott, annak mi is része lettünk: A halála után bennünk él tovább.” Gyászoló lánya Angéla, veje Béla és unokája Boglárka.

*

Fájdalom költözött 10 éve szívünkben, nem múlik el soha, itt marad örökre. Nem hallhatjuk hangod, nem fogjuk kezed. Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok, fülünkben újra megcsendül a hangod. Könnyes szemmel nézünk fel az égre, szeretünk téged most és mindörökre. Fájó szívvel emlékezünk KONDOR ZOLTÁNRA (1935–2007) halálának 10. évfordulóján. Szerető családja.

*

„Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és pusztulás, fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni. Csak most kezdek ráddöbbeni, hogy az éketed ajándék volt, s egyre erősödő szeretet maradt utána.” (Majori Pizer) COSMA LAURENŢIU, SZÉP PIROSKA, LAKATOS SÁNDOR, SOROS GHEORGHE, CIUCUR GHEORGHE, SZAJKÓ JÁNOS, BUZA MIKLÓS. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje. A jó Isten hívta, el kellett mennie. Tied a csend, a nyugalom, te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagytata, ID. CZIRJÁK GYULA (Vajda) életének 74. évében rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése november 9-én 14 órától lesz a vajdai ravatalozóból. Búcsúznak tőle: felesége Magda, fia Gyula, menye Enikő, lánya Klára, veje Árpád, unokái Norbi, Brigi és Betti.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, testvérre, nagymamára, és dédmamára, KENÉZ EDITRE, akit már 5 éve magával ragadott közülünk a kegyetlen halál hosszú és súlyos betegség után. Ha telnek is az évek, emléke egy életen át szívünkben megmarad. A viszontlátás reményében nyugodj békében! Örökké bánatos férje Gyuszi, húga Ági, leánya Edit, veje Tibi, fia Gyuszi, menye Ramona, unokái Andris és Dávid, unokamenye Emőke, valamint dédunokája Zsófika.

*

Két éve üres az otthon, Két éve üres a szívünk, Két éve már, hogy nem vagy Velünk. Két szomorú és fájdalommal teli év telt el, amióta a szerető férj és gondoskodó apa, LŐRINCZ LAJOS (Biharszentjános) mély űrt hagyva a szerető családja szívében, örökre elköltözött. Hiányodat nem enyhíti semmi, emléked örökre a szívünkben fog élni. Szerető feleséged Magdi, fiaid Zoltán és Szilárd.

*

Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagytatára, KOVÁCS KARCSIRA, (Hodos) halálának 9. évfordulóján. „Elmentől tőlünk, de nem mentél messze, Tovább élsz bennünk, szívünkbe rejtve. Ne gondold azt, hogy semmivé lettél, Őrizzük azt, mit mondtál és tettél. Ettől van az, hogy szeretünk téged, Bárhol is vagy, ez nem érhet véget.” Szerető felesége, 2 lánya, veje és unokája Dávidka.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KISS KATALINNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Sauer András és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KISS KATALINNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Lakatos Péter és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KISS KATALINNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Dr. Földes Béla és Deana.