Gyászhírek, 2017. november 8.

Akt.:
Gyászhírek, 2017. november 8.
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett barátnőtől, MIHÁLY KATALIN ERZSÉBETTŐL (ny. asszisztensnő), aki 78 évesen visszaadta nemes lelkét Teremtőjének Budapesten. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Vigasztalódást a családnak. Czégényi Kenéz Tünde és Csilla.

Őszinte részvétünket fejezzük ki IMRE KAMILLÁNAK és szüleinek a szeretett édesanya, anyós és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium III. osztálya, szülői közössége és a tanító néni.

*

Tudatjuk, és köszönettel fordulunk mindazokhoz, akik ismerték, szerették, próbálták fájdalmunkat enyhíteni részvétükkel, virágaikkal, együttérzésükkel megtisztelni drága halottunkat, NAGY LAJÓSNÉT (szül. SÖLLÖSI ANNA – GYÖNGYI, PANNI), élt 71 évet, volt nagyszalontai lakos, temetésén. Köszönjük és hála minden rokonnak, volt osztálytársaknak és jó ismerősöknek, barátoknak, lakótársóknak. A feltámadás reményeben a bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, anyósra, PATÓCS ANNÁRA (szül. TRAIER), aki 5 éve örökre itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A szerető család.

*

„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk téged.” Fájó szívvel emlékezünk
ERDÉLYI BÉLÁRA. Szerető családod.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a hirtelen elhunyt kedves, volt diákunktól és osztálytársunktól, DOBAI IMRÉTŐL (elektromérnök, élt 66 évet). Családjának megnyugvást, neki pedig örök nyugodalmat. Volt tanárai és osztálytársai.

*

Sok szeretettel gondolunk halálának 3. évfordulóján drága édesanyánkra, GRÓSZ (LŐRINCZ) ESZTERRE. Nyugodjon békében. Szerető lánya Évike és fia László családjaikkal.

*

„Meghal. És ha ő nem lesz, én se leszek. Hogyan lehetnék én, ha ő nincsen…” (Wass Albert POPA GHEORGHE, ARDELEAN NICOLAIE, VARGA VETURIA, TRIFA FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, testvérre, nagymamára, és dédmamára, KENÉZ EDITRE, akit már 5 éve magával ragadott közülünk a kegyetlen halál, hosszú és súlyos betegség után. Ha telnek is az évek, emléke egy életen át szívünkben megmarad. A viszontlátás reményben nyugodj békében. Örökké bánatos férje Gyuszi, húga Ági, leánya Edit, fia Gyuszi, unokái Andris és Dávid, valamint dédunokája Zsófika.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett HAY JANCSI elhunyta miatti fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Lokodi család.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal, örökké tartó szeretettel emlékezünk a drága, jó feleségre, anyára, GARÁN ÉVÁRA (Székelyhíd), aki 6 hónapja hagyott itt bennünket. Örökké bánatos férje és fia.

*

Fájó szívvel gondolunk és emlékezünk PORSZTNER LAJOSRA (volt érmihályfalvi lakos) halálának 2. évfordulóján. Szerető testvére Béla és sógornője Éva, keresztfia Béla és családja, unokahúgai Emőke és Kitti és családjaik.

*

„Fáradt, beteg teste megpihenni tért. Hosszú és szép idő volt, amit ő megért. Türelmesen várt az Úr hívó szavára, s most belépett ő is az örök hazába!” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. KOVÁCS ZOLTÁN (Kémer) jóságos szíve életének 80. évében megszűnt dobogni. Temetése november 8-án lesz 13 órától a kémeri kápolnából. Gyászolja 3 fia, 3 menye és 5 unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS JÓZSIRA (Örvénd), aki ma 19 éve, hogy búcsú nélkül hagyta itt drága szeretteit és barátait. Szívünkben örökké élni fog! Édesanyja Irma, testvérei és azoknak családjai.