Gyászhírek, 2017. november 6.

Gyászhírek, 2017. november 6.
„Megőrzi az Úr az ő kedvencének lelkét” (Zsolt. 90: 80/a) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki NAGY LAJOS mérnöknek és családjának a szeretett feleség, édesanya és nagymama NAGY LAJOSNÉ SZŐLŐSI ANNA-GYÖNGYI (PANNI), elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban, emlékét kegyelettel megőrizzük! Barátai: Emike és Iván.

DOBOS JÓZSEF szeretteinek Isten Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége és lakói. „Bizony igazak az Úrnak útai, és az igazak járnak azokon.”(Hóseás 14,10)

*

Fájó szívvel emlékezünk MOHA ZOLTÁNRA, aki ma 19 éve, hogy búcsú nélkül hagyta itt drága szeretteit és barátait. Szívünkben örökké élni fog! Édesanyja Marika, testvére Józsi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága férjtől, apától, nagyapától, dédapától, STEF MIHAITÓL (élt 86 évet). Temetése hétfőn 15 órakor a Hasas kápolnából. A gyászoló család.

*

Soha nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett SZILÁGYI BÉLA (BÉLUS) 2 éve itthagyott minket. Soha nem felejti bánatos felesége, fia és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúztunk el szeretett nővéremtől, a sógornőtől, nagynénitől, DEMETER HAJNALTÓL. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mennyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett! Örökké megőrizzük a szívünkben. Öcsi, Kati és Encsi.

*

„Lelked remélem békére talált, S te már a mennyből vigyázol reánk. Soha nem felejtünk, szívünkből szeretünk, Rád örökkön-örökké emlékezünk. Fájó szívvel búcsúztunk DEMETER HAJNALTÓL. Testvére Csabi, sógornője Saci, keresztfia Attila és Árpika.

*

Fájó szívvel búcsúztunk el szeretett leányomtól, DEMETER HAJNALTÓL. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben örökre ott maradsz. Míg köztünk voltál, nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha el nem feledünk! Bánatos édesanyja Erzsike.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúztunk el DEMETER HAJNALTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Ilonka, Feri.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, MÁNYOKI ANNÁRA halálának 4. évfordulóján. Emlékét örökké őrizzük szívünkben. Gyermekei és azok családjai.

*

Fájdalomtól megtelt szívvel emlékezünk a 8 éve elhunyt szeretett testvérre, nagybácsira, a mi bátyus tatinkra, MIHÁLY JÁNOSRA (Fugyivásárhely). Köszönjük Istennek, / Hogy nekünk rendelt téged, / Ki nekünk adtad egész földi élted. / Bátorító szavad, sok-sok szép emléked, / Nem fogunk elfeledni soha-soha téged. Szerető családod.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. TÓTH ZOLTÁNRA, aki 4 éve Isten akaratában megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, DR. FAZAKAS FERENC szemészfőorvosra halálának 19. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Bánatos családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FÚRKÓ GYÖRGYNEK a szeretett édesanya elvesztése okozta mély fájdalmában. SC Congips SA munkaközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógornőnktől, SZÉNÁSI ERZSÉBETTŐL. Emlékét szeretettel megőrizzük. Nyugodjál békében. Sógornőd Ibolya és fia Pisti, unokája Renáta.

*

Soha el nem múló szeretettel búcsúzunk drága sógornőmtől, SZÉNÁSI ERZSÉBETTŐL (szül. GÁBOR). Nyugodj békében. Sógornőd Gizike és keresztfia Józsika és családja Budapestről.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógornőnktől, SZÉNÁSI ERZSÉBETTŐL, Emlékét szeretettel megőrizzük. Nyugodjál békében. Sógorod Jenő és családja.

*

„Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.” (Fekete István) CORNACIU MARIAN, STEF MIHAI, DOBOS JóZSEF, PLESA MARIUS-ROMAN, MONOSI ELISAVETA, IUHOS MARIA, LAZAU DANIELA, DEMETER HAJNAL, CALIN GHEORGHE-EMIL, RAT KATALIN, BERKI ERZSéBET, TODOR IULIANA, TORGEA IULIU, GHITAS FLOARE, VAJNA ERZSéBET, ERZSE PAVEL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, TORGEA IULIU (GYULA, született Pelbárthida) 77 éves korában hosszú betegség után elhunyt. „Megpihenni tért drága, dolgos kezed. Soha nem felejtjük drága emlékedet.” Temetése november 6-án 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle bánatos felesége Ibolya.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa és após, TORGEA IULIU (GYULA, volt Sintezás) 77 éves korában, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Soha nem feledünk. Pihenésed legyen csendes és áldott! Búcsúzik tőle lánya Ibolya, fia Laci, menye Éva és veje Eugen.

*

Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy a drága, jó gyermek, feleség, anya, anyós és nagymama, DEMETER TóTH HAJNAL 63 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára nov. 4-én, szombaton kísértük a Rulikowski temetőben. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, nagybácsi, sógór, PLESA MARIUS-ROMAN
életének 47. évében hosszantartó betegség után elhunyt. Temetése hétfőn, november 6-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik testvére Jutka, sógora Zidane, unokahúga Yasmina.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, DOBOS JÓZSEF
életének 83. évében elhunyt. Emlékét szívünkben őrizzük örökké. Temetése hétfőn, november 6-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúznak tőle fiai József és Attila, unokái Edina és Zoltán, dédunokája Patricia.

*

Megrendülten értesültünk, hogy barátunk és évfolyamtársunk, DR. DVORZSAK LÁSZLÓ (TITUSZ) Németországban elhunyt. Nyugodjon békében! Gyászolják nagyváradi barátai és évfolyamtársai.