Gyászhírek 2017. november 29.

Gyászhírek 2017. november 29.
Fájó szívvel emlékezünk szeretett nagybátyánkra, SCHNEIDER N. ANTALRA, halálának 4. évfordulóján. ,,Idézzük szavaid, tetteid, emléked. Örökké szeretünk, nem feledünk téged! Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Örökké bánatos unokahúgai Erika és Mónika.

Könnyes szemmel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor 7 éve itthagyott bennünket a legdrágább feleség, édesanya, nagymama és anyós, a hegyközújlaki SOMOGYI MÁRIA. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos családja.
*
Soha el nem múló mély fájdalommal emlékezünk drága halottunkra, ID. WEISZ MIKLÓSRA (a Mecanica volt sofőrje), aki 1 éve adta vissza lelkét Teremtőjének. Pihenése legyen áldott, Isten őrködjön pihenése fölött! Gyászolják őt szerettei: felesége, fia, lánya, 3 unokája, menye, testvére, sógornője.
*
„Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” (Róm. 14,8) Szerető szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, dédnagyapára, ID. MOLNÁR GÁBORRA, (Jákóhodos) halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Őt soha nem feledő felesége Juliánna, fia Gábor és családja.
*
Fájó lélekkel, megtört szívvel emlékezünk a drága fiúra, testvérre, nagybácsira és keresztapára, MADARÁSZ ANDRÁSRA (1967–2017, Diószeg), akinek jóságos szíve 2017. július 30-án szűnt meg dobogni, de a szívünkben őrizzük, mint egy drága kincset. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva. „Szíve nemes volt, keze dolgos, Élete nehéz volt, álma legyen boldog. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Csak letörölni a fájó könnyeket.” Sírjára, emlékére szálljon béke, áldás és nyugalom! Szerető Édesanyád, nővéred Ildikó és családja, ikertestvéred Gábor és családja.
*
„Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökre megmaradsz.” Emlékezünk szerettünkre, KISS FERENCRE (Hegyközkovácsi) halálának 10. évfordulóján. „Kinek ajkát nem hagyja el hang, gyászold meg őt, te konduló harang,” Pihenj békében! Szeretteid.
*
„Az idő telik, a fájdalom csak nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Sírodra hiába viszünk virágot, eltemettük veled az egész világot.” Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre és feleségre, DANILICS ERIKA ANTÓNIÁRA (Érolaszi, 1966–2016) halálának első évfordulóján. Emlékedet szívünkben örökké megőrizzük. Édesanyád Ilona és férjed Mihály.
*
„Sehol se vagy, mily üres a világ.” Örök szeretettel emlékezem drága férjemre, SCHNEIDER NÉMET ANTALRA halálának 4. évfordulóján. „Ölelje át az Úr a lelkedet.” Katicád.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, NOVÁK ILONÁRA halálának 4. évfordulóján. „Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, Megtölteni szépséggel a családod életét. Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, De lelkünk egy darabja utadon elkísér. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.” Nyugodj békében, drága lélek! Szerető családod: férjed, fiad, menyed, unokád.
*
Köszönetet mondok mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik a szeretett BOKOR FERENCET utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, koszorúikkal fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége Erzsike (Bia).
*
Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki dalnok-társunknak, Tóth Lajosnak, édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A gyászoló családnak vigasztalódást, az elhunytnak pedig, békés pihenést adjon az Isten. A Váradi Dalnokok.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek és megtisztelőknek, akik szeretett halottunk, ÖZV. KISS RÓZA (szül. FÜLÖP, Bihar) temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló Szökőcs család.
*
Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, Nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, SZABÓ ANNA (szül. Lőrincz, Kárásztelek, palotai lakos) életének 81. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 29-én 13 órakor a palotai kápolnából. A jó Isten őrködjön pihenése felett! Bánatos lányai Éva és Anus, vejei Laci és János, unokái Lacika, Tündi és barátja Janó.
*
Szomorú szívvel búcsúzom testvéremtől, VARGA ILONÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Húga Irénke, Huba és Daniela.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédi, VARGA ILONA (szül. SZÉKELY, Derna) életének 82. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése november 29-én 13 órakor Dernán. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára, ÖZV. SZÉKELY IRÉNKÉRE (szül. MÉHES, Bihar), aki december 2-án lesz egy éve, hogy itthagyott bennünket örökre. „Ezen a napon minden más, újra mélyen érint meg a gyász. Nincs már velünk együtt kit nagyon szeretünk, ma lélekben újra együtt lehetünk. Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, ezek a fények világítsanak neked. Örök világosságban és békességben nyugodj. Soha nem felejtünk, biztosan tudod.” A gyászoló család.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyámra, SZABÓ ILONÁRA (szül. KOMSA), aki ma 4 éve csendesen elhunyt. „Istenem, de nehéz így élni, Drága édesanyát a temetőben keresni. Nem is tudja, mi az igazi fájdalom, Akinek anyját nem fedi sírhalom. E szó, Anya, itt remeg még az ajkamon, Sajnos már nincs kinek mondanunk. Könnyeink peregnek végig arcunkon, Itthagytál minket, hiányzol nagyon!” Örökké gyászoló legkisebb lányod Hajni és vejed Laci.
*
Szomorú szívvel tudatom, hogy az édesanya, nagymama, dédnagymama, CSÉKI ILONA elhunyt. Temetése csütörtök 14 órakor a szalárdi ortodox temetőben. A család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, apára, BAGI SÁNDORRA (CSICSA) halálának 8. évfordulóján. Örökké bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor ma hat hete elveszítettük szeretett férjet, édesapát, SZABÓ CSABÁT (kárászteleki születési, köröstarjáni lakos). A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat! A viszontlátás reményében! „Egy gyertya most érted égjen, / Ki fent laksz már a magas égben. / Ki vigyázol ránk odafentről, / S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.” Bánatos családja.
*
Ma 2 éve annak a szomorú napnak, hogy édesapám, EPERJESY ŞTEFAN (ISTVÁN) itthagyott örökre. Hívlak, nem jössz, szólok, nem válaszolsz, néma csend. Az idő múlik, a fájdalom marad. Úgy mentél el csendesen és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében. Leányod Ildi és unokád Toni.
*
Nyugodjanak békében. TÖRPE ANNA, CSÉKI ILONA, PIRTE VASILE, BURA VALER, MIHIS PAVEL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Emlékezünk LENGYEL JÓZSEFNÉRE (KÖSZTELNIK MÁRIA), és OTTENBERGER JÓZSEFRE haláluk 24. és 22. évfordulóján. Az örök világosság fényeskedjék nekik. Szerető családjaik.
*
Fájdalommal emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, KESZEG ILONÁRA (szül. BACSI) halálának 8. évfordulóján. „Elmennek mind-mind az emberek, de csak az hal meg, akit elfelejtenek.”. Emlékező szentmise december 1-jén reggel 7 órakor a Barátok templomában. Emlékét őrzi férje Ferenc, leányai Katalin és Ildikó, vejei Tibi és Laci, unokái Rudi, Brigi, Kinga, Annácska és Ilona-Rita.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, nagytatára, dédnagytatára, BORDÁS KÁROLYRA (Érmihályfalva), aki 4 éve itthagyott bennünket. Drága édesapám, nem bírtad tovább a lelked, a mennybe költözött. De lélekben itt maradtál szeretteid között. Itthagytad azokat, akik szerettek téged. Soha sem feledjük a te drága emléked. A bánatos család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára és anyósra, FELDMANN ILONÁRA halálának 31. évfordulóján. „Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk halkan, csendesen zokogva. A halál nem jelent felejtést és véget, Szívünkben örökre élni fog drága emléked.” Pihenése legyen áldott és nyugodt. Szerető családod.