Gyászhírek, 2017. november 21.

Gyászhírek, 2017. november 21.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki el nem vehet. Fájó szívvel búcsúzunk GERGELY GYULÁTÓL (Biharszentjános). Id. Konta István és családja.


Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, TAKÁCS JULIÁNNA (Diószeg),
türelemmel viselt betegség után, 83 éves korában elhunyt. Temetése kedden, november 21-én 13 órakor a diószegi Ócska temető kápolnájából. Búcsúzik tőle lánya Jutka, élettársa Laci, unokája Julika.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett anya, nagymama, TAKÁCS JULIÁNNA halála miatt érzett fájdalmában. A Madarász család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédi, ÖZV. SZAPPANOS ERZSÉBET (szül. NÉMETHI) életének 87. évében csendesen megpihent. Temetése kedden, november 21-én 14 órakor a kisszántói kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle gyászoló családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, keresztanyától, SZAPPANOS ERZSÉBETTŐL. Testvére Esztike, keresztfia Béla és családja.

*

Lelked reméljük békére talált, te már a mennyből vigyázol reánk. Soha nem felejtünk, szívünkből szeretünk, rád örökkön-örökké emlékezünk. Soha nem múló fájdalommal emlékezünk COSTA ICÁRA (Szalárd), aki ma egy éve itthagyott bennünket. Férje Gyuri, lánya Tünde, veje Florin és unokája Janis.

*

„Megszólalnak a harangok / Magukhoz hívtak az angyalok / A földi szenvedést itt hagyom / Ami vár reám, az a nyugalom / S ha az ég boltján egy csillag sem ragyog / Tudni fogod akkor is / Hogy itt vagyok.” Fájó szívvel emlékezünk drága nagymamánkra, dédmamánkra, CSÍKI SÁNDORNÉRA (szül. PAPP PIROSKA, Hegyközpályi), aki ma egy éve örökre itthagyott bennünket. Lángra lobbant a fájdalom, Szívünket tépi minden ága. Fényárban úszó sírhalom, Szeretteink sötét világa. Viaszkönnyeket sír a gyertya, Hullatja fájó könnyeit, És a kemény, hideg fejfa, A mécses füstjétől könnyezik. Szemünkben apró lángok égnek, Csak csendesen imádkozunk, De utat hagyunk a reménynek, Hogy egyszer majd találkozunk!” Emlékét szeretettel szívünkben őrizzük egy életen át.
Unokái Jutka, Ildikó és Emil, unokamenye Mónika, unokaveje Attila, valamint dédunokái Orsolya, Réka, Attila, Barbara és a kicsi Patrik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 10 éve elhunyt szerető drága, jó anyára, anyósra, nagymamára és dédire, SÁROSSY IRÉNRE (szül. DÁVID). Fájdalommal emlékezik rád szerető családod.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, BOGDÁN JÓZSEFNEK a szeretett édesanya elhunyta miatt. A Vest Euro társaság.

*

Fájó szívvel és könnyes szemekkel tudatjuk, hogy szeretett testvérem, TAKÁCS JULIÁNNA
életének 73. évében, súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése Telegden, november 22-én 13 órakor. A jó Isten őrködjön felette! Búcsúzik tőle egyetlen testvére Marika, sógora Jóska és az egész család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett unokatestvérem, TAKÁCS JULIÁNNA
elhunyt. Kedves emlékkel, búcsúzik tőle Magdi és Gica.

*

Könnyes szemmel, örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk drága gyermekünkre, SZŰCS LEVENTÉRE, akit ma hat hónapja tragikus hirtelenséggel rabolt el tőlünk a kegyetlen halál. „Lelked elszállt, mint hópihe a fényben, Ragyogj ránk fényes csillagként az égen.
Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében. Idézzük szavaid, mosolyod, emléked, Szerettünk és szeretünk, nem feledünk téged.” Nyugodj békében! Bánatos szüleid Józsi és Kati, húgod Emese, unokahúgod Bella, sógorod Edos, közeli és távoli rokonok, valamint a jóbarátok.

*

Mély fájdalommal emlékezünk kedves édesanyánkra, DÁVID PIROSKÁRA (Szalacs),
aki 78 éves korában súlyos betegség és nagyon sok szenvedés után 12 éve távozott el tőlünk. Emlékét örökké megőrizzük. Fiai: Imre, Vilmos és családja.

*

„Nem az az igazi fájdalom, amitől könnyes lesz a szem, hanem amit magunkban hordozunk titkon, csendesen. Oly szomorú egyedül lenni, valakit mindenütt keresni. Valakit várni, aki nem jön többé haza, feledni valakit lehetetlen csoda. Mert, akit szeretünk, nem feledjük soha.” Soha el nem feledlek drága kisfiam, LOVAS LÁSZLÓ (Hegyközszáldobágy), akit 11 éve kísértünk utolsó útjára. Szeretett édesanyád és nagymamád.

*

Lelked reméljük békére talált, Te már a mennyből vigyázol reánk. Soha nem felejtünk, Szívünkből szeretünk, Rád örökkön-örökké emlékezünk. Fájó szívvel búcsúzunk CSETE JOLÁNTÓL, aki életének 60. évében csendesen megpihent. Temetése szerdán, november 22-én 14 órakor a bihari református kápolnából. Gyászoló férje id. Csete Lajos és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk CSETE JOLÁNTÓL, aki életének 60. évében elhunyt. Gyászolja fia Csete Norbert és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk CSETE JOLÁNTÓL, aki életének 60. évében elhunyt. Gyászolja fia ifj. Csete Lajos és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk JAKAB ETELKÁTÓL (élt 91 évet). Végső búcsút a nagyváradi városi kápolnában veszünk tőled, november 21-én délután 15 órától. Nyugodj békében! Szerető fiad Laci és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagymamától, drága anyóstól, JAKAB ETELKÁTÓL,
aki 91 éves korában távozott közülünk. Temetése a nagyváradi városi kápolnából, november 21-én 15 órától lesz. Emlékedet örökké őrizzük! Tomi, Zsuzsa, Eszter és családja.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, SZENDRŐ ILONA, 85 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése szerdán délelőtt 11 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Szomorú szível tudatom, hogy szeretett férjem, a drága, jó édesapa, nagytata, testvér és rokon, MEGYERI GYULA (Szalonta) életének 80. évében elhunyt. Temetése szerdán, november 22-én 13 órakor. Búcsúzik tőle felesége, fia és családja, testvérei és a rokonság.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottainkra. „Ti már ott vagytok, ahol nincs fájdalom. Sírotokra szálljon áldás és nyugalom.” Férjemre, KOMENDÁT JÓZSEFRE november 21-én 2 éve elhunyt unokaöcsémre, IFJ. PÁPAY FERENCRE november 16-án 14 éve elhunyt sógorra, ID. PÁPAY FERENCRE november 25-én 5 éve elhunyt. Özvegy Komendát Erzsébet, Zoli és családja, Öcsi és családja. Nyugodjanak békében.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, IFJ. BALASKÓ BÉLÁRA.„Összetört a lelkünk, megsebzett a szívünk, ma van 1 éve, hogy elmentél tőlünk. Szívünkben itt leszel míg élünk a világon, pihenj csendesen hol nincs már fájdalom. Bánatos feleséged, gyermekeid és azok családjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk COSTA ILONÁRA halálának első évfordulóján. Hiányodat pótolni nem lehet, csak letörölni az érted hulló könnyeket. Emlékét megőrzi szerető testvére, sógora, keresztfia, és családja.

*

Őszinte együttérzéssel osztozom PISTI drága szeretett nővéred, KRISÁR HERTA elvesztése miatt érzett mély gyászodban. Szívből jövő részvétem családodnak. Veletek vagyok, unokatestvéretek, Gábor Kati.

*

Mély fájdalommal értesítjük a ismerőseket, hogy a szeretett anya és nagymama, HERCHI MARIA (TÖRÖ) elhunyt. Temetése kedden 14 órakor a városi kápolnától (Rulikowski temető). A gyászoló Herchi család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett barátnőnktől, HERCHI MARIKÁTÓL (élt 86 évet). Részvétünk a gyászoló családnak. Ági, Anikó, Julika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága keresztanya és nagynéni, ERDŐS IRÉN életének 84. évében elhunyt. Emléke szívünkben örökké megmarad. Gyöngyi, Mirciu, Krisztofer és Mircea.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, ERDŐS IRÉN életének 84. évében hirtelen elhunyt. Temetése kedden, november 21-én 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké őrző bánatos lánya Éva.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága sógornő, nagynéni, ERDŐS IRÉN 84. évében hirtelen elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos sógornője Juliska, unokahúga Ibi és unokafivére Sebi.

*

„A halál olyan súlyos veszteség, hogy valójában sohasem lehet feldolgozni. Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek, de a hiánya mindig megmarad.” (Ara Rauch) DERECICHEI GHEORGHE, UNITA IOAN, DEBUCEAN DORIN GAVRIL, TAKÁCS JULIÁNNA, DUDIK OLGA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.