Gyászhírek, 2017. november 2.

Akt.:
Gyászhírek, 2017. november 2.
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ BARBARÁNAK drága nagymamája elvesztése miatt érzett nagy fájdalmában. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium II. osztálya, szülői közössége és a tanító néni.

Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében tudatjuk, hogy a szeretett gyermek és testvér, IFJ. KULCSÁR JÁNOS (JANCSI) életének 54. évében visszaadta lelkét Teremtő Urának. Temetése 2017. november 3-án d.u. 14 órakor a városi ravatalozóból. „Lenyúlt a magasból és felvett engem.” (Zsoltárok 18.17) Gyászolják őt: Édesapja, leánytestvérei Kati és Tünde, sógorai Tibi és Laci, szomszédok és ismerősök.

*

Örökké él arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad. Szomorú 9 év telt el amióta elveszítettük szerettünket, ID. TÁRNOK ÁRPÁDOT (Biharpüspöki). Az idő múlik, feledni nem lehet, nehéz az életet élni nélküled. Emlékedet szívünkben megőrizzük. Családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagypapára, MÁRKUS SÁNDORRA, aki 22 éve távozott közülünk. „Minden évben eljön egy nap, Mely szívünkben fájó emlék marad. Álmok, emlékek, sok szép szavak, Ennyi az egész, ami a múltból maradt. Drága emléked él és élni fog, Amíg a szívünk a földön dobog.” Bánatos felesége Marika, fiai, menye, egyetlen unokája Anita.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógornőnktől, NAGY ANATÓL. Pihenésed legyen csendes! Ilus, Árpád, Ági és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, apósra és nagytatára, TEODOR ERNŐRE, aki 17 éve hagyott itt bennünket. Lelked remélem békére talált, s te már a mennyből vigyázol ránk. Soha nem felejtünk, szívünkből szerettünk. Rád örökkön-örökké emlékezünk. Téged gyászoló, szerető feleséged Rózsi és gyermekeid Éva, Jutka és unokáid Levente, Krisztián.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, ÖZV. BERECZKI LAJOSNÉ (szül. KIRÁLY PIROSKA) életének 92. évében elhunyt. Temetése november 2-án 14 órakor lesz a borsi temető kápolnájából. Búcsúznak tőle fiai, menyei, unokái és dédunokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DR. BERECZKI LAJOSNAK és családjának szeretett édesanyja, BERECZKI PIROSKA elhunyta miatti fájdalmukban. Sógornője Gizi, Zsuzsa, István.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki DR. BERECZKI LAJOSNAK és családjának szeretett édesanyja, BERECZKI PIROSKA elhunyta miatti fájdalmukban. Kati, Vera.

*

Szívem teljes szeretetével, tisztelettel és hálával gondolok a ma két éve elhunyt Édesapámra, TAKÁCS DÁNIELRE (Érsemjén). Pihenj nyugodtan, Apu, az én szívemben élni fogsz… Lánya Éva és veje Zoltán.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága mamikánkra, VIRÁG ETELKÁRA, aki 2 éve örökre itthagyott bennünket. Áldott legyen emléke, soha el nem feledünk. Ibike és Andika.

*

„Miért sirattok? Hisz Isten arca volt. Mely simogatom, hívom rám hajolt. És én mentem… S most fényözönben élek. És nem vagyok más, csupán tisztult lélek.” Mély fájdalommal tudatom, hogy a drága feleség, édesanya, anyós, nagymama, NAGY ANNA-GYÖNGYI (szül. SZÖLŐSI, Panni)
71 évesen örökre megpihent. Utolsó útjára kísérjük pénteken, 2017. november 3-án 13 órakor a nagyszalontai ravatalozóból. Emléke szívünkben él. Fájó szívvel búcsúzunk tőle: férje Lajos, fiai Ákos, Lali, Árpád, menyei és imádott unokái.

*

Fájó szívvel és hálával gondolunk a szeretett édesapára, nagyapára, dédnagyapára, VIZI GÉZÁRA (Bors) halálának 11. évfordulóján. „Hiába múlnak az évek, a mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek.” Nyugodjon békében. Emlékét őrzi lánya Éva és családja.

*

„Ezen a napon minden más, újra mélyen érint meg a gyász. Nincs már velünk együtt kit nagyon szerettünk, ma lélekben újra együtt lehetünk. Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, ezek a fények világítsanak neked. Örök világosságban és békességben nyugodj. Soha nem felejtünk, biztosan tudod.” Szomorúan emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, KISPÁL ANDRÁSRA halálának 15. évfordulóján. Feledhetetlen emlékét tovább őrizzük szívünkben.

*

Ma öt éve annak a szomorú napnak, amikor drága szerettünk, TOKAYI ÁGNES
(hegedűművész, tanárnő) örökre elment közülünk. Emlékét elevenen őrizzük, soha el nem felejtjük. Éva, Florin, Albert.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékszünk a szeretett édesanyára és rokonra, BOKOR JULIANNÁRA, aki ma egy éve örökre itthagyott minket. Isten nyugtasson békében! Bánatos fiad Péter és családja.

*

E napon emlékezünk volt kollégáinkra, JOBBÁGY FERENC, LAJOS SÁNDOR, KOLOZSVÁRI KÁROLY, POP DUMITRIS, JUHÁSZ ERZSÉBET, TIGANI STEFAN, Mikecsaba tanárokra, valamint, BIBART MARIA, BAKÓ FERENC, BOBIA LACHE, BAKÓ PIROSKA, MÉSZÁROS ERZSÉBET, SZABÓ ERZSÉBET, tanítókra. Volt társaik a bihari iskolától.

*

Fájó szívvel búcsúzunk KOTYMAN IRÉNTŐL. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Emlékezik gyászoló családja.

*

„A halál nékem nem fekete börtön, nem fázlaló, nem is rút semmi képen. Egy ajtó bezárul itt lenn a földön, s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen, – ez a halál.” (Gárdonyi Géza) KOTYMAN IRÉN, ARDELEAN GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.