Gyászhírek, 2017. november 16.

Gyászhírek, 2017. november 16.
Őszinte részvétünket fejezzük ki SANYINAK és ÉVÁNAK a szeretett feleség és édesanya, MAGDUS elvesztése miatti gyászukban. Együtt érzünk a család minden tagjával. Békés megnyugvást Isten akaratában. Pihenése legyen csendes! Sógornője Ági, Alíz, Tóni és családja.


Szomorú szívvel veszünk búcsút a szeretett testvértől, sógornőtől, nagynénitől, TÓTH MAGDOLNÁTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Komáromi József és családja.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, TÓTH MAGDOLNA (szül. KOMÁROMI) életének 80. évében rövid, de súlyos betegség után elhunyt. Temetése pénteken, november 17-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Búcsúzik tőle férje Sándor, lánya Éva, veje Árpád és unokái Norbert és Edmond.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, KULCSÁR JÁNOS, életének 92. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése pénteken 17-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm! Búcsúzik tőle felesége Manci és fia Sanyi.

*

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy KULCSÁR JÁNOS, az apa, após, nagyapa, dédapa, 92 éves korában elhunyt. Temetése pénteken, november 17-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Lánya és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, VÉKONY ERZSÉBETRE, halálának 5. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, n

agymamára és anyósra, BÁLINT IRÉNKÉRE (szül. SEMENDI, Örvénd), aki 6 hónapja visszaadta lelkét a Mindenhatónak. „Álmodtunk egy boldog öregkort, hittünk a gyógyulásban, vagy valami csodában. Hittünk, hogy az élet ad még egy esélyt, hogy megfoghatjuk egymás kezét. De a Teremtő szólított tégedet, itthagytál bennünket. A jó Isten őrködjön pihenésed felett! Szerető férje Barna, imádott leányai Alízka és Kinga, vejei, imádott unokái Hunorka és Zselyke. Szervusz drága Mamikánk!

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, Ők itt maradnak csendben.” Szeretettel emlékezem drága fiamra, IFJ. PÁPAY FERENCRE, november 16-án 14 éve elhunyt, férjemre, ID. PÁPAY FERENCRE november 25-én 5 éve elhunyt, a sógorra, KOMENDÁT JÓZSEFRE november 21-én 2 éve elhunyt. Emléküket szívemben őrzöm. Nyugodjanak békében! Özvegy Pápay Mária.

*

„A halottak az élők emlékezetében élnek tovább.” (Cicero) KULCSÁR JÁNOS, LĂDARU DOMNICA, GIURGIU VALENTIN-RADU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Lelked reméljük békére talált, Te már a mennyből vigyázol reánk. Soha nem felejtünk, Szívünkből szeretünk, Rád örökkön-örökké emlékezünk. Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, FEKETE JOLÁNTÓL (JUDIT, szül. Lőrincz) aki életének 75. évében csendesen megpihent. Temetése november 17-én 14 órától, Nagyváradon a Steinberger kápolnából. Szívünkben emléke örökre élni fog. Robi és Éva, Laci.

*

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. PÁPAY FERENCRE „14 éve, egy őszi regelen életed véget ért, bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Bármilyen csodás a világi élet, pótolni nem tud soha, senki téged. Bánatos felesége Magdi és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett apa és férj, FÜLÖP JÓZSEF elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében. Magyari Gábor és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj és apa, FÜLÖP JÓZSEF életének 71. évében, november 14-én, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetés november 16-án lesz 14 órakor Örvénden. Búcsúzik felesége Gyöngyi és fia Levente.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett testvérünktől, TÓTH MAGDOLNÁTÓL. Gizi, Gyuszi, Teri és Jóska.