Gyászhírek, 2017. november 10.

Gyászhírek, 2017. november 10.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség és anya, PETRI MARGIT (GITTA) rövid szenvedés után elhunyt. Temetése november 11-én délelőtt 11 órakor a Rulikowski temető Steinberger kapolnájából. Búcsúzik tőle férje János és fia János.

Fájó szívvel búcsúzunk drága unokaöcsémtől és unokatestvértől, FÉNYES IMRÉTŐL (az Arta cipőgyár nyugdíjasa), aki rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Nyugodjon békében! Emlékét szívünkben megőrizzük. Nagynénje Margit, unokatestvére Marika.

*

„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelte és mondta, Gyere haza!” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, FÉNYES IMRE 74 éves korában rövid, súlyos szenvedés után elhunyt. Utolsó útjára a borsi kápolnából kísérjük. Soha nem feledünk. Pihenésed legyen csendes és áldott! Felesége Magda, lánya Judit, unokája Ádám.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, HEIMAN ERZSÉBET (Pusztaújlak) november 9-én 76 éves korában csendesen elhunyt. Temetése szombaton, 11-én 14 órától a pusztaújlaki kápolnából. Búcsúzik tőle fia, három lánya, veje, hat unokája, nyolc dédunokája.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szomszédunktól, GHERDAN VERONIKÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szomszédai: Bárány, Pantea, Vegher.

*
„Elfeledni téged nem lehet,/ Csak megpróbálni élni nélküled.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KISS ÉVA LÍViÁRA (szül. KIRÁLY, Bors, élt 45 évet), aki sajnos már 1 éve nincs közöttünk. A gyászoló család és barátai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, szerető férjre, apára, apósra, nagyapára és dédire, SZABÓ KÁLMÁNRA halálának 6. évfordulóján, november 11-én. Istenem, de nehéz egyedül lenni,/ Az együtt töltött éveket soha nem feledni./ Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszembe,/ A hiányodat nem pótolja semmi sem./ Nélküled hideg és üres lett otthonom,/ Nincs kivel megosszam örömöm, bánatom./ A fájdalmat leírni nem lehet,/ Csak letörölni a hulló könnyeket./ Isten őrködjön pihenésed felett! Szerető feleséged Juci, lányod, vejed, unokáid és családjuk, fiad, menyed és unokáid.

*

Sok szeretettel gondolunk halálának 20. évfordulóján CZÉDULA ISTVÁNRA. Nyugodjon békében! Felesége, fia családjával és a rokonság.

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak árnyak, álmok, évek./ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még…” Szomorú szívvel emlékezünk szüleinkre, SZABÓ IRÉNKÉRE, (szül. JEGES, Szalárd) halálának 18. évfordulóján és SZABÓ SÁNDORRA, halálának 10. évfordulóján. A szerető család.

*

Szomorú szívvel tudatom, hogy szeretett testvérem, SZAJKÓ JÁNOS, 68 éves korában hosszú, súlyos szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Temetése pénteken 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja nővére és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj, apa, nagyapa, dédnagyapa, ID. SÁNDOR GYULA hosszú szenvedés után, november 9-én elhunyt. Temetése november 11-én, szombaton 14 órától a Rulikowski temető Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KISS ISTVÁNRA (a volt Metalica dolgozója) halálának egy éves évfordulóján. „Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a színek, hogy nem tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk!” Szerető család: özv. Erzsébet, gyermekei Pisti, Zoli, Robi, családjaik, gyermekei, unokáik, menyeik.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, GHERDAN VERONIKA súlyos és fájdalmas betegség után, 82 éves korában itthagyta szeretteit. Amíg velünk voltál, egyszerű volt minden, most, hogy megpihentél, oly üres lett minden. Dolgoztál, bíztál, hittél, szerettél, nem maradt árván, mit megteremtettél. Mert az arcod örök, és nem száll el szavad, minden tanításod a lelkünkben marad. Nemes volt a szíve. Drága kezed, dolgos életed nehéz volt, álmod legyen boldog.” Temetése szombaton, november 11-én délután 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Búcsúznak tőle szeretett gyermekei, unokái, testvérei és minden kedves ismerőse.

*

„Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a napos égben. Ki figyelsz rám onnan fentről. S lelkemhez szólsz a végtelenből.” Fájó szívvel emlékezem drága testvéremre, RAUCH TIBORRA (Szentjobb) halálának 2. évfordulóján. Emléked örökké megőrizzük. Kati.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 1 éve örökre itthagyott bennünket a drága, jó feleség, anya, anyós, nagymama, TORJOC ÉVA. „Nem integet többé elfáradt kezed. Nem dobog már értünk jóságos szíved. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap. De szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Nyugodj békében. Örökké szerető férje, lánya és családja.

*

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagyapára, dédapára, FÖEDL JÁNOSRA (Margitta) halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető fiai Péter és József családjaikkal.

*

„A szeretet mindennél több és erősebb / Az igaz ember nem távozik el, végleg bennünk él tovább.” Szívünkben örök fájdalommal emlékezem önfeláldozó édesanyámra, ÖZV. CSIPKÉS FERENCZNÉRE halálának 29. évfordulóján és szeretett édesapámra, CSIPKÉS FERENCZRE halálának 58. évfordulóján. Mindig velem vagytok és vigyáztok rám. Köszönöm! Nyugodjatok békében. Hálás lányuk, Klárika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, jó apára, apósra, nagyapára, ID. UNGI MÁRTONRA (volt Biharpüspöki lakos), aki 25 éve hagyott itt bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A szerető család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, nagyapára, dédnagyapára, ID. TAPASZI LAJOSRA (Biharszentjános) halálának 10. évfordulóján. „Szíve nemes volt, keze dolgos, élete nehéz volt, álma legyen boldog.” Emlékét szeretettel őrzi bánatos családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal, szeretettel emlékezünk drága édesanyánkra, GYURKOVICS JOLÁNRA, aki egy éve hagyott itt minket. Nem integet többé elfáradt kezed / Nem dobog már értünk jóságos szíved. / Számunkra te sohasem leszel halott / Örökké élni fogsz mint a csillagok. A gyászoló család: lányod Andrea, élettársa Attila és unokáid Vivien és Norbert, fiad Lajos, felesége Kati és gyermekei Nati és Roli.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, SZABÓ KLÁRÁRA, akinek jóságos szíve 15 éve szűnt meg dobogni. „Köszönjük, hogy éltél, s bennünket szerettél, nem hagytál el minket, csak álmodni mentél.” Emléke legyen áldott. Szerető leányai Klári és Stefi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, MEZEI ILONÁRA halálának 8. évfordulóján. Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek. Szívünkben szerettünk, s nem feledünk téged. A bánatos család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretett osztálytársnőnk, TICHI BÉLÁNÉ (szül. HORVÁTH ALICE) elhunyta alkalmából. Nyugodj békében. Osztálytársaid a X.A és X.B-ből.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, BUZA MIKLÓS rövid szenvedés után 76 éves korában elhunyt. Temetése pénteken, november 10-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, nagymama, ÖZV. LEMÉNYI PIROSKA (Bihar), rövid szenvedés után elhunyt. Temetése november 11-én 14 órakor a bihari református kápolnából. Gyászoló család.

*

„Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen. De ágyban végzem, néha ezt remélem. Akárhogyan lesz, immár kész a leltár, éltem – és ebbe más is belehalt már.” (József Attila) PÉTERFI REGINA, SÁNDOR GYULA, GHERDAN VERONICA, FLOARE NICOLAE, PETRI MARGARETA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.