Gyászhírek 2017. március 7.

Gyászhírek 2017. március 7.
Őszinte részvétünket fejezzük ki unokatestvérünknek, Papp Péternek, édesapja, PAPP LÁSZLÓ elhunyta miatti gyászában. Pap Gyula és Pap István.


Szomorúan emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára, KALMÁR MÁRIÁRA, aki 10 éve távozott örökre közülünk. Emlékét szívünkben őrizzük. Bánatos családja.

*

Szomorúan emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára, KALMÁR MÁRIÁRA, aki 10 éve távozott örökre közülünk. Emlékét szívünkben őrizzük. Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett sógornőm, TÓT GYÖNGYIKE (szü. ALBERT) 2017. március 5-én elhunyt.
Gyászolják: Lenke, Csabi, Hajnika, Evelin, Ady.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, MÁTÉ ISTVÁN (PISTA bácsi, született Zilahon, az Electrometal szöv. volt dolgozója) életének 84. évében tragikus körülmények között elhunyt. Temetése 2017. március 7-én, kedden 12 órakor lesz a Rulikowski temető városi ravatalozójából. Gyászolják: felesége Olga, gyermekei Emese, Árpi, Anikó, menye Enikő, vejei Gábor és Marius, unokái Orsi, Jutka, Zsófi, Marci, Bence.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, MÁTÉ ISTVÁNTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Sógornője Kiss Hajnal és férje Sanyi Budapestről.

*

Fájdalommal veszünk végső búcsút a drága sógortól, nagybácsitól, MÁTÉ ISTVÁNTÓL, aki eltávozott szerettei közül. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Sógora Balogh Jancsi és párja Olgi, unokahúga Erika és férje Attila.

*

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik mellettünk voltak szeretett édesapánk, apósunk, nagyszülőnk,
SZÉKELY ATTILA temetésén. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapát, apóst, nagyapát, SZOBOSZLAI KÁROLYT (Pelbárthida) életének 80. évében hosszan tartó betegség után elrabolta a kegyetlen halál. „Elfáradtál az élet tengerén,/Pihenj csendben a föld lágy ölén./Ha ránézünk sírodnak kövére,/Szorgalmas munkádnak e sír lett a bére./Istenünk, kérünk vedd helyettünk oltalmadba őt,/Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt.” Emléke örökre velünk marad! Gyászolja fia Tibi, menye Éva, unokája Tibici.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratába megnyugodva, tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy SZOBOSZLAI KÁROLY türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 80. évében, hazatért Megváltó Urához. A szeretett édesapától, apóstól, nagyapától, 2017. március 7-én 13 órakor veszünk végső búcsút a pelbárthidai református ravatalozóban. „Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a két kezed, mely dolgozni imádott.” Emléke örökké szívünkben él! Bánatos lánya Éva, veje Árpád és unokája Tímea.

*

„Egész életedben szorgalmasan éltél,/Itt kellett hagynod, amiért küzdöttél,/Egy rettenetes pillanat megtörte szívedet,/ Melyben nem volt más csak jóság és szeretet.” Szememben könnyekkel, szívemben fájdalommal búcsúzom drága férjemtől, SZOBOSZLAI KÁROLYTÓL. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat! Bánatos feleséged Ilona.

*

Immár 25 éve, hogy VASS LAJOS (Biharpüspöki) „a kis vasutas”, mindenki „LAJCSI BÁCSIJA”, örökre itthagyott bennünket. Emlékét örökre megőrizzük! Fiai: Feri, Jani, Lala, Tóni és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagytatára, LUCACI SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége Irén, fiai Sándor, menye Annamária és kicsi unokája Sophie-Alexa.

*

Sírig tartó fájdalommal emlékezem drága férjemre, LUKÁCS SÁNDORRA halálának 7. évfordulóján. „Akit szerettem, s már földben nyugszik,/Igazi lakhelye a szívemben marad.” Felesége Kati.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, PÁLFI ZSOLTNAK szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Mol Románia telegdi telepének munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezem a szeretett férjre, BUNDIK SÁNDORRA (Veresegyháza) halálának 6. évfordulóján. „Tied a csend és a nyugalom,/Az enyém a bánat és a fájdalom./Múlnak a napok, telnek az évek,/Szívemben örökké megmarad fájó emléked.” Nyugodj békében! Bánatos felesége, Jutka.

*

Megdöbbenten, sok-sok felsajgó emlékkel búcsúzom a drága testvértől, sógortól és nagybácsitól, PAJZOS KÁROLYTÓL
(szül. Bihar, volt bihari lakos) életének 63. évében, március 3-án hirtelen elhunyt Szegeden. Nyugodj békében drága testvérem! Búcsúzik nővére Ilonka, férje Sanyi, unokahúgai Vali és Judit családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett FERENCZ MÁRIÁRA (Magyarremete), aki 1 éve, hogy elhunyt. „Csillag volt, mert szívből szeretett,/S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./Mégis elment tőlünk mint a lenyugvó nap,/De a szívünkben él és örökre ott marad.” Örökké gyászoló lánya Eli, fia Mihály, veje Karcsi, menye Erzsike, unokája Emese, valamint testvérei Anti, Jani és Bandi.

*

Szomorú szívvel emlékezünk, hogy 1 éve NYESTE ZSIGA örökre eltávozott. Rózsika és a Ciursaş család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleimre, DÉCSI SÁNDOR JÓZSEFRE halálának 4. évfordulóján, és DÉCSI ÉVÁRA
halálának 2. évfordulóján. A múltba visszanézünk, valami fáj, valakiket keresünk, akik nincsenek már. Temető csendje ad nekik nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Emléketeket őrzi fiatok Laci és párja Hajni.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, ASZTALOS ANGÉLÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Az Interpack és Prodchim Kft. munkaközössége.

*

„Tudom, hogy bűnbánó szíveket látogatsz és kiket ostorral gyakorta sújtogatsz, azok néked kedvesek, jóra érdemesek, add, Uram Istenem! Közülük lehessek!”. STEFIK LAJOS, BUCUREAN IOAN, MANGRA IULIANA, MARTIN MARCELA,
MARTA IOSIF. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, STEFIK LAJOS életének 79. évében, március 5-én elhunyt. Temetése szerdán, március 8-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Felesége, lánya, veje.