Gyászhírek 2017. március 31.

Gyászhírek 2017. március 31.
„Egy édesanya milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs. Mindent adhat az ég kétszer: márványt, kincset, palotát, csak egyet nem adhat kétszer, szerető édesanyát!” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel gondolunk és emlékezünk rád, FAZAKAS EDIT, halálod első évfordulóján! Nagyon hiányzol! Fiad Róbert, lányod Noémi, vejed Remus, unokáid Dávid, Iván.


Megdöbbenve értesültünk az általunk tisztelt, nagyra becsült, jó barát, MÁTÉ JÓZSEF (vegyészmérnök) haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott! Helmeczi József és családja Berettyószéplakról.

*

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, soha nem feledjük el. Halálának 26. évfordulóján kegyelettel emlékszünk PÉTER LÁSZLÓRA (Mezőtelegd). „Bús a temető csendes susogása, oda megyek hozzád, ez maradt már hátra. Virágot viszek néma sírodra, de téged sajnos nem hozhatlak vissza.” Bánatos felesége és lánya.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, SZÉKELY MARGITRA (GITA), aki már 9 éve nincs közöttünk. „Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad. Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Gyász mise április 1-jén, szombaton 18 órakor a mezőtelegdi római katolikus templomban. Gyászolja férje Dénes és családja.

*

Hogy az édesanya milyen drága kincs, / Azt csak az tudja, akinek már nincs. / Mindent adhat az ég kétszer, / Márványt, kincset palotát, / Csak egyet nem ad kétszer, / Szerető édesanyát. SOLOMI ÉVA már 1 éve, hogy eltávoztál közülünk. Köszönjük, hogy voltál nekünk. Tisztelettel emlékezünk rád. Lányod és családja.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk DÓCZI ROZÁLIÁRA (Mezőtelegd) halálának 9. évfordulóján. Nyugodjon békében. Szerető családja.

*

Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik a szeretett DR. MADAS IMRE temetésén részt vettek, virágjaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

„Örök nyugodalmat adj, Ó Uram, nékik, s örök világosság fényeskedjék nékik.” LOVAS VIOLA, SZABÓ BÉLA, LUCSAI CAROL, GRADINARU SOFRONE, ABRUDAN EVA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Napsugár és csillagok világa jó szívednek örök álmát őrzik./Tiszta lelked fönn a magas égben,/A síron túl is felettünk őrködik.” Könnyes szemmel emlékezünk a drága nagymamára, s dédnagymamára, ÖZV. HORVÁTH JOLÁNRA.
Unokái: Józsika és barátnője Marika, Gyöngyike és férje Csaba és dédunokája Dominik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, ÖZV. HORVÁTH JOLÁNRA (Biharsályi) halálának első évfordulóján. „Soha sem halványul szívünkben emléked,/Soha sem szűnik meg lelkünk gyásza érted.” Emlékét őrzi lánya Gyöngyi és veje Jóska, fia Zoltán és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, BARÓTHI ANDRÁSRA halálának első évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek./A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” A bánatos család.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk OLÁH JÓZSEFRE (Bihar) halálának 25. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, HORVÁTH DEZSŐRE halálának 2. évfordulóján. Emléke szívemben örökké élni fog! Felesége Juli.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett barátunktól, MÁTÉ JÓZSEFTŐL (mérnök). Őszinte együttérzésünket fejezzük ki az egész családnak mély fájdalmukban. Barát Mária és családja.

*

„Tudjuk, hogy téged pótolni nem lehet,/De örökké őrizzük drága emlékedet.” Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára és nagymamára, VIDA RÓZÁRA (szül. SZABÓ), aki április 1-jén lesz 3 éve, hogy távozott az élők sorából. Nyugodjon békében!
Örökké bánatos lánya és gyermekei.

*

Szívemben örök fájdalommal emlékezem arra a szomorú napra, amikor 5 éve magamra hagyott a szerető férj, ROLLINGER GYÖRGY 51 év házasság emlékével. „Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár,/Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál./Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel,/Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el.” (Zorán) Aki szerette és tisztelte, áldozzon egy percet emlékének. Emlékét őrizzük, hiányát minden nap érezzük! Szerető felesége és a rokonság.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. FÜLÖP MIHÁLYRA
(Biharszentjános) halálának 10. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet./Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk és nem feledünk téged.” Szerető felesége Ilona, fia Mihály, lánya Éva, veje Tibi, unokája Tibi és unokamenye Noémi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy EDIT TORREZ (szül. SZÉKELY) hosszú szenvedés után elhunyt. Elhamvasztása a messze távolban, New Yorkban lesz. Búcsúzik tőle öccse Imre és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, SZABÓ MARGIT (szül. RÖVID) 89 éves korában megtért Teremtőjéhez. Temetése 2017. március 31-én 15 órától lesz Hegyközkovácsiban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető unokája Tímea és férje Sanyi.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, KÁDÁR MIHÁLYRA, aki április 2-án lesz 17 évem hogy örökre itthagyott bennünket. Emléke szívünkben örökre élni fog. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, DOROGHÁZI JULIANNÁRA (szül. TURTH) aki ma 1 éve költözött át az örök életbe. „Csak az idő múlik, Feledni nem lehet, Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet!” Nyugodj békében! Terus, Melinda, Gyuri, Andy, Jennifer és az egész család.