Gyászhírek 2017. március 30.

Gyászhírek 2017. március 30.
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett, drága, jó testvérünktől, DR. MADAS IMRE nyugalmazott ezredestől, radiológustól, aki nekünk egy életen át a mindenünk volt. Szerető segítőkészségét soha nem felejtjük. Megtört szíve, lelke nyugodjon békében. Temetése csütörtökön 15 órakor a Steinberger kápolnából. Szerető húgai: Nusi és Nelli.

„Egyetlen voltál e világon, s múlhatatlanul örök. Elmentél? Igen. Te messze jársz, s én ringatlak az ölemben. S ha fáradt leszek, átadlak a fiamnak, s ő így tovább. Itt voltál, s nem tűnhetsz el többé a szívünkből és a szemünkből.” (Kassák) Fájdalomtól megtörten tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagyapa, testvér, DR. MADAS IMRE (röntgenorvos) életének 89. esztendejében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése március 30-án délután 15 órától lesz a Steinberger kápolnából.
Emlékét szívünkben őrizzük: lánya Enikő és veje Jancsi, lánya Nelli és veje Tibi, imádott unokái: Zoltán, Orsi, Balázs és Tami.

*

Fájdalomtól megtörten búcsúzunk a drága sógortól és keresztapától, DR. MADAS IMRE röntgenorvostól. Sógora Rákóczi György és családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága férjre és apţra, SZÁSZ GYÖRGYRE halálának 2. évfordulóján. Nyugodjon békében. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 19 éve elhunyt ÁDÁM TAMÁSRA (Érsemjén), és a 7 éve elhunyt ÖZV. PÁLL JULIÁNNÁRA.
Gyászoló szerettei.

*

Megrendülten értesültünk volt osztálytársunk, MÁTÉ JÓZSEF vegyészmérnök haláláról. Emlékét kegyelettel és szeretettel megőrizzük. Nyugodj békében, JÓSKA! A 4. Számú Középiskola 1961-ben végzett XI.F osztálya.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett bátyámtól, FARKAS ADALBERTTŐL, aki életének 51. évében hirtelen elhunyt. Pihenj drága szív, megszűntél dobogni, kedves arcodat, hangodat, nem tudjuk feledni. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, Isten áldja meg drága emlékedet. Szeretett húgod Claudia, férje Sanyi, lánya Brigi.

*

„Engedd, hogy szépen visszatérjek én, s tovább pihenjek békén. Éjjelén ki áment mondott, az mit kezdjen itt, Uram, bocsáss meg, engedj el megint.” Nyugodj békében, drága bátyám, FARKAS BÉLA. Gyászolja őt öccse Attila és családja.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj és édesapa, FARKAS ADALBERT súlyos és fájdalmas betegség után életének 51. évében itthagyta szeretteit. Itthagytál minket, elmentél hirtelen. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendben elfogyott az erőd. Isten adjon örök nyugodalmat. Temetése csütörtökön, március 30-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőled szerető feleséged Anikó, gyermekei Béla és Anci.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy drága öcsém, és sógor, FARKAS ADALBERT (BÉLA) életének 51. évében jóságos szíve megszűnt dobogni. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Nyugodjon békében! Nővére Évi, sógora Tomi.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a nagyon szeretett férj, apa, nagyapa, apatárs, MÁTÉ JÓZSEF (nyug. vegyészmérnök, a Sinteza volt igazgatója), rövid, de súlyos szenvedés után 74 évesen elhunyt. Temetése pénteken, március 31-én 15 órától a Steinberger kápolnából. Búcsúzik a gyászoló család, szerető felesége Éva, gyermekei József és Diána, unokái Erik, Alessandra, Patrik és Márk, menye Katalin és neje Adrián.

*

Könnyes szemmel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, FARKAS ADALBERT (BÉLA) életének 51. évében elhunyt. Gyászolja nővére Panna, sógora Gyula és gyerekeik Romi és keresztlánya Reni.

*

„Ments meg engem, Uram az örök haláltól, ama rettenetes napon minden bajtól.”MÁTÉ JÓZSEF, DR. MADAS IMRE,
CSABAI MARIA, FARKAS ADALBERT. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal és végtelen szomorúsággal tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama, CSABAI MÁRIA, 93 évesen hosszú szenvedés után elhunyt. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Temetése március 31-én 11 órától a Hasas kápolnából. Búcsúznak tőle lánya Luci, veje Béla, unokái Andrea és Csabi.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút szeretett sógornőnktől, PAPP MÁRIÁTÓL (szül. TIMÁR), akinek jóságos szíve életének 86. évében megszűnt dobogni. Temetése 2017. március 31-én 14 órakor a Steinberger kápolnából.
Mielőtt elmentél, kialudt egy csillag,
Az angyalok a menyországba hívtak.
De sajnos itt lent elvesztettünk téged!
A legtisztább angyalát a földnek és az égnek.
Búcsúzik tőle sógora Sanyi, felesége Jutka és a család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MÁTHÉ ÉVÁNAK és családjának a szeretett férj, MÁTHÉ JÓZSEF elhunyta miatt érzett fájdalmában. Dr. Földes Béla és Deana.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MÁTHÉ ÉVÁNAK és családjának a szeretett férj, MÁTHÉ JÓZSEF elhunyta miatt érzett fájdalmában. Lakatos Péter és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MÁTHÉ ÉVÁNAK és családjának a szeretett férj, MÁTHÉ JÓZSEF elhunyta miatt érzett fájdalmában. Sauer András és családja.

*

Nyugodj békében BARTA LACI (Oncsa). Sógorod, Kerekes Sanyi.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel búcsúzunk ID. HIRÍ JÓZSEFTŐL (Margitta), akit életének 73. évében az Úr haza szólított. Utolsó útjára kísérjük március 30-án, d.u. 15 órakor a margittai baptista kápolnából. Bánatos felesége Erzsike, fiai: József és menye Marika, István és Gabriella, lánya Gyöngyi és veje Gábor, unokái: József, Krisztián, Anita.

*

„Addig vagy boldog, míg van, aki szeret,/Aki a bajban megfogja a kezed,/S, hogy milyen fontos volt neked,/Csak akkor érzed, ha már nincs veled!” Egy szomorú év telt el, amióta elvesztettünk egy dolgos kezű, fáradságot nem ismerő férjet, édesapát és nagyapát, MOLNÁR KÁROLYT (Magyarremete). „Két keze munkáját mindenhol látjuk,/Emlékét míg élünk, magunkba zárjuk./Munka és szorgalom volt az élete,/Legyen áldott és csendes pihenése.” Bánatos felesége és szerető családja.

*

Mály fájdalommal emlékezünk öcsémre, MOLNÁR KÁROLYRA (Magyarremete), aki ma egy éve itthagyott bennünket. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Örökké őrizzük drága emlékedet.” Vasadi Juliánna és családja.

*

Fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, SCHMIEDT EDUÁRDRA halálának 10. évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívemben örök a fájdalom és a szeretet./De a remény mely éltet, hogy újra találkozom veled.” Nyugodjál békében! Nagyon beteg feleséged, Anyuci.