Gyászhírek 2017. március 28.

Gyászhírek 2017. március 28.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk elhunyt szerettünkre, ID. NEMES ANDRÁSRA (Bihar) halálának 6. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Bánatos családja.

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk szeretett bátyámra és a keresztapára, IFJ. HAISZLER BÉLÁRA, aki 2 hónapja váratlanul itthagyott bennünket, a szerető apára, nagyapára és dédire, ID. HAISZLER BÉLÁRA, halálának első évforduláján, drága jó édesanyámra, a mamára és dédire, HAISZLER ILURA halálának 3. évfordulóján. „Egyszer minden út lezárul, egyszer minden kín elcsitul, de bennünk megmarad a hű emlékezés.” Nyugodjanak békében! Haiszler Kati, Haiszler Beatrix és Haiszler Hanna.

*

Fájó szívvel emlékezünk MADOS LAJOSRA halálának 2. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké él. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, GYÖRKI MAGDOLNÁTÓL (élt 85 évet). Temetése 2017. március 29-én 14 órakor a csokalyi kápolnából. Leánya Magdolna, unokái Enikő, Magdalena.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, egy éve még együtt voltunk veled, kórházi ágyadon fogtuk remegő kezed, és figyeltük megtört tekinteted. Végtelen szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, MAGYARKA MAGDOLNÁRA. Szomorú az út mely sírodhoz vezet, adja a jó Isten legyen csendes álmod, szeretetünk ragyogja be síri világot. Lányai Babi és Erzsike, unokái Pisti, Erika, Attila, Irénke és Öcsi, unokamenyei, unokavejei és dédunokái.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jó édesanya, anyós és nagymama,
FEKETE TERÉZIA 64 éves korában rövid, de súlyos szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Temetése ma, március 28-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúznak tőle gyermekei Teri, István, Robika, veje, menye, unokái és élettársa Sanyi.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó feleség, édesanya, anyós és nagymama, KÖCSÖN ÉVA 60 éves korában türelemmel viselt hosszan tartó betegség után visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése ma, március 28-án déli 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak tőle férje, lányai, vejei és unokája.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagymamánktól, OLASZ ERZSÉBETTŐL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Búcsúzik unokája Sanyika és családja.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett édesanyától, OLASZ ERZSÉBETTŐL, akinek jóságos szíve életének 79. évében megszűnt dobogni. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik lánya Hajnal.

*

Könnyes szemel búcsúzunk a szeretet nagymamától, OLASZ ERZSÉBETTŐL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Búcsúzik unokája Lóri és családja.

*

Könnyes szemmel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama,
OLASZ ERZSÉBET életének 79. évében csendesen megpihent. Temetése szerdán, március 29-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik fia Sanyi, menye Paula.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, LUNKULY SÁNDOR (KUTI SANYI) zongoristára, aki ma hat hete 75 évesen örökre megpihent. „Édesapám az égbe írom neked ezt a levelet, / Mert sírva ejtem ki a nevedet. / Elmentél és én nem értem, / Az élet, hogy érhet ilyen fájdalmas véget. / Hiányzol APU, ez sosem változhat, / Remélem fentről még látod az arcunkat. / Nehéz lesz a feledés, mert nagyon szeretünk! / Bocsásd meg, hogy nem segíthettünk. Drága, jó szívét, lelkét áldd meg jó Atyánk ,/ És köszönöm, hogy ő lehetett az édesapám. Örökké bánatos felesége Margit, leánya Dora, veje Bandi, unokája Raimi, fia Sanyika, Andi és Mark.

*

Mély fájdalommal és szomorú szívvel emlékezünk, hat hete, 75 évesen elhunyt drága testvérünkre, LUNKULY SÁNDOR
(KUTI SANYI) zongoristára. „A gyertya szépen lángol, / Nem fújja már a bántó szél, / A viasztest elolvadt / A viasztest elolvadt, /Valahol új életre kél. /A Föld már elengedte, /Az égen egy csillag ragyog. /Szelíden kérik Őt,/ S Ő játszik egy égi dallamot. / Eggyé forrt kéz a húrral, / És már egy új ütembe kezd. / Lassúbb és csöndesen szól, / Úgy üzeni: megérkezett. /Lelkünkből szól ez a dal. / Örökre velünk maradsz, / Őrizzük mosolyodat.” „Halk zene szól az éjszakában, itt is, odafent is. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.” Örökké bánatos testvérei, öccse Zoli és annak családja, húga Mari és annak családja.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a szeretett feleség, édesanya, nagymama, ECSEDI JULIANA, temetésén rész vettek. Megemlékező istentisztelet 2017.03.29-én, szerdán 17 órakor a Templom téri katolikus templomban. A gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel értesültünk NEUFELD MARGIT haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Az 1964-ben végzett E és F osztály.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett testvér, sógornő, keresztanya, nagynéni, OLASZ ERZSÉBET március 25-én elhunyt. Temetése szerdán, március 29-én 14 órától Steinberger kápolnából. Fájó szívvel búcsúzik testvére Öcsi, sógornője Erzsike és a család.

*

Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a két éve eltávozott férjre, apára, nagyapára, dédnagyapára, testvérre, sógorra, rokonra,
LŐRINCZ KÁROLYRA. „Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek,/Hiába szállnak, árnyak, álmok, évek./Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,/Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula) Gyászoló családja.

*

Szomorú szívvel, de szeretetteljes reménységgel emlékezünk az egy évvel ezelőtt elhunyt nyugalmazott BOTTYÁN GYULÁRA
(református lelkész). Él a szívünkben a hívő reménység: „Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.” (János 12,26) Kegyelettel emlékező szerettei.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy BONDÁR ETELKA (szül. FAZEKAS) március 25-én elhunyt. Temetése 2017. március 28-án 15 órától a síteri kápolnából. Nyugodjon békében! A gyászoló család.