Gyászhírek 2017. március 27.

Gyászhírek 2017. március 27.
Fájó szívvel búcsúzunk nagynénénktől, TRIF MARGITTÓL, aki életének 80. évében megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Józsa család.


Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ SÁNDOR IMRÉRE (volt autóvillamosság-szerelő – Bihar) halálának 2. évfordulóján.
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Itthagytál mindent, amiért küzdöttél. / Most már nélküled jön el a tavasz, / De bármi szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. / Bocsáss meg, ha valamit hibázunk, / Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. / Hisszük, hogy Isten jól bánik veled, / Helyettünk angyalok simogassák fejed. / Olyan drága voltál nekünk, / Hogy azt nem pótolja senki, / Lelkünk sebeit e világon nem gyógyítja semmi.” Felesége, leánya, veje és két kis imádott unokája Kamilla és Sanyika.

*

Együttérzésem KINGÁNAK és LÁSZLÓNAK a szeretett nagyapa, ID. KÖTELES LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Mártonffy Ildikó.

*

BÁN IMRE, a 3-as számú Líceum volt tornatanára 74. évében elhunyt Budapesten. ÖCSI barátunk nyugodj békében!
A Farkas és Németh család.

*

Őszinte részvétünk a BÁN családnak, BÁN IMRE elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Unokatestvére Manyi, Jancsi, fiai Olivér, Arnold és családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal búcsúzunk a szeretett keresztlánytól és unokatestvértől,
TÓTHNÉ POPOVICS BEÁTÁTÓL. Keresztanyja özv. Daika Ilona és unokabátyja Attila. Nyugodjon békében! Vigasztalódást a családnak.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DR. VINDIS LÁSZLÓNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Euclid Klinika vezetősége és munkaközössége.

*

MEDVÉS JÓZSEFRE emlékezik szerető családja, halálának 10. évfordulóján. Pihenésed legyen csendes és áldott!

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk drága, jó szüleinkre és nagyszülőkre, PAPP MÁRIÁRA és PAPP JÁNOSRA
(Bihar) haláluk 6. és 1 éves évfordulóján. „Minden mulandó ezen a világon, mint harmat a virágon./Csak egy van, ami a sírig vezet,/Szívünkben az örök szeretet.” Drága emléküket megőrizzük, egy életen át! Szerető családjuk.

*

Megrendült lélekkel búcsúzunk egykori színpadi játszótársunktól, CSÍKY IBOLYA színművésznőtől, aki 23 évvel ezelőtt ott volt a színházavató gálaelőadáson. Hiánya nagyon fáj. „A szívével látott minket.” Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
Kiss Stúdió Színház.

*

Fájó szívvel emlékezünk GARAI ANDRÁSRA, aki ma 6 hónapja hagyott el minket. „Mikor elmentél, kialudt egy csillag,/Az angyalok a mennyországba hívtak./De sajnos itt lent elvesztettünk Téged,/A legtisztább angyalát a földnek, s az égnek.”
Emlékezik rá fia Csaba, menye Kinga és unokája Zoe.

*

„Ki ragyogni látod élted csillagát,/Halljad a természet hathatós szavát!” DUBOVAN ZOLTÁN, TRUBACS FLOARE, VASTAG ERZSÉBET, ID. SZABÓ SÁNDOR, OLASZ ERZSÉBET, TURKOSI JULIANNA, FEKETE TERÉZIA, BEJAN FLOARE,
SANDULESCU IRINA, BOGDAN IOAN, STANCIU ELISABETA, BERENDE IOAN, GANGOS ANA, PINTIUTA ATTILA-DORIN, BONTA ALEXANDRU, VERES DUMITRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, SZABÓ SÁNDOR hosszantartó, súlyos betegség után, március 24-én elhunyt. Temetése márc. 27-én 15 órakor a püspöki református temetőben. Búcsúzik tőle felesége, lánya, fia, veje, menye és unokái.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TURKOSI JULIANNA életének 82. évében elhunyt. Temetése hétfőn a köröstárkányi temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló hozzátartozói: testvére és annak családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, özv. VASTAG GÁBORNÉ szül. MATÁK ERZSÉBET
életének 85. évében, türelemmel viselt, hosszú betegség és szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése a Steinberger kápolnából, márc. 27-én 15 órakor. Drága MAMA hosszú szenvedésed után nyugodjál csendesen, legyen békés az álmod!
Búcsúzik tőle: fia, menye, szeretett unokája barátjával.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a kedves keresztanyától és nagynénitől, VASTAG ERZSÉBETTŐL ki hosszantartó betegség után elhunyt. Őszintén osztozunk szerettei fájdalmában. Keresztlányod: Ványa Ica, élettársa Török István és a Tóth család.