Gyászhírek 2017. március 24.

Gyászhírek 2017. március 24.
Halálod híre sok sportoló, tornász szívét elkeserítette. Tisztelettel és szeretettel maradunk irántad BÁN IMRE (ÖCSI). Nyugodj békében. Erika és V. Ilu.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, NEUTELD MARGIT (szül. FEHÉR) életének 70. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Búcsúztatása szombaton 16 órakor, március 25-én a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik lánya Kati, fia Zoli, veje, menye, unokái.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy LOVÁSZ JÁNOS-MIHÁLY hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése március 25-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, PAUL ISTVÁNRA (Nagyvárad) halálának 2. évfordulóján. „Nagyon szomorú egyedül lenni, valakit mindig titkon keresni, valakire várni, aki nem jön többé, és valakire emlékezni örökkön-örökké.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos felesége Etelka.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett TÓTNÉ POPOVICS BEÁRA. Nyugodjon békében. Mihele Anna és Marius, Maria, Liviu, Gyula.

*

„Nem búcsúztál, ó miért Istenem, / Könnyek hullnak, a kérdés végtelen.” Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre,
NAGY ÁGNESRE (szül. ZOLÁNYI, Nagyszántó) halálának 2. évfordulóján. A mélyben csak tested merül és csak ő tűnt el a föld alatt. De lényed lényege ezer felé szóródva is köztünk marad. Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, DUDAS ERZSÉBETRE,
aki életének 69. évében, ma 6 hónapja elköltözött az örök hazába. Őt soha el nem felejtő férje Gábor, leánya Erzsébet, fia Gabi és azok családja. Míg élünk soha el nem felejtünk. A gyászoló család.

*

Az elválás örök fájdalmával, de a boldog találkozás reményében emlékezünk drága szeretteinkre, az 1 éve elhunyt
CSOMAI JÓZSEFRE, és a 34 éve elhunyt ORSÓS JÁNOSRA. „Őrködj felettük édes, jó Istenem, hogy oltalmad alatt pihenjenek csendesen.” Szerető családjuk.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk elhunyt szerettünkre, LACZIKÓ JOLÁNRA (a Ruhagyár volt nyugdíjasa),
aki három éve váratlanul itthagyott bennünket. Emlékét megőrizzük. Férje Pista, fia István, menye Kati, unokája Bianka és Szebi a távolból.

*

Fájdalommal emlékezünk szeretett testvérünkre, LACZIKÓ JOLÁNRA, aki 3 éve váratlanul elhunyt. Pihenése legyen békés, csendes. Testvérei: Pityu, Lajos, sógornői Gizike, Erzsike családjukkal a távolból.

*

Már 3 éve annak a feledhetetlen napnak, amikor elhunyt szeretett anyatársam, LACZIKÓ JOLÁN. Emlékét megőrzőm.
Onódi Ida.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesapám, DUBOVÁN ZOLTÁN március 22-én elhunyt. Temetése 2017. március 27-én 13 órától a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle lánya Gabriella, veje Sándor és unokája István.

*

„Minden bűntől bánatomnak omló könnyek mosta meg. / Tiéd vagyok, édes Jézus, hívd magadhoz lelkemet!”
SZABÓ SÁNDOR, MERCE ELENA, TRIF MARGARETA, COLF DOINA MARIA, CIOARA FLOARE, PORUMB IOAN.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, TRIF MARGIT életének 80. évében megpihent. Temetése 2017. március 27-én 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
A gyászoló család.

*

Szívünkben fájdalommal veszünk búcsút kedves szerettünktől, CSÍKY IBOLYÁTÓL. Isten nyugtassa békében!
Szilágyi Irénke és Sándor.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett anyatársunktól, CSÍKY IBOLYÁTÓL. Emlékünkben örökké élni fogsz. Inci és Laci.

*

Megrendülve értesültünk a kiváló és kedvenc és elismert CSÍKY IBOLYA színművésznő haláláról. Őszintén osztozunk dr. VINDIS LÁSZLÓVAL és a gyászoló családdal mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Szerző Erzsébet és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki DR. VINDIS LÁSZLÓ ortopéd orvosnak és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatti mély gyászában. Torda Imre és családja Érmihályfalváról.

*

Megrendűlt szívvel búcsúzom nagyrabecsült kolléganőmtől, V. CSÍKY IBOLYA színművésznőtől. Őszinte részvéttel osztozom szerettei fájdalmában. F. Márton Erzsébet.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ANDIKÁNAK és LACIKÁNAK, édesanyjuk CSÍKY IBOLYA (színművésznő) elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Komóczi György, Komóczi Réka, Dobé Tibor és Dobé András.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DR. VINDIS LÁSZLÓNAK és családjának és VINDIS ANDREÁNAK a legdrágább édesanya,
CSÍKY IBOLYA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Kuglis család.

*

Őszinte részvétünk a VINDIS családnak drága édesanyjuk, szeretett kolléganőnk, CSÍKY IBOLYA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Dobos Imre és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, ÖZV. BARABÁS ANTALNÉ (szül. BALIKA ERZSÉBET) életének 98. évében örökre megpihent. Hamvainak temetése 2017. március 28-án 11 órakor lesz a Rulikowski temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GÁZMÁR GIZINEK és családjának a szeretett férj, apa elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Volt osztálytársa Márti és családja.

*

Fájdalommal búcsúzom SZÉKELY LAJOS református lelkésztől, bátyám egykori osztálytársától a zilahi Wesselényi kollégiumban. Felkeresésemkor meghatottan hallgatta annak drága élete embertelen elvételét az ördögi években. Találkoztatok az örök hazában! Őszinte részvétem a családnak. B. Elekes Ildikó.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, LÁSZLÓ GYULÁRA (Érkeserű) halálának 3. évfordulóján. „Édesapám az égbe írom neked ezt a levelet,/Mert sírva ejtem ki a nevedet./Elmentél és én nem értem, /Az élet, hogy érhet ilyen fájdalmas véget./Hiányzol Apu, ez sosem változhat,/Remélem fentről még látod az arcunkat./Nehéz lesz a feledés, mert nagyon szerettünk,/Bocsásd meg, hogy nem segíthettünk./Drága, jó szívét, lelkét áldd meg jó Atyánk,/És köszönöm, hogy ő lehetett az édesapám.” Örökké bánatos felesége Magda, leánya Aliz és unokája Benike.

*

Szomorúan, de szívünkben hívő, szeretetteljes reménységgel emlékezünk a nyolc évvel ezelőtt elhunyt BOTTYÁN LUJZÁRA.
Szeretettel gondol rá a család minden tagja, éppen úgy mint, sok, őt tisztelő ismerőse. Él szívünkben a hívő remény, hogy „Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk.” (Pál Rom. 14.8) Kegyelettel emlékező szerettei.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerető férjemre, az apára, nagyapára, BARABÁS ISTVÁN-VIKTORRA halálának 2. évfordulóján. „A temetőbe sétálva, és egy sírnál megállva,/Könnyekkel a szemünkben,/Virággal a kezünkben./Porszem az élet, viszi a szél,/De a szívünkben a szeretet örökké él.” Nyugodj békében! Bánatos feleséged és szerető családod.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, NOSZEK IMRÉRE (cipész) halálának második évfordulóján.” Akit szerettünk, azt soha nem feledjük,/Mindig egy célod volt, a családodért élni, és azt nagyon szeretni./Ezt csak a halál tudta széttépni,/Mikor áldott szíved megszűnt dobogni./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Lánya Éva, veje Sanyi, unokája Mónika.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága, jó szüleinkre, SZUCSIGÁN RÓZÁRA halálának 20. és SZUCSIGÁN JÁNOSRA halálának 18. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Szerető gyermekei családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleimre, SZABÓ ANDRÁSRA és PIROSKÁRA (szül. SÁRKÖZI, Bályok) haláluk 20. illetve 10. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Fiúk Imre és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága apára, nagyapára, apósra, sógorra, keresztapára, DROBNYÁK MIHÁLYRA halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos fia Sanyika, unokája Edina, menye Melinda, sógornője Ildi, keresztfia Attila.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk az 1 éve elhunyt férjre, édesapára és nagyapára, ŞOŞ AURELRA. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek./ A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” A bánatos család.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, ID. HALÁSZ SÁNDORRA halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége Gizella, fiai: Sándor és Zoltán, unokái Gergő, Levente és Anna.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól és keresztapától, KÖTELES LÁSZLÓTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Búcsúzik: Irénke, fia István, lánya Bea és családja.

*

PAPP KATALINRA és PAPP MELINDÁRA emlékezünk haláluk 8. évfordulóján. Örökké gondolunk rátok! A Papp család.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút KÖTELES LÁSZLÓTÓL. Nyugodjon békében! Megnyugvást családjának! Magdus és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagytata, déditata, ID. SZABÓ KÁROLY életének 101. évében elhunyt.
Gyászolja fia Károly, felesége Emília, unokái Karcsi és Lia, unokaveje Zsolt és dédunokái Sanyika és Márk.

*

Megrendült szívvel búcsúzom drága öcsémtől, KISS ALBERTTŐL (élt 64 évet), aki rövid, de súlyos szenvedés után visszaadta drága lelkét Teremtőjének. Temetése 24-én, délután 15 órakor lesz a püspöki kápolnából. Emlékét szeretettel őrzöm életem végéig! Nővére Irénke, sógora és egész családjuk. Búcsúzik távolban élő nővére és sógora is Moncsi és Pityu.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk, TÓTHNÉ POPOVICI BEÁTA életének 48. évében elhunyt. „Pihenj, te drága szív, mely megszűntél dobogni,/Szerető jóságod nem tudjuk feledni.” Szülei Popovici Péter és Julianna.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy TÓTHNÉ POPOVICI BEÁTA életének 48. évében elhunyt. „Számunkra te soha nem leszel halott,/Ragyogni fogsz, mint a csillagok.” Fájdalommal kísér utolsó utadra testvéred Popovics Csaba, felesége Ilona és lánya Mercédesz.

*

Fájó szívvel búcsúzik TÓTHNÉ POPOVICI BEÁTÁTÓL keresztlánya Popovici Mercédesz. „Mielőtt elmentél, kialudt egy csillag,/Az angyalok a mennyországba hívtak,/De sajnos itt lent elvesztettünk Téged,/A legtisztább angyalát a Földnek és az égnek.”

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a POPOVICI családnak a szeretett testvér és gyermek, TÓTHNÉ POPOVICI BEA
elvesztése miatt. Vigasztalódást kíván az id. Kovács, ifj. Kovács, Lukács, Szabó családok és Krisztina.

*

Mély fájdalommal és szomorú szívvel emlékezünk a 2 éve elhunyt drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára,
KARIKÁS ANDRÁSRA. „Látván sírhelyed, szemünk könnyeket ereszt./Utoljára akartuk mondani, hogy szeretünk téged,/De már nem volt idő, elhagytál minket./Ha kívánhatnánk egyet, az lenne,/Bár láthatnánk ragyogó szemedet./Mikor megtudtuk, hogy már nem látunk többé,/Nagyon távol éreztük magunkat tőled./Mi amíg élünk, szeretünk téged,/S elfelejteni nem fogunk ígérem./Te még most is velünk vagy, s szállsz a gondolatunkban./Ha itt lennél azt mondanánk örökké szeretünk téged!” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké gyászoló felesége, lánya, veje és imádott unokája.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább nővértől, keresztanyától és nagynénitől, ÖZV. DUDÁS ADÉLTÓL (szül. SZABÓ),
aki eltávozott szerettei közül. Temetése 2017. március 25-én 13 órakor, a Steinberger kápolnából. „A cél halál, az élet küzdelem,/S az ember célja a küzdés maga.” Szívünkben örökké élni fog. Nyugodjon békében! Húga Idus, keresztlánya Ildikó és Tavi.