Gyászhírek 2017. március 23.

Gyászhírek 2017. március 23.
Fájó szívvel búcsúzom volt munkatársamtól, Gázmár Lajostól, és őszinte részvétem fejezem ki az elhunyt családjának. Pásztor Sándor.


A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte részvéttel osztozik Dr. Vindis László ortopéd orvos kollégánk és családja mély gyászában, szeretett édesanyja, a neves és elismert, CSIKY IBOLYA színművésznő elvesztése miatt. Nyugodjon békében!

*

Krisztus feltámadása általi vigasztalódást kívánunk Köteles Gizella gondnoknőnek és családjának Id. KÖTELES LÁSZLÓ
elhunyta alkalmából. „Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, akik egyenes útaikon járának. (Ésaiás 57,1-2) A Várad-velencei Református Egyházközség lelkipásztorai, presbitériuma, nőszövetsége és a gyülekezet tagjai.

*

„Néha tudni kell könnyek között élni. Senkihez nem szólni, csak csendben szenvedni. Azt ami fáj, jó lenne feledni. Lelki bánatunkat magunkba temetni.” Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagyapára, GYÖRFI JÓZSEFRE
(élt 57 évet), aki ma 13 éve örökre itthagyott minket. Utad a szenvedés kövein vezet, akartad az életet, de már nem lehetett. Megfáradt lelked feladta a küzdelmet, nem bírta a kínt, mit a sors rád méretett. S ha majd az én életem útjának végéhez érek, tárd ki a nyugvóhelyed kapuját, s bocsássál be éngem. Ezért drága angyal kérve kérlek, maradj vele míg én élek. Aztán ha megyek, felváltalak téged. Vele leszek mindörökké végleg. Örökké gyászoló felesége Magdi, gyermekei Magdika, Józsika és Ildikó, veje Attila, unokái Norbika és Nikolett, menye Mihaela, sógornője Ibolya, egyetlen keresztlánya Ibici.

*

Szomorúan tudatjuk, hogy drága anyánk, nagymamánk, VADAI ANA (szül. MARÁZ ANNUSKA, Szentjobb) életének 82. évében március 20-án elhunyt. Temetése 2017. március 23-án 12 órakor lesz a biharpüspöki temetőben. Családja.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, SZILÁGYI MÁRIA 91 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése ma, március 23-án, déli 14 órakor a biharpüspöki temető kápolnájából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Fia Szilágyi Sándor.

*

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel. Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De abban reménykedem jó helyre mentél, mert te a jónál is jobbat érdemeltél! Megtört szívvel tudatjuk mindazokkel, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk és dédnagyapánk, KÖTELES LÁSZLÓ életének 84. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2017. március 24-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Akik gyászolják: fia, lánya, unokái, dédunokái, veje, menye és családtagjai.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, anyós, testvér, sógornő, keresztanya, nagynéni és rokon,
DUDÁS MARGIT (ADÉL, született SZABÓ), rövid szenvedés után 90 éves korában elhunyt. Búcsúztatója szombaton, március 25-én déli 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben őrizzük. Búcsúzik tőle gyászoló családja.

*

„Minden amit úgy szerettem, minden olyan messze van! Itt vagyok az Úr kezében, árván, porén, egy magam.” CSÍKY IBOLYA,
LOVAS JÁNOS MIHÁLY, KÖTELES LÁSZLÓ, KISS ALBERT, BULEA ADRIAN, LUCACIU SAMUIL, TIURBE ELENA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Könnyes szemmel és fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága testvér, nagybácsi és sógor, KISS ALBERT
betegségben meggyötört testét és jóságos lelkét visszaadta megváltó Urának. Utolsó földi útjára kísérjük március 24-én, pénteken 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Drága emlékét soha el nem múló szeretettel szívünkben őrizzük.
Húga Edit, unojahúga Enikő és sógora Sándor.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább anya, anyós és nagymama, CSÍKI IBOLYA 71 évesen elhunyt. Temetése szombaton, március 25-én 12 órától a Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak csöndesen még.”
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk PIPÓ MAGDOLNA ERZSÉBETRE halálának 2. évfordulóján. Emlékezik férje Öcsi, lányai Magdi, Melinda, fia Sanyi, veje Karcsi, unokái Vivi, Evelin és Robika.

*

Megrendülten értesültünk volt osztálytársunk, BÁN IMRE (ÖCSI) kiváló testnevelő tanár, edző haláláról. Emlékét kegyelettel és szeretettel megőrizzük. Nyugodj békében ÖCSI! Őszintén osztozunk a gyászoló család fájdalmában. A Premontrei Gimnáziumban 1961-ben végzett XI. E osztály.

*

Minden elmúlik, minden elenyész, csak egy marad örökre, az emlékezés. Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, nagyapától, SZABÓ KÁROLYTÓL (élt 101 évet). Temetése március 24-én 15 órakor Szentjánoson. Nyugodjon békében!
Szerető lánya Viola, unokái Cili, Tibi, dédunokája Csongor, fia, menye, unokái Lia, Karcsi, dédunokája Sanyi, Márk.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, nagymamától, déditől, SZÉKELY PIROSKÁTÓL (szül. BREGYÁN, Bihar),
aki életének 75. évében betegségben elhunyt.
„Beteg voltál, tele fájdalommal,
Átöleltél remegő karoddal.
Sok-sok jótanáccsal láttál el bennünket,
Elfeledni téged soha nem lehet.
Mert te voltál a jóság és szeretet.”
Nyugodj békében! Szerető fiad Imi, menyed Annuska, unokáid Ádám, Andrea és férje Zoli és akit nagyon imádtál, pici dédunokád Fanni.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, nagymama, ÖZV. SZÉKELY PIROSKA, (szül. BREGYÁN)
rövid, de súlyos betegség után 75 évesen megpihent. Temetése március 23-án, csütörtökön 14 órától a bihari katolikus kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Kati, veje Pista és unokája Zsolti.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek akik szerettünket, MOLNÁR LAJOST utolsó útjára elkísérték. Részvétükkel, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Az összetört szívű, gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra, az anyósra, nagymamára, KUNCSER ILONÁRA (szül. SZOLOMÁJER, Szalárd) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.

*

Ma 7 éve, hogy a szeretett feleség, anya, anyós és nagymama, SOÓS NELLY örökre eltávozott közülünk. Emlékét örökre megőrizzük szívünkben! Bánatos férje, fia, menye és három unokája.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szerető szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre, KOVÁCS ILONÁRA (Érszőllős) KOVÁCS BÉLÁRA (Érszőllős) haláluk 6. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Szeretteik.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. ALBIRT FERENCZRE (Hegyközszentimre) halálának 25. évfordulóján. „Szerettem volna még maradni szeretteim között,/De a sors végül ellenem döntött./Elmentél pedig sok dolgod lett volna még./Megtölteni szeretettel családod életét./Csak az idő múlik feledni nem lehet,/Míg élünk őrizzük drága emlékedet.” Őt soha nem felejtő felesége, fia, lánya, menye, unokái, unokamenye és dédunokája.

*

El nem múló szeretettel veszünk végső búcsút KÖTELES LÁSZLÓTÓL, akit mi nagyon szerettünk és soha el nem feledünk. Emléke mindig itt lesz velünk. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Özvegy Révész Éva, fia Sándor, lányai Beatrix és Évike, férje Erik és a kis unoka Évike a messze távolból.