Gyászhírek 2017. március 22.

Gyászhírek 2017. március 22.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy hosszú szenvedés után, életének 73. évében elhunyt budapesti otthonában BÁN IMRE kiváló tanár és edző. Temetéséről később gondoskodunk. A gyászoló család.


Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, nagyapára, NAGY FERENCRE (volt síteri lakos) halálának 23. évfordulóján, és a szeretett anyára, nagymamára, NAGY VILMÁRA (szül. MOLNÁR, volt síteri lakos) halálának 7. évfordulóján. „Porszem az élet, viszi a szél,/De a szívünkben a szeretet örökké él./Örök álmuk felett, őrködjék a csend,/A béke és a nyugalom.”
Emléküket megőrzi négy lánya, három veje, nyolc unokája és hét dédunokája.

*

Megdöbbenéssel és el nem múló szeretettel veszünk végső búcsút a szeretett VARGA ERZSÉBETTŐL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Tenni akarása, lelkesedése, optimizmusa példamutató volt és marad a számunkra. Nyugodjon békében! Kolléganői, Piroska és Marika.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki FARKAS ATTILÁNAK és családjának szeretett édesanyja, FARKAS MAGDOLNA elvesztése miatt. Vigasztalódást és megnyugvást kívánunk. Varga Pisti és családja és Balogh Barna és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk drága szomszédasszonyunktól, FARKAS MAGDOLNÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Varga János és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki VARGA GABRIELLÁNAK és családjának édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Albert család.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki drága keresztmamámnak, MOLNÁR GIZELLÁNAK szeretett férje, MOLNÁR LAJOS
elhunyta miatti fájdalmában. Kati és családja.

*

Mély részvéttel osztozunk, drága GIZIKÉM, szeretett férjed, MOLNÁR LAJOS elhunyta fölötti gyászodban. Adjon a jó Isten sok erőt, kitartást számodra és nyugodalmat az eltávozottnak. Fechete Erzsi és Gyuri.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, és keresztanyától, FARKAS MAGDÁTÓL. Keresztlánya Beatrix, Öcsi és Ildikó.

*

Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek. Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk IF. BARTHA SÁNDORRA halálának 1. évfordulóján. Emlékezik húgod Pirike és a család minden tagja.

*

Újra eljön a nap, mely szívünkben fájó emlék marad. Ma 1 éve annak a szomorú napnak, amikor eltávoztál tőlünk,
IF. BARTHA SÁNDOR. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Emlékezik feleséged Piri, lányai, vejei és unokái.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, após, nagyapa, TOLVAJ IMRE (Nagyszántó, élt 80 évet).
Temetése március 23-án 14 órakor a nagyszántói kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Lánya Éva, veje Zoli, unokái Reni, Timi és unokaveje Gyuri.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől és sógornőtől, FARKAS MAGDÁTÓL (szül. FÖLDESI). Búcsúzik nővére Rózsika, sógora Sanyi.

*

Szeretettel emlékezünk a drága édesapára, apósra és nagyapára, PLES JÁNOSRA, akinek jóságos szíve 10 éve megszűnt dobogni. Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni fogsz, mert szerettünk és hiányzol nagyon.
Irénke, Ciprian és Gabika.

*

„Most e drága, tiszta hitnek fátyolába öltözöm. Ez legyen a lakomára mennyegzői köntösöm.” SZILÁGYI MÁRIA,
TOLVAJ IMRE, VADAI ANNA, IAKOB ŞTEFAN, MORAR IOAN, RANETE NICOLAE, TRIFAN MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.