Gyászhírek 2017. március 21.

Gyászhírek 2017. március 21.
KLESZKEN ANDRÁSRA emlékezik bánatos családja, halálának 12-ik évfordulóján. Könnyes az út mely sírodhoz vezet. Isten őrködjön pihenésed felett.

Szerető szívvel emlékezzünk drága gyermekünkre, BUDA ANITA-TIMEÁRA (Hegyközszentmiklós), aki 2 éve hagyta itt a családi fészket és repült el mint a galamb testvérei közül. „Én Uram, én Istenem köszönöm, köszönöm a gyermekem. Köszönöm neked, megadtad nekünk, és 19 évig itt lehetett közöttünk, hogy visszahívtad hisszük, hogy a te akaratod volt. Hisszük, hogy odafenn a jók is kellenek, és hogy ő jó lélek volt, aki mindenkit szeretett. Hisszük, hogy nem halt meg, hisz itt él a szívünkben, fentről vigyáz ránk és hisz tovább Istenben. Hisszük, hogy mi is jók tudunk maradni és odafenn az Úr mellett fogunk találkozni. Kérünk téged Uram áldd meg őt fent, és őrízd meg minden gyermekedet (gyermekünket) idelent.
Szeretettel emlékzenek reád édesanyád Ella, édesapád Gábor, testvéred Ella, sógorod Szabi és drága kishúgod Barbi, valamint minden családtag és jóbarátaid, akik ha reánk néznek tudjuk csöndben reád emlékeznek.

*

Mély fájdalommal, de nagy szeretettel emlékezünk drága unokánkra, BUDA ANITA-TMEÁRA (Hegyközszentmiklós),
aki két évvel ezelőtt, március 21-én az utolsó útján is tervvel indult ki a szülői háztól. De egy röpke pillanat elrabolt tőle minden földi szépet és jó dolgot. Ő neki már csak a temető csendje maradt. Drága unokánk te vagy az öt csillagból egy múló fény, aki míg éltél, az áldott szíved szeretettével mindenkit átöleltél, a Te jóságos szíveddel mindenkit szerettél. A jó Isten adjon testednek áldott pihenést, az Úrban lelkednek örök fényességet. Emlékedet szívünkben örökké megőrizzük! Ilonka mama, Karcsi tata és Etus néni.

*

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szerettünk, soha nem feledjük el”. Halálának 2. évfordulóján szeretettel emlékezünk BUDA ANITA-TIMEÁRA (Hegyközszentmiklós). Ezen a napon minden más, újra mélyen érint a gyász. Nincs már nekünk kit szerettünk, ma lélekben együtt lehettünk. Fülünkben újra megcsendül a hangod, szinte látjuk minden mozdulatod. Nem is tudhatod mennyire fáj hiányod, gyertyát gyújtunk és mécseseket. Ezek a fények világíthasanak neked. Örök világosságban nyugodj. Soha nem felejtünk el, biztosan tudod. Pihenésed legyen csendes él áldott! Keresztanyu, keresztapu, Miki, Attila, Aleta és kicsi keresztfiad Danika.

*

Fájó szívvel emlékezünk ZSÓFI ÁRPÁDRA (Éradony). Már 5 éve pihensz a néma hant alatt, a végtelenség őrzi csöndes álmodat. Elmentél tőlünk, mint lenyugvó nap, de a szívünkben élsz, és végleg ott maradsz. Emlékét őrzi bátyja Gyuszi és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya, anyós és nagymama, CSEH IRÉN MÁRIA (szül. VEKERDI, a Tricotextil volt dolgozója) életének 77. évében csendesen megpihent. Temetése 2017. március 22-én, szerdán 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, FARKAS MAGDOLNA életének 71. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése szerdán, március 22-én 12 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emlékét szívünkben megőrizzük.
Gyászoló fia Attila, menye Mária és unokája Bernadett.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, ECSEDI JULIÁNNA életének 71. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése szerdán, március 22-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik férje Laci, fiai Laci, Zoli és unokája Krisztina.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett sógornőm, ECSEDI JULIÁNNA súlyos szenvedés után, 71 éves korában elhunyt. „Míg éltél, szerettünk, míg élünk, nem feledünk.” Nyugodj békében. Özv. Pápay Mária.

*

„Én, esendő, árva lélek, jaj, nekem, jaj. Hol vagyok?! Elborult az ég felettem, föld alólam elfogyott.” PAPP SÁNDOR,
FARKAS MAGDOLNA, ECSEDI JULIÁNNA, GRABOVSCHI MIHAI, PADUREANU GHERGHINA, VISOIU MARIA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága, jó szüleinkre, KISS IMRÉRE aki 2007. január 25-én, életének 85. évében távozott közülünk immár 10 éve, és a drága, jó édesanyánkra, KISS JULIANNÁRA, aki december 31-én, 98. évében, 2016-ban távozott az élők sorából. „Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek./Hiába szállnak árnyak, álmok, évek./Ők itt maradnak bennünk csöndesen még/Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula: Consolatio) Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes!
Gyermekeik Piroska, György és Imre és azok családjai.

*

Szomorú 2 év telt el, mióta utolsó útjára kísértük a szeretett férjet és édesapát, KISS JÁNOST. „Nem foghatjuk már dolgos két kezed,/Nem simogathatjuk őszülő fejed./Nem tekint ránk aggódó szemed,/Marad a csend, mindent köszönünk neked.”
Örökké gyászoló felesége Márta, gyermekei Jutka, Andrea és Levente.

*

Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a hat hete eltávozott jó feleségre, édesanyára, nagymamára, testvérre, FEHÉR MARGITRA (szül. DEÁK, Hodos). „Álmodtál egy öregkort, csodálatos szépet,/De a kegyetlen betegség mindent összetépett./Beteg tested megpihenni tért,/Nehéz út volt amit ő megélt./Elment tőlünk, mint lenyugvó nap,/De szívünkben örökké él, és ott is marad./Őrködj álma felett édes Istenem,/Hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen!/„Hiányzol nagyon,/ Hiányod feldolgozni nem lehet./Csak próbálkozunk élni nélküled.” Gyászoló családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal veszünk búcsút szerettünktől, MOLNÁR LAJOSTÓL (Nagyszalonta, vízvezeték-szerelő), akit 84. évében elragadott a kegyetlen halál. Temetése 2017. március 22-én 14 órakor a szalontai kápolnából lesz. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet! Emlékét megőrizzük! Búcsúzik tőle felesége Gizike és két nevelt fia Laci és Zoli családjukkal.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, volt munkatársaknak, barátoknak, ismerősöknek és szomszédoknak, akik drága szerettünket, FARKAS FERENCET utolsó földi útján elkísérték, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal emlékezem édesapámra, JUHÁSZ BÉLÁRA, halálának 51. évfordulóján, és drága édesanyámra, JUHÁSZ MÁRIÁRA, (szül. MOLDOVÁNYI) halálának 20. évfordulóján. Fia, Juhász György és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagytatára, testvérre, ID. TYUKODI FERENCRE halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya Marika és családja, fia Feri.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett szomszédnőnktől, FARKAS MAGDOLNÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes! A Spartacus 44. szám alatti lakótársak.

*

Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt, aki elkísérte utolsó útjára a szeretett férjet, apát, apóst és nagyapát,
POLCSEK LAJOST, aki 82. évében elhunyt. Fájó szívvel búcsúzik tőle neje, fia, menye és unokája.

*

„Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet.” (Lk. 23,46) Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett, drága feleség, édesanya, VARGA SÁNDORNÉ (SZÜL. SOLCZI ERZSÉBET) hosszas betegségben megpróbált testét, de a Megváltó Urában megbékélt lelkét életének 48. évében átadta Teremtőjének. Utolsó földi útjára 2017. március 22-én, szerdán 13 órakor kísérjük a köröskisjenői református ravatalozóból. Drága emlékét soha el nem múló szeretettel őrizzük. A boldog feltámadás reménysége alatt: férje Sanyi, fia Imi és leánya Gabi.