Gyászhírek 2017. március 20.

Gyászhírek 2017. március 20.
„Újra eljött a nap, mely szívünkben fájó emlék marad.” Ma 3 éve, annak a szomorú napnak, amikor eltávoztál közülünk szeretett fiam, férjem, apukánk, JÁRI GYULA. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom.” A gyászoló család.


Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, NAGY ERZSÉBETRE (szül. KÖTELES, élt 96 évet) halálának 2. évfordulóján. Soha nem feledjük, emléke legyen áldott! Lánya Éva és családja.

*

Szomorúan emlékezünk MÁRTON JÓZSEFRE (Székelyhíd) halálának 14. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké él.
Bánatos felesége Erzsike, fia Józsi és lánya Erika.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy drága unokabátyám, KIS TIBOR (az I.J.G.C.L. Bihor volt dolgozója) Szombathelyen 63 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Örök álma felett őrködjék a csend, a béke és a nyugalom! Gyászolja unokahúga Varga Julika és férje Sándor.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagytatára és rokonra, DIMOND JÓZSEFRE halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugodjék békében! A bánatos család.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki D. ÉVÁNAK, K. CSABÁNAK és hozzátartozóiknak, édesanyjuk,
OPRIS IBOLYA elvesztése miatti mély fájdalmukban. Govrik Sándor és családja, keresztlánya Erika.

*

Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,/Hiába szállnak árnyak, álmok, évek./Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.” Soha el nem múló szeretettel gondolunk KISPÁL ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján. A gyászoló család.

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,/Hiába szállnak, álmok, évek,/Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.” Drága férjem, ID. NÉMET PÉTER belényesújlaki lakos, élt 77 évet. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel gondolunk és emlékezünk rád halálod 20. évfordulóján. Szerető családod.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága testvérünkre, BALAJTI JÓZSEF-FERENCRE, akit ezelőtt 3 évvel, március 20-án, szakított el a kegyetlen sors szeretteitől. „Ezer mécses lángja lobban most a szélben,/Így emlékszünk rád fájón…minden évben./Tegyük össze kezünk gyertyák fénye mellett,/S kérjünk nyugalmat neki, s békességet!” Emlékezünk rád FERI örök szeretettel! Emléked bennünk él most és mindörökre! Bánatos testvéreid: Erzsi, Kati, sógoraid és családjaink.

*

Kegyelettel búcsúzunk SZÉKELY LAJOS nyugalmazott lelkipásztortól, kinek megfutott életútját hűségesen összegzi Pál apostol vallomása: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája.” A nagyváradi nyugalmazott református lelkipásztorok közössége.

*

„Sírjára helyezzük virágaink csokrát./Csendes álmáért elmondunk egy imát.” Immár hat hónapja nincsen köztünk a drága feleség, édesanya, anyós, nagymama és dédimama, HIRI ROZÁLIA (Margitta) …Azóta is üres a helye…, mit betölteni semmivel sem lehet. Drága emlékét szívében őrzi gyászoló családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a kedves, régi szomszédtól, OPRIS IBOLYÁTÓL. Részvétünk és együttérzésünk DIÓSZEGI ÉVÁNAK és családjával a drága édesanya, nagymama, anyós elvesztése miatt. Nyugodjon békében. Szomszédja és családja, Kollár Zoltán, Terézia, Juhász Kollár Beatrix és családja, valamint Hrenk Mária Budapestről.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, SZABÓ JÁNOSRA az ICO volt gépkocsivezetőjére, aki március 21-én 16 éve hagyott itt bennünket. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Fia Zoli, menye Florica és unokája Mónika.

*

Fájdalommal emlékezünk a drága, jó testvérre, keresztapára, BÁTORI FERENCRE (Bihar), aki 18-án volt 4 éve, hogy itthagyott bennünket. Pihenése legyen csendes. Nyugodjon békében. Húga Klári, keresztlánya Vali.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerető férjemre, az apára, nagyapára, MÉSZÁROS GÁBORRA (GABIRA), halálának 11. évfordulóján. A temetőbe sétálva és egy sírnál megállva könnyekkel a szemünkben, virággal kezünkben. Porszem az élet, viszi a széln de a szívünkben a szeretet örökké él. Örökké siratlak. Nyugodj békében. Bánatos feleséged és szerető családod.

*

„Földi bútol, bajtól szíved enyhülést ad. Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt, vigad.” BOJTOR ANNA, POLCSEK LAJOS,
CSEH IRÉN-MÁRIA, NEUFELD MARGARETA, HAIAS FLOARE, PATRASCU STOIANA, SARAC MARIA, TIRITEU TEODOR, GUIU IOAN, MOGA FLORIAN, IGNA PETRU, PRADA MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, BOJTOR ANNA életének 81. évében csendesen megpihent. Temetése ma, március 20-án déli 12 órától a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünk a DIÓSZEGI és KRÁLIK családoknak a szeretett édesanya, özv. OPRIS IBOLYA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emlékét megőrzi a Havran és Nagy család.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesapánk, PAPP SÁNDOR (biharpüspöki születésű) életének 62. évében hosszú szenvedés után elhunyt.
„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
Sírodra szálljon áldás és nyugalom!
Álmaid a mélyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett!
Temetése kedden, március 21-én du. 15 órakor a biharpüspöki temető ravatalozójából. Fájó szívvel búcsúznak lányai Beáta és Hédi családjaikkal.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett PAPP SÁNDORTÓL, akit 62 éves korában elragadott a kegyetlen halál. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúznak tőle élettársa Erzsébet és Ádi, valamint Anna mama.

*

Fájó szívvel búcsúzunk testvérünktől, PAPP SÁNDORTÓL (volt biharpüspöki lakos), aki életének 62. évében elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle húga Kati, öccsei Zoli és Jóska családjaikkal és a gyászoló rokonok.