Gyászhírek 2017. március 2.

Gyászhírek 2017. március 2.
Megrendülten vettük tudomásul kedves kolléganőnk, RETEK MARIKA elhunytát. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki lányának és húgának MARIKÁNAK. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Volt kolléganői: Sütő Ibi, Onaca Neli, Ardelean Ani, Huvé Livia, Kiss Magdus, Bradea Florica, Nagy Brigitta, Orbán Marika, Nagy Magda, Bánffy Neli, Medvés Marika, Ţiţ Márta.


„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézsaiás k. 43.1) Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após, DR. ÁBRÁM LÁSZLÓ (Érmihályfalva) életének 86. évében, hosszú, de türelemmel viselt betegség után visszaadta drága lelkét Teremtőjének. Temetése március 3-án 12 órától az érmihályfalvi református ravatalozóból. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle: a család.

*

„Az Úr az én pásztorom. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.” (23 Zsolt. 1.4)
Szomorú szívvel veszünk búcsút LACI BÁCSITÓL (Érmihályfalva). Drága emlékét örökké megőrizzük szívünkben! Nyugodjék békében! Sára, Boróka, Lilla és Zsolti.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, HORY MATILD-ILONA (Gyöngyi), február 24-én, 76 éves korában elhunyt. Temetése március 3-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle fia Jenci.

*

Ma 5 éve, hogy örök álom zárta le szemedet, azóta könnyek között emlegetjük nevedet, PIKÓ ZOLTÁN EUSEBIO. Elmentél tőlünk egy kora tavaszi napon,/ Búcsúzni sem volt alkalom. / Álmaidra vigyáznak az angyalok, / Lelked az égen csillagként ragyog. Nyugodj békében. Sokat gondolnak reád szerető szüleid, szerető leányod Renáta, leányod Krisztina és családja Németországból, öcséd Csaba és családja Szentmártonból, bátyád Jancsi Magyarországról és nagynénéd Zsófika.

*

„El ne vess engemet Isteni színedtől. Meg ne fossz, könyörgök, a te szent lelkedtől! Tiszta szívet énbennem teremts, én Istenem! Téged magasztalván, benned örvendhessek.” RÁCZ GYULA IMRE, KOZMA – KOZÁK MARIA, ANDRAS FLORIAN,
CHILBA ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, az apára, apósra, nagyapára, CSIKAI ÁRPÁDRA (1951–2011). Egy hűvös márciusi hajnalon, 6 éve már, hogy visszaadta lelkét Teremtőjének. Jóságos szíve, megszűnt dobogni. „Az ő szíve már nem fáj, de a mienk vérzik./Emlékét míg élünk, szívünkbe őrizzük./Álmod legyen csendes, szeretet és béke őrködjön pihenésed felett.”
Az Úr legyen veled! Örökké bánatos feleséged Esztike és gyermekeid, unokáid.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, KOVÁCS BALÁZSRA (Kügypuszta)
halálának második évfordulóján. „Akit szerettünk, azt soha nem feledjük el./Mindig egy célod volt, a családodért élni, és azt nagyon szeretni./Ezt csak a halál tudta széttépni, mikor áldott szíved megszűnt dobogni./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” A bánatos család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, MOLNÁR JÓZSEFRE (volt mentősofőr) halálának 31. évfordulója alkalmából. Szerető felesége és családja.

*

Sírig tartó fájdalommal emlékezem drág,a jó édesanyámra, BÂRHOATĂ IRÉNKÉRE halálának 3. évfordulóján. „Akiket szerettünk, s már földben nyugszanak,/Igazi lakhelyük a szívünkben marad.” Lánya Babi.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, JUHÁSZ BARNÁRA és JUHÁSZ MÁRIÁRA haláluknak évfordulóján. Adjon az Isten nektek örök nyugodalmat! Gyászolják: két lánya, veje és két unokája.

*

Szeretettel emlékezünk NAGY VERONIKÁRA (szül. RÁCZ PANNA, Bihar) halálának 2. évfordulóján. Nyugodj békében szeretteid között. Icuka és családja.