Gyászhírek 2017. március 17.

Gyászhírek 2017. március 17.
Egykori hívei és volt konfirmáltjai szomorúan emlékeznek a most 50 éve elhunyt Főtiszteletű BÚTHI SÁNDOR református lelkipásztorra és püspökre. Nyugodjon békében.

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára,
TÓTH ERZSÉBETRE (szül. BEDE).
Fájdalom költözött hat éve szívünkbe,
Nem múlik el, itt marad örökre.
Neked szól ma a templom harangja,
Érted imádkozunk, halkan zokogva.
Munka és szeretet volt egész életed,
Jóság volt szíved-lelked.
Egy célod volt, családodért élni,
Ezt csak a halál tudta széttépni.
Szomorú szívünkben örökre létezel.
Áldott legyen emléked,
Isten őrködjön pihenésed felett!
Nyugodj békében! Örökké bánatos férjed Gábor, fiad Gabi, lányod Erzsike, menyed Rozi, vejed Jani, unokáid: Ádám, Robi és Ági.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, ÖZV. KOZMA JULIÁNNÁTÓL.
„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De a szívünkben él, S örökre ott marad.”
Örök szeretettel a szívünkben emlékezünk. Unokája Gábor és családja.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel búcsúzunk szeretett nagymamánktól, ÖZV. KOZMA JULIÁNNÁTÓL.
„Nézlek… ott ülsz a fák alatt, / Kezedben tű meg cérna…/ Előtted szétfoszlott napjaid / Rongyos maradéka…/ Nézem…ahogyan férceled / És meggörbül a hátad, / De hiába, …újra felhasad! / Gyengék már a szálak…/ – Hogyan lesz ebből új kabát? / Hogy ne fázz majd a télen! / Amivel engem is betakarsz / Még ha nem is kérem…/ – Kihez rohanjak ezután? / Ha vágynék menedékre! / – Kinek mondjam el a bánatom? / Vigaszért cserébe! / A tű… a tűpárnán pihen…, / A gyűszűd… égi fényed…/ És én sírok, mint egy kisgyerek…, / – Nem miattam… Érted…!” Gyászoló unokája, Ottilia és családja.

*

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” Fájó szívvel emlékezünk névnapja alkalmából
IFJ. SANYÓ JÓZSEFRE (Biharszentjános), aki 6 hónapja távozott szeretteitől. „Nélküled szomorú, üres a házunk, /Még most sem hisszük el hogy hiába várunk./ Tied a csend, a nyugalom, / Miénk a könny és a fájdalom./ Nélküled már semmi sem olyan mint régen/ Nagyon szerettünk, nem felejtünk téged.” Pihenésed legyen csendes és áldott. Feleséged és a szerető családod.

*

„Az emlékezéshez szeretet kell és akit szerettünk, azt nem felejtjük el. Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a KOZMA családnak és hozzátartozóinak drága nagynénénk, KOZMA JULIÁNNA elvesztése miatti mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Icu, Endre és az ifj. Jakab család Németországból.

*

Fájó szívvel emlékezünk a testvérre, nagybátyánkra, BÁTORI FERENCRE (Bihar), aki ma 4 éve hagyott itt bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel értesültünk drága barátnőm, LŐRINCZ MARGIT (szül. LÁZÁR) haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Dudás Olga és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a SZILÁGYI családnak, LACI elvesztése miatt. Vigasztalódást és megnyugvást kívánunk. Id. és ifj. Fekete családok.

*

Fájó szívvel, örökké tartó szeretettel emlékezünk, ma 10 éve, hogy az imádott gyermekünk, KISS LAJOS NORBERT
(volt vízilabda játékos, 1982–2007) a halhatatlanság útjára lépett. Az idő múlik, de a mérhetetlen fájdalmat amit szívünkben érzünk, nem enyhíti az idő múlása. Drága Norbikánk egy csodás lélek volt, tele szeretettel és jósággal, pótolhatatlan űrt hagyva maga után. Kísérjen utadon a mi örökké tartó szeretetünk, s az örök hálánk mécsesének a lángja világítsa utadat. Siratni fogunk ameddig csak élünk, s az emlékezés virágai mindig beborítják sírodat. Drága emléked legyen áldott mindazok szívében, akik ma érted egy imát mondanak. Az örök világosság fényeskedjen neked. Örökké szerető édesanyád, édesapád.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a 20 éve elhunyt VLESKÓ JULIANNÁRA (szül. BERNÁD). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékeznek rá: lánya Julika, veje István, unokája Árpád, unokamenye Hajnal, dédunokája Fruzsina.

*

„Néha tudni kell könnyek között élni, / Senkihez nem szólni, csak csendben szenvedni, / Azt ami fáj, jó lenne feledni, / Lelki bánatunkat magukba temetni.” Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, apára, apósra, nagyapára, TÖRÖK MIHÁLYRA
(Élesd) halálának második évfordulóján. Soha nem feledünk. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, testvérre, BUDA MÁRIÁRA halálának 13. évfordulóján.
A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, OPRIS IBOLYA életének 74. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése március 20-án, hétfőn 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja lánya, fia, veje, menye, unokái és rokonai.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagytata, ID. FARAGÓ ISTVÁN (volt csatári lakos) életének 71. évében rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton 14 órakor a biharpüspöki kápolnából lesz. „Egy múló perc alatt elszállt az életed, / annyit sem mondtál, Isten veletek! Szíved megpihenni tért ott lent a mélyben, / lelkedre angyalok vigyáznak fent az égben. / Az élet szomorúan megy tovább, / fájó emléked elkísér egy életen át. / Hulló könnyeinkkel öntözzük sírodat, / áldja meg az Isten porlandó hamvadat.” Örökké bánatos felesége Juliska, fia Pisti, menye Mónika és egyetlen, imádott unokája Henrietta.

*

„Jézusomnak szívén megnyugodni jó, elmerülni benned csendes, tiszta jó.” FARAGÓ ISTVÁN, DOROGHI GHEORGHE,
RUXANDA GHIORGHE, MANOLACHE MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama és anyós, ÖZV. KOZMA JULIANNA (szül. HOLICZA) türelemmel viselt betegség után, 82 éves korában elhunyt. Üzenet: „Miért sirattok?/Hisz Isten arca volt,/Mely simogatón, hívón rám hajolt./És én mentem…/S most fényözönben élek,/És nem vagyok más,/Csupán tisztult lélek./Sziromhullás volt…/Árnyékom lehullt…/A szemetek hát könnybe miért borul?/Ha emlegettek: köztetek leszek,/Ha imádkoztok: veletek vagyok,/Ha rám gondoltok, mosolyogjatok.” Temetése március 17-én, pénteken 14 órakor a szalárdi református kápolnából. Gyászoló fia, Gábor, menye Enikő és unokája Krisztina.

*

Szemeimben könnyekkel emlékezem szeretett testvéremre, SZARKA GYULÁRA halálának 3. évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek./A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Bánatos testvéred Ica.

*

„Ami bennem lélek veletek megy, ott fog köztetek lenni mindig… S mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állni.” Az elválás örök fájdalmával emlékezünk STEIN JÓZSEFRE, aki 1 éve már csak a szívünkben él. Bánatos felesége, gyermekei és kisunokája.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, ID. PETRI IMRÉRE (Hegyközújlak), akit ma 3 éve kísértünk utolsó útjára. Emlékét megőrizzük! Felesége, fia, menye, unokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SZAPPANOS ÁRPÁDNÉRA (szül. ÖTVÖS MÁRIÁRA) halálának 2. évfordulóján, március 18-án. Emlékezik rá édesanyja és 2 testvére és annak családja.

*

Megtört szívvel emlékezünk IFJ. ÖTVÖS KÁROLYRA halálának 9. évfordulóján, április 7-én. Soha el nem felejti édesanyja és 2 testvére.

*

„Emlékezni jöttünk ismét, néma főhajtással,/A hozzád illő szerény méltósággal./Könnybe lábad szemünk a sírkövedre nézve,/49 évesen lett életednek vége./De itt vagy velem,/Álmaimban mindig téged látlak./Nem hagytál el, szívem mélyén kiégni a vágyat.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára és dédnagyapára,
ID. ÖTVÖS KÁROLYRA (Kisszántó), aki március 31-én lesz 34 éve, hogy búcsú nélkül távozott. Örökké bánatos felesége Mária és két gyermeke Éva és Sándor családjaikkal.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, BOROS JÁNOS (Bihar) életének 74. évében hirtelen eltávozott szerettei közül. Temetése 2017. március 17-én 13 órakor a bihari református kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle felesége, lánya, fiai, menyei, veje és unokái.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól és nagybácsitól, BOROS JÁNOSTÓL, aki eltávozott szerettei közül. Emlékét örökre megőrizzük. Nyugodjon békében! Öccse István, felesége és családjuk.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, KERTÉSZ VIKTORRA halálának 26. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Akiknek nagyon hiányzik: felesége Anna, lánya Gizella, veje Tibor.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. BŐDI IMRÉNÉ (szül. GULYÁS JULIANNA, Nagyszalonta) életének 89. évében, hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2017. március 17-én, pénteken 14 órakor lesz Nagyszalontán a köztemető ravatalozójától. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak tőle: testvére József, fia Imre, unokái, dédunokái, rokonok és ismerősök.

*

Szívünk teljes melegével emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, SZABÓ IRÉNKÉRE
(Bors) halálának 2. évfordulója alkalmából. „Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, jó édesapára, nagyapára, apósra, LÁSZLÓ JÁNOS-ÁRPÁDRA (volt agrármérnök, polgármester) halálának 6 hetes évfordulóján. „Elfáradtál az élet tengerén,/Pihenj csendben a föld lágy ölén,/Ha ránézünk sírodnak kövére,/Szorgalmas munkádnak e sír lett a bére./Istenünk, kérünk vedd helyettünk oltalmadba őt,/Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt.” Gyászolják felesége Piroska, gyermekei Csilla és Tímea és azok családjai.

*

Soha el nem múló, örökké tartó fájdalommal emlékezem felejthetetlen, drága, jó férjemre, KIRÁLY JÓZSEFRE (Biharszentjános), akinek 20 éve, hogy jóságos szíve megszűnt dobogni. Drága emlékét, jóságát, szeretetét fájó szívemben őrzöm egy életen át. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Isten őrködjön pihenése fölött! Örökké siratja bánatos felesége Erna.