Gyászhírek 2017. március 16.

Gyászhírek 2017. március 16.
Együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, KISS KÁROLYNAK és családjának édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmában. A KingArt vezetősége és munkaközössége.


Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett fiam, MAGYAR FERENC életének 46. évében elhunyt. Temetése március 16-án d.u. 3 órakor a biharpüspöki kápolnából lesz. Nyugodjon békében! Gyászolja szerető édesanyja és nevelőapja.

*

Megtört szívvel tudatjuk azokkal, akik ismerték, hogy MAGYAR FERENC életének 46. évében elhunyt. Temetése csütörtökön lesz 15 órakor a püspöki kápolnából. Testvére és családja.

*

Fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy ID. SZÉKELY LAJOS nyugalmazott érszöllősi lelkipásztor, 2017. március 13-án, életének 84. évében súlyos betegség után elhunyt. A szeretett férjet, édesapát és nagyapát 2017. március 18-án 13 órakor kísérjük utolsó útjára az érszöllősi ravatalozó kápolnától. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, SZÉKELY LAJOS (érszöllősi nyugalmazott református lelkész)
rövid, de súlyos szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Temetése Érszöllősön lesz 2017. március 18-án 13 órakor. Nyugodj békében drága lélek! Míg élünk, nem feledünk. Szerető feleséged Erzsébet, lányod Ildikó, vejed Pipu, unokáid Motyi és Heni.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, ÖZV. KOZMA JULIÁNNÁTÓL.
„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De a szívünkben él,
S örökre ott marad.”
Örök szeretettel a szívünkben emlékezünk. Unokája Gábor és családja.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel búcsúzunk szeretett nagymamánktól, ÖZV. KOZMA JULIÁNNÁTÓL.
„Nézlek… ott ülsz a fák alatt, / Kezedben tű meg cérna…/ Előtted szétfoszlott napjaid / Rongyos maradéka…/ Nézem…ahogyan férceled / És meggörbül a hátad, / De hiába, …újra felhasad! / Gyengék már a szálak…/ Hogyan lesz ebből új kabát? / Hogy ne fázz majd a télen! / Amivel engem is betakarsz / Még ha nem is kérem…/ Kihez rohanjak ezután? / Ha vágynék menedékre! / Kinek mondjam el a bánatom? / Vigaszért cserébe! / A tű…a tűpárnán pihen…, / A gyűszűd… égi fényed…/ És én sírok, mint egy kisgyerek…, / Nem miattam…Érted…!” Gyászoló unokája, Ottilia és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a drága barátnőnknek, ANINAK és az egész DUDÁS családnak a szeretett testvér,
ID. DUDÁS GYULA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Éva és a Pirtea-Varga család.

*

Múlnak a napok, az évek, de az emlékek élnek, míg élünk, őrizzük őket. El nem múló szeretettel emlékezünk VILIDÁR ILONÁRA és VILIDÁR ISTVÁNRA aki 1., illetve 31. éve örökre megpihentek. Szeretteik.

*

Végtelen szomorúsággal tudatom, hogy szeretett férjem, DR. RÁCZ PÉTER ANDRÁS állatorvos, életének 69. évében március 10-én csendesen elhunyt. Temetése március 17-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja felesége, unokája és idős édesanyja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, JELICS GYULA eltávozott az élők sorából. Búcsúztatása a Steinberger kápolnától március 18-án, szombaton 12 órakor. Gyászoló családja.

*

„Ha fel nem talállak kegyes Krisztusom, elkárhozik lelkem, bizonnyal tudom: ó siess hát hozzám, ne távozzál, ó szerelmes Krisztus, jöjj, vigasztalj!” BOCHIS ŞTEFAN, MUDURA TEODOR, CRISTEA ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú és fájdalmas 6 hét telt el, hogy elhunyt a szeretett édesanya, anyós, nagymama, és dédnagymama, ANDRASCIUC IRÉN. Áldott legyen az emléke és csendes a pihenése. Béke poraira. Emlékezik ra bánatos leánya Irénke, veje Ghita, unokája Cristian és felesége Helga és dédunokája Anastasia.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára, KIRÁLY ÉVA-MÁRIÁRA
(szül. SZABÓ, Szalárd) halálának 2. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké él. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama és anyós, ÖZV. KOZMA JULIANNA
(szül. HOLICZA) türelemmel viselt betegség után, 82 éves korában elhunyt. Üzenet: „Miért sirattok?/Hisz Isten arca volt,/Mely simogatón, hívón, rám hajolt./És én mentem…/S most fényözönben élek,/És nem vagyok más,/Csupán tisztult lélek./Sziromhullás volt…/Árnyékom lehullt…/A szemetek hát könnybe miért borul?/Ha emlegettek, köztetek leszek,/Ha imádkoztok, veletek vagyok,/Ha rám gondoltok, mosolyogjatok.” Temetése március 17-én, pénteken 14 órakor a szalárdi református kápolnából. Gyászoló fia Gábor, menye Enikő és unokája Krisztina.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, MAGYAR FERENCTŐL, akit oly váratlanul rabolt el a kegyetlen halál. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik Anikó, Gyuszi és Robi.

*

Mély megrendüléssel búcsúzom szeretett keresztfiamtól, MAGYAR FERENCTŐL (volt biharpüspöki lakos), akit rövid, de súlyos szenvedés után hirtelen magához szólított az Isten. Emlékét szívemben megőrzöm! Özv. Kovács Józsefné.

*

Örökké tartó gyásszal emlékezem azokra a fájdalmas, kibírhatatlan napokra, drága, jó férjem és fiaim halálára. ID. BÖSZE EMILNEK 31 éve, BÖSZE SÁNDORNAK 24 éve, IFJ. BÖSZE EMILNEK már 4 éve dobbant utolsót szíve. Bánatom gyógyíthatatlan. Babi mama.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett édesanyámra, DIENES AMÁLIÁRA (Paptamási) halálának 9. évfordulóján. „Nagyon szomorú egyedül lenni,/Valakit mindig titkon keresni./Valakire várni, aki nem jön többé,/És valakire emlékezni örökkön-örökké.” Emléke legyen áldott pihenése csendes. Bánatos fia Feri (Hetta).

*

Fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretett gyermek, testvér, sógor, nagybácsi, SANYÓ JÓZSEF
(Biharszentjános) 6 hónapja itthagyott bennünket. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Emléked egy életen át megőrizzük!
Bánatos édesanyja, testvére és annak családja.