Gyászhírek 2017. március 15.

Gyászhírek 2017. március 15.
Örök fájdalommal emlékezem gyermekeim édesapjára, DOBAI MIKLÓSRA halálának második évfordulóján. Emléked örökké itt marad velem. Julika.


A tiszteletre méltó sógor és keresztapa, DOBAI MIKLÓS halálának második évfordulóján szeretettel a szívünkben emlékezünk. Őt soha nem feledve: sógornője Lovász Gyöngyi, keresztlánya Tímea és családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk drága édesapánkra, DOBAI MIKLÓSRA halálának második évfordulóján. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg velünk voltál, mi nagyon szerettünk, végtelenül hiányzol nekünk és soha nem feledünk. Lányod Évike, fiad Laci, menyed Mónika, vejed Feri, unokáid Ricky, Dominik és Markusz.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, ID. BIRÓ FERENCZRE (Örvénd), akinek jóságos szíve már nyolc éve megszűnt dobogni. „Egy tavaszi délután elragadott családunktól a csúf halál./Búcsúztál mindentől, mi téged a földhöz kötött,/De könyörtelenül el kellett költöznöd./Azóta is üres a helyed, betölteni semmivel sem lehet./Sírodra helyezzük virágaink csokrát, csendes álmodért elmondunk egy imát.” Örökké bánatos felesége, fia, leánya, unokája.

*

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, soha nem feledjük el.” Halálának 2. évfordulóján kegyelettel emlékezünk MOLNÁR IRÉNRE (szül. JAKAB, Hegyközcsatár). „Bús a temető csendes susogása, oda megyek hozzád, ez maradt már hátra./Virágot viszek néma sírodra, de téged sajnos nem hozhatlak vissza.” Emlékezik rá bánatos férje Géza, fiai: Géza és Zoltán, menyei és unokái.

*

Szomorú szívvel értesültünk KŐRÖSI ANNA haláláról. Őszinte részvétünk lányainak és a gyászoló családnak. Pihenésed legyen csendes! Nyugodjál békében! Volt kolléganői a Nyomda vállalattól és barátnői Erzsike, Mari, Irénke, Nusi.

*

Fájó szívvel emlékezünk FACSAR ZSOMBORRA halálának 3. évfordulóján. „Elfogadni muszáj, megérteni nem lehet./ Hiányod kegyetlen, nem pótol semmi sem.” Drága emlékét szívünkben megőrizzük! Felesége, gyermekei, unokái, rokonai.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, KŐRÖSI ANNA
életének 76. évében súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk hamvait 2017.03.17-én 11 órakor a Steinberger kápolnából, az érte felajánlott gyászmise után helyezzük örök nyugalomra. Emlékét szívünkben őrizzük! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A gyászoló család.

*

Róma 14.,7-9 „Mert közülünk senki nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék.” „Ti ünnepeljetek, de én gyászolok,/Vigasztalódást csak Istenben találok./Ő tölti be a szívemben az űrt,/Amit párom elvesztése okozott,/Akiért átsirattam ezt a három hónapot.”
Ma három hónapja, hogy KISS ROZÁLIÁT a feleséget, anyát, anyóst, nagymamát, dédimamát a szerető Atya átköltöztette mennyei szanatóriumába. Férje Károly.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett édesapa, NAGY MIKLÓS életének 81. évében csendesen elhunyt. Temetése csütörtökön, március 16-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Búcsúzik fia István.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, ID. DUDAS GYULA 84 éves korában csendesen eltávozott szerettei köréből. Temetése szerdán, március 15-én, d.u. 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, KULPINSZKI CAROL súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése március 15-én a városi kápolnából lesz. Nyugodjon békében. Gyászolja fia Gyuri, menye Rodi és a két unokái.

*

„Téged az Én lelkem kíván keresni, mert nálad nélkül el kell kárhozni. Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám, vigasztald meg szívem, tekints énrám.” KUPÁS ELENA ANA, SCORVANECH IOAN, BIRTA VASILE, GAVRIS FLOARE, GHERGHELES VIORICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.