Gyászhírek 2017. március 14.

Gyászhírek 2017. március 14.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Bodoni Dombi Mártának és családjának a szeretett férj elvesztése miatt érzett fájdalmában. Osztálytársai, az 1966-ban végzett XI.B osztályból.


„Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az igazságnak és fénynek csak egy sugarát hozta e világra, már nem élt hiába: életének megvolt az értelme.” Így emlékezünk a drága TÓTH KRISZTINÁRA. Nem könnyű visszaemlékezni arra a napra, amikor kaptuk a telefont, hogy vége a borzasztóan fájdalmas küzdelmednek, drága Kriszta. Könnyes a szemünk, s nagyon nehéz kifejezni azt amit most érzünk. Hiányzol nagyon nekünk…
„Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk volt,
És az is marad, mert aki él szerettei szívében,
Az nem hal meg, csak távol van!”
Soha nem feledünk téged: Keresztanyu, Keresztapu, Husi, Lori, Jázmin, Imike, Rita és Grétike.

*

Fájdalommal emlékezünk a drága feleségre és anyára, TÓTH KRISZTINÁRA (élt 37 évet), akit 2 éve a halál kitépett szívünkből. „Virágerdő sűrűjében, pihen egy szív csendesen,/Rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem./Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,/De szívünkben élsz, és örökké ott maradsz!” Örökké bánatos férjed Sanyi, leányod Alexandra és apósod.

*

Könnyes szemmel emlékezünk drága gyermekemre, a testvérre, sógornőre és keresztanyára, TÓTH KRISZTINÁRA
(élt 37 évet), aki 2 éve itthagyott bennünket. „Várjuk, míg élünk, várjuk őt,/Hátha ott áll az ajtónk előtt,/Aztán a valóság ránk szakad,/Lelkünk tovább fáj e kín alatt./Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát,/Hol vagy, nélküled üres a világ!/Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz,/Mi megyünk hozzád, ott leszünk veled./Szívünkben megmarad szép emléked,/Legyen áldott örök pihenésed!” Szerető édesanyád, testvéred Sanyi, sógornőd Bogi és keresztlányod Antónia.

*

Megrendülve tudatjuk, hogy ÁCS TIBOR-BARNABÁS (színművész, élt 74 évet) temetése március 14-én, 14 órától a Rulikovszki temetőben lesz. Búcsúznak tőle szomszédai.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk ÁCS TIBOR színművész kollégánktól, ma – kedden, március 14-én – 12,30 órakor a színház előcsarnokában, valamint 14 órakor, a Steinberger kápolnában. Nyugodjon békében! Hajdú Géza és családja.

*

Megrendülten értesültünk volt osztálytársunk, ÁCS TIBOR színművész haláláról. Emlékét kegyelettel és szeretettel megőrizzük. Nyugodj békében TIBI! A Premontrei Gimnáziumban 1961-ben végzett XI. E osztály.

*

Fájó szívvel búcsúzunk volt évfolyamtársunktól, ÁCS TIBOR színművésztől. Emlékét megőrizzük szívünkben.
A 4. Számú Középiskola 1961-ben végzett növendékei.

*

Fájdalommal vettünk végső búcsút SZABÓ ZOLTÁNTÓL. Megköszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték, osztoztak mély fájdalmunkban. Nyugodj békében! Búcsúzik tőle sógornője Hajni, sógora Laci, keresztlánya Kitty és Gabi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após és testvér, FARKAS FERENC (az érmihályfalvi Gosztát volt főkönyvelője) 2017. március 6-án, életének 89. évében távozott közülünk. Utolsó útjára a Rulikowski temető városi ravatalozójából kísérhetik el mindazok, akik részt vesznek a 2017. március 15-én 14 órakor kezdődő temetésén.
A bánatos, gyászoló család.

*

Még az előbb szemembe néztél,
Erőtlen kezeddel megérintettél.
Arcodra mosolyt erőltettél,
S halkan súgtad fülembe: Ne félj!
Mily gyorsan elszállt ez a pillanat!
Fénytelen szemeid lehunytad.
Kezed kezemből kicsúszott,
Arcod megnyugodott, így búcsúzott.
Nem félek!
Lelked remélem békére talált,
S te már a mennyekből vigyázol ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
S örökkön-örökké emlékezünk Rád!
Bánatos szívvel búcsúzunk szeretett nagymamánktól, ÖZV. SZABÓ VERONKÁTÓL. Unokái Szilvia, Gyula, Krisztina, Zoltán, Csaba, valamint dédunokái Zolika és Márk.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, dédnagymama, ÖZV. SZABÓ VERONKA (szül. BORSI VERONIKA)
életének 78. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése március 15-én, d.u. 16 órától a hegyközcsatári katolikus temetőben.
Búcsúzik tőle fia Gyuszi és élettársa Marika, lánya Gabriella, unokái családjaikkal és dédunokái.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérem, DUDÁS GYULA életének 85. évében, 2017. március 12-én meghalt.
Utolsó üdvözlettel: Dudás Zoltán és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor és nagybácsi, DUDÁS GYULA 84 éves korában elhunyt. Búcsúzik tőle öccse Sanyi és családja, Baby, Carmen, Ori és Fabrizio.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér és sógor, ID. DUDÁS GYULA hosszú szenvedés után elhunyt. Drága bátyám nyugodj békében. Búcsúzik tőle húga Magdi és férje Buzás Sándor.

*

Fájó szívvel búcsúzunk ID. DUDÁS GYULÁTÓL. Nyugodjon békében. Szerető húga Anni, unokahúga Brigitta és férje István.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy súlyos betegséget követően örökre eltávozott közülünk a szeretett KULCSÁR MÁRIA IRÉN
59 éves korában. Pihenése legyen csendes. A feltámadás reménységével búcsúznak szerettei. Temetése ma, március 14-én 12 órakor a Steinberger kápolnából.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, PALFI MIKLÓS életének 81 évében hirtelen eltávozott szerettei köréből. Temetése ma, március 14-én 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik felesége, lányai, vejei és unokái.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatom, hogy a szeretett nászom, PALFI MIKLÓS életének 81. évében visszaadta jó lelkét Teremtőjének. Búcsúzik tőle nászasszonya Jolan–Ema.

*

Őszinte részvétünk KÓPIS BARNA-GYULÁNAK felesége elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A SC Contimex SA Nagyvárad munkaközössége.

*

„Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom? Hol talállak téged kegyes Megváltóm? Adj világosságot, mert fényes vagy. Nálad nélkül szívem igen bágyadt! PÁLFI MIKLÓS, DUDÁS GYULA, NAGY MIKLÓS, SOTOC FLOAREA, BRENCUS ANDREI,
VLADUT ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Megrázóan szomorú a hír, hatalmas üresség van a lelkemben. Elment a jó barátom, legkedvesebb színpadi partnerem…
Drága TIBI fájó szívvel búcsúzom. Nyugodj békében! Emléked míg élek, megőrzöm! Gábor Kati.