Gyászhírek 2017. március 10.

Gyászhírek 2017. március 10.
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,/Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.” Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, PETRI GABRIELLÁRA halálának nyolcadik szomorú évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos családja.

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, akiket ma hat hónapja ragadott el a kegyetlen halál. BOŢA DOREL (Bors) „Szívünket tépik most az emlékek, betegágyadnál fogtuk a kezed./Féltőn figyeltük megtört tekinteted./Azt szeretnénk hinni, ez csak egy rossz álom,/S ha felébredünk arcod újra látjuk.” BOŢA JUTKA (Bors) „Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje,/A jó Isten hívta, el kellett mennie./Tied a csend, a nyugalom, mienk a könny, a fájdalom./Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom.” Nyugodjatok békében! Szerető családotok.

*

„Ami neked csend és nyugalom,/Az nekem örökös fájdalom.” GÁLL IMRE (volt nagyváradi szabó mester) halálának 5. évfordulójára emlékezik felesége Marika.

*

„Csak az emlékek maradtak, meg a múló idő, melyek sokasodnak.” SULYOK ÁGNES már három éve, hogy elmentél, s mi a temetőt járjuk. Férje, leánya, fia és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető szülőkre, nagyszülőkre, BESSENYEI LÁSZLÓRA és BESSENYEI KLÁRÁRA haláluk 19. évfordulóján, és fiamra, BESSENYEI LÁSZLÓ-ATTILÁRA halálának 23. évfordulóján, és a 17 éve elhunyt BESSENYEI GYÖRGYRE. Isten őrködjön pihenésük fölött! Emléküket megőrzi a bánatos család.

*

Az idő nem gyógyít meg bármit… csak megtanít, hogyan élj a fájdalommal! Emlékezünk rád MOSZORJÁK ATTILA
(MOSZI) Találkozunk! Kisfiad Daniel, szüleid, öcséd, sógornőd és Mama.

*

„Nem búcsúztál, ó miért Istenem,/Könnyek hullnak, a kérdés végtelen!” Már 13 éve hagyta itt családját a drága férj, apa, nagytata, SZATMÁRI ISTVÁN (szül. Nagyvárad, élt 55 évet), akit soha nem feledünk el, amíg élünk. Pihenj békében te drága lélek! Örökké gyászolja őt szerető családja, felesége Rozi, leányai Ioana és Andreea és kisunokája Giulia.

*

Szeretettel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra és nagymamára, SZABÓ MÁRIÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékeznek rá fia Attila, menye Erzsike, unokája Zsófia.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, SZÁSZ SÁNDORRA (Érsemjén) halálának 5. évfordulóján. „Ezen a napon minden más,/Újra mélyen érint meg a gyász./Nincs már velünk kit szerettünk,/Ma lélekben együtt lehetünk./Fülünkbe újra megcsendül a hangod,/Szinte látjuk minden mozdulatod./Nem is tudhatod mennyire fáj hiányod./Gyertyát gyújtunk és mécseseket,/Ezek a fények világítsanak neked./Örök világosságban nyugodj,/Soha nem felejtünk el, biztosan tudod.” Fiad Sanyi, menyed Magdi, unokáid Sanyika és Márki.

*

Fájó szívvel gondolunk arra a szomorú március 10-re, , amikor 2000-ben a Teremtő magához hívta édesapánkat,
PECHY JÓZSEFET (TATA). Sajnos nem sikerült álmait megvalósítani. Apuci mindig gondolunk rád! Nyugodj békében!
Tibi, Jutka, Călin, Andy.

*

SZILÁGYI EMILIA (SANYÓ, Biharszentjános) ma 2 éve távozott szeretteitől. „Minden virág beszél, amit sírodra teszünk,/Minden virág elmondja, mennyire szeretünk./Tehetünk rá bármennyi virágot,/Eltemettük veled az egész világot./Úgy mentél el, ahogyan éltél,/Csendben, szerényen,/A jóságos szíved nyugodjon békében.” Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, apósra, PÁSZTOS ISTVÁNRA halálának hatodik évfordulóján. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/Nyugodalmad nem zavarja senki./Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/Nem vagy feledve, szívünkben örökre megmaradsz.” Bánatos feleséged Irma, fiaid: István, Sándor, menyeid: Rózsika, Márta, unokáid: Olika, Norbi, Dávid, unokaveje Stefán.

*

Utad a szenvedés kövein vezetett, akartad az életet, de már nem lehetett. Megfáradt lelked feladta a küzdelmet, nem bírta a kint, mit a sors rád méretett. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a hat hete eltávozott SZABÓ ROZÁLIA LIÁRA. Bánatos családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, ÖZV. HOLUBÁK SÁNDORRA halálának első évfordulóján. „Ha emlegettek, köztetek leszek. / Ha imádkoztok, veletek vagyok. / Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / Emlékem így áldás lesz rajtatok.” „Pihenésed legyen csendes és áldott.” Húgod Marika és családja, öcséd Laci és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem páromra, KECZELI MIHÁLYRA (MISU) halálának 2. évfordulóján. Fazekas Ági.

*

Szemeimben könnyekkel emlékezem drága, jó férjemre, LEMÉNYI SÁNDORRA (Bihar) halálának első évfordulóján. „Múlik az idő, de a fájdalom marad. Betöltetlen az űr, mely szívemben maradt. Nem múlik úgy el óra, hogy ne jutnál eszembe, de szívem sebeit ez sem gyógyítja be. Hiába borúl rád a temető csendje, szívemben te élni fogsz örökre. Örökké bánatos felesége Piroska.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk életünk egyik legszomorúbb napjára, március 12-ére, amikor egy éve a szeretett édesapa, nagyapa, após, LEMÉNYI SÁNDOR (Bihar) szíve megszűnt dobogni. „Amíg élt, szerettük, amíg élünk, soha nem feledjük. Örök nyugalma felett őrködjön szeretetünk. Bánatos gyermekei, menye, veje és unokái.

*

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, találjál odafent örök boldogságot. Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadba. De az emlékeddel szívünkben maradtál. Számunkra te soha meg nem haltál.” MAGICS ETELKA (1973–2016). Fájó szívvel emlékezünk rád az 1. évforduló alkalmából. A Magics család.

*

Szomorúan emlékezünk SZABÓ JÓZSEFRE (Kárásztelek), aki 28 éve nincs közöttünk. „Egy gyertya most neked égjen, ki fenn vagy már a magas égben.” Emlékezik rá őt soha nem feledő családja.

*

Szomorúan emlékezünk a 22 éve elhunyt ARANY LÁSZLÓRA, és a 10 éve elhunyt ARANY KATALINRA. „Egy gyertya most nektek égjen, kik fenn vagytok a magas égben.” Emlékezik: édesanyja, két lánya, fia, két unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk OZVÁTH ERZSÉBETRE (BÖSKE néni) halálának 3. évfordulóján. „Ezernyi emlék mely nyomott hagyott bennünk. Sok millió szó, melyet felidézve könnyes lesz szemünk. Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk. Köszönjük, hogy voltál nekünk!” A gyászoló család.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezem a legdrágább édesanyára, PETYÁR MÁRIÁRA (szül. DEME) halálának 4. évfordulóján. Szeretett fia Attila.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérem, SZILÁGYI LÁSZLÓ súlyos szenvedés után elhunyt. Emléke legyen áldott.
Gyászolja az Uri és a Páll család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, BIRTALAN MARGIT, életének 83. évében elhunyt. Temetése a Steinberger kápolnától pénteken, március 10-én 14 órai kezdettel. Béke poraira. Gyászolják fiai, unokái, menyei, keresztfia, keresztlányai, valamint ismerősei, távoli és közeli rokonai, barátai, a gyászoló család.

*

Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy SZILÁGYI VASILE, a szeretett férj, édesapa, nagyapa rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton, március 11-én 13 órától a biharpüspöki temetőben kerül sor. Nyugodjon békében.

*

„Jézusom, ha jön a végnap, / Ismerj engem magadénak / Homlokomon piros véred / Tiéd vagyok, úgy ítélj meg.”
SZILAGYI LÁSZLÓ, CRISAN TRAIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, feleségre, nagymamára, PÉNZES IBOLYÁRA, halálának 3. évfordulóján. „Virágerdő sűrűjében, pihen egy szív csendesen. Rég dobbant családjáért, messze vitted Istenem! Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap. De szívünkben élsz és örökre ott maradsz.” Örökké szerető bánatos családja.

*

Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzom drága férjemtől, NAGY ZOLTÁNTÓL (a Ruhagyár volt ujjázója), aki életének 65. évében csendesen elhunyt. Temetése március 11-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Szerető felesége Julika.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága édesapámtól, NAGY ZOLTÁNTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle lánya Andrea, veje Misi, unokái Brigitta és Márk.

*

Fájó szívvel búcsúzunk apatársunktól, NAGY ZOLTÁNTÓL. Isten nyugtassa őt békében! Strifler Tíbor és Emuska.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága édesapámtól, NAGY ZOLTÁNTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle lánya Jutka, veje Tibi, unokái Dominik, Kamilla és Robika.

*

Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem és drága édesapám, BOROS TIBOR életének 58. évében, március 8-án hirtelen elhunyt. A temetése 10-én Gyantán 13 órától lesz. Szerető felesége és lánya.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy testvérem, SZILÁGYI LÁSZLÓ hosszú szenvedés után, életének 60. évében elhunyt. Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot! Búcsúzik tőle testvére Tibi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk testvéremtől, SZILÁGYI LÁSZLÓTÓL, aki életének 60. évében elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle húga Babi és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki RIDZIK ÉVÁNAK és VIVIENNEK a szeretett apa és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Szacsvay Imre Általános Iskola I. B osztálya, szülői bizottsága és tanítónénije.