Gyászhírek 2017. március 1.

Gyászhírek 2017. március 1.
Fájó szívvel búcsúzom szeretett élettársamtól, támaszomtól, SZÉKELY ATTILÁTÓL. A szívemben mindig élni fogsz. Enikő.


Fájó szívvel búcsúzunk a legőszintébb, legtisztább szívű baráttól, cégtárstól, SZÉKELY ATTILÁTÓL. Sohasem felejtünk el: Anikó és Piri.

*

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagyszülőnk, SZÉKELY ATTILA 75 évesen hirtelen elhunyt. Szeretett halottunkat 2017. március 3-án 11 órakor örök nyugalomra helyezzük a biharpüspöki református temetőben.
A gyászoló család.

*

Mérhetetlen fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett édesanyánkra, BRÁVÁCZ ROZÁLIÁRA (Hegyközpályi),
akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. „Nem az a fájdalom melytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordozunk, némán, csendesen. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökké őrizzük drága emlékedet.” Hiányzol. Szeretteid.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesanyámra, TOTH ERZSÉBETRE. „A múltba visszaemlékezve, valami fáj,/Valakit keresünk, aki nincs már./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben fájdalom és szeretet.” Leánya, veje, unokái.

*

Fájó szívvel emlékezem drága fiamra, MÁTÉ GYULA ISTVÁNRA, „A múltra visszaemlékezve, valami fáj / Valakit keresek, aki nincs már. / Csak az idő múlik, feledni nem lehet, / Szívemben fájdalom és szeretet.” Édesanyja Máté Julianna.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre és édesapára, BERKE PAULRA, aki 4 éve hagyott itt bennünket. Emléke szívünkben örökké megmarad. Gyászoló családja: felesége Argentina, lánya Cristina és férje Mircea.

*

Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, jó szomszédoknak, kollégáknak, akik ifj. BARABÁS JANCSIKA engesztelő gyászmiséjén velünk voltak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, HORY MATILD-ILONA (Gyöngyi), február 24-én 76 éves korában elhunyt. Temetése március 3-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle fia Jenci.

*

„Istenem! Egyedül ellened vétettem, ellőtted, ellened gonoszt cselekedtem, kegyelmes Úristenem! Mi hasznod vesztemen? Irgalmazz, s könyörülj én bűnös lelkemen!” MÁTÉ AMÁLIA, OROSZ MAGDOLNA, SIM ANA, RETEK MARIA, GAIDOS VIOREL, MATEESCU DUMITRU, OROR CRISTINA, ORTAN NICOLAE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, VARGA JÓZSEFRE halálának 19. évfordulóján. „Telnek a napok, múlnak az évek,/De az emlékek élnek./Míg élünk, őrizzük őket.” A bánatos család.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk ILOSVAY ISTVÁNRA (Élesd, élt 61 évet) halálának 3. évfordulóján. „Hiányod elfogadni nem lehet,/Csak megpróbálni tovább élni nélküled.” Felesége Annuska, anyósa, sógora János és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesanyámra, TÓTH ERZSÉBETRE (Nagyvárad) halálának 3. évfordulóján. „Egy pillanat, és mindennek vége,/Olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe./Maradt a bánat és egy csendes sírhalom,/A szívünkben örök gyász és fájdalom.” Emlékét őrzi, fájó szívvel özv. Miklós Margit és unokái: Éva és Sándor.

*

Könnyel a szemünkben, fájdalommal a szívünkben emlékezünk a drága, jó férjre, apára, apósra és nagyapára, ID. BERECZKI ANDRÁSRA (szül. Kémer) halálának 3. évfordulóján. „Egy váratlan pillanat megállította szívedet,/Melyben nem volt más csak jóság és szeretet./Nincs már tavasz, nincs már nyár, hisz elmentél,/Addig voltunk boldogok, amíg velünk lehettél./Nehéz a kő, de nehezebb a bánat,/Amely szívére borult az egész családnak./Érted hulló könnyeink soha el nem múlnak,/Adjon a jó Isten örök nyugodalmat.” Örökké bánatos felesége Piroska, lánya Ibolya, fia Andris, menye Juliánna, veje Attila, unokája Brigitta, nővére Jolán és családja.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BALOGH SÁNDORRA (volt szabómester) halálának 17. évfordulóján. „Áldott legyen emléke,/Álma fölött őrködjön a szeretet és a béke.” Örökké bánatos felesége Jolánka, fiai Attila és Sándor, unokái Tamás és Norbert, menye Irénke.