Gyászhírek 2017. május 8.

Akt.:
Gyászhírek 2017. május 8.
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett, drága gyermekre és testvérre, DR. BALOGH LÁSZLÓRA, aki már 19 éve, hogy örökre eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos szülei és szerető testvére, Öcsi.

„Azért teljes készülettel
vájuk Krisztust igaz hittel,
hogy meghaljunk reménységgel
s beléphessünk bölcs szüzekkel”
KRISTO JÁNOS, PEREY IBOLYA, BAKAI JULIANNA, KALMÁR JULIANNA, RADOK ETELKA, NEMES ANDRADA-DIANA, SELEGEAN GHEORGHE, ARDELEAN FLORICA, DRAGOS DOMNICA, LUNCAN FLORICA, DUMITRU CONSTANTA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a négy éve elhunyt drága gyermekünkre, MALOM GÉCZI MELÁNIÁRA (szül. LUKÁCS),
aki búcsú nélkül hagyott itt bennünket. Nyugodj békében! Szüleid, bátyád és Gergő.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, ROTER SÁNDOR temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család.

*

Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni fogsz, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk CSATA ATTILÁRA halálának ötödik évfordulóján. Felesége Rozi és fia Ati.

Címkék: