Gyászhírek 2017. május 5.

Gyászhírek 2017. május 5.
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett rokon, ECSEDI ISTVÁN (a Prestarea volt dolgozója) 66 éves korában elhunyt. Temetése május 18-án 13 órakor lesz Debrecenben. A gyászoló család.


Szomorú szívvel búcsúzom szeretett szomszédasszonyomtól, KOVÁCS VILMÁTÓL. Nusi.

*

Búcsú nélkül távoztál. Nem hallottam utolsó sóhajod. Szívemben mérhetetlen fájdalommal búcsúzom drága „testvérbarátnőmtől”, ROSENFELD KATALINTÓL, aki 71 éves korában Izráelben rövid, súlyos betegségben elhunyt. Nyugodj békében drága lélek! Barátnőd Ottília és családja.

*

Istenünk kérünk vedd helyettünk oltalmadba Őt, Tárd ki kapudat, nyugodni vágyó lelke előtt! Mély fájdalommal búcsúzunk felejthetetlen osztálytársunktól, ROSENFELD KATALINTÓL, aki rövid, súlyos betegségben Izráelben elhunyt. A székelyhídi Petőfi Sándor Középiskola 1964-ben végzett XI. B osztálya.

*

Könnyektől áztatott szemekkel, szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, testvér, nagynéni, NAGY PIROSKA (szül. Asszonvására) fáradt teste, de lelkiekben megnyugodva 81 évesen csendesen, örökre megpihent. Utolsó útjára kísérjük szombaton 13 órakor (május 6-án), a Rulikowski temető városi kápolnájából. A nap lement az éj beállott, álom jött szemedre. Én Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre. Legyen csendes álmod, és dicsőséges feltámadásod.
Férje Kálmán, testvére Rózsika, unokahúga Ibike.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, após, nagytata és dédnagytata, OLTEAN JENŐ
életének 91. évében elhunyt. Temetése május 5-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle fia Jancsi és családja.

*

Szívünkben mérhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, dédnagytata, OLTEAN JENŐ (szül. Erselénd)
életének 91. évében elhunyt. „A temető csendje ad neked nyugalmat, emléked szívünkben örökké megmarad.” Temetése május 5-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Lánya Erzsike és családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal búcsúzunk a drága nagynénitől, NAGY PIROSKÁTÓL, aki 81 évesen hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. „Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké.” (Zsolt 73,26) Bánatos, egyetlen unokahúga Ibike, férje Sanyi, fiuk Levente családjával.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett ROTER SÁNDOR életének 81. évében csendesen elhunyt. Temetése május 5-én, pénteken 15 órától a vásárhelyi kápolnából. A gyászoló család.

*

Szeretettel emlékezünk LENGYEL JÓZSEFRE (férfiszabó), aki 2017-ben hunyt el 99 és fél éves korában. Emléke szívünkben velünk él. Béké poraira. Lányai Ottenberger Magdolna és Halász Ibolya és családjaik.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló ROTER családnak ROTER SÁNDOR elhunyta miatt. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Vadászi Imre és családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk BALLA SÁNDORRA halálának ötödik évfordulóján. Örökké bánatos nagynénéd és családja.

*

„Mely órában jön el Urunk, / Azt biztosan nem tudhatjuk, / Krisztus azért inti szívünk, / Hogy mindenkor készen legyünk.”
KOVÁCS VILMA, NAGY PIROSKA, OLTEAN JENŐ. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,/De szívünkben örökké velünk maradsz./Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom.” Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagytatára, apósra,
ZAJTI JÁNOSRA (PICI, élt 56 évet, Érmihályfalva), aki 4 éve elhunyt. „Amíg velünk voltál, egyszerű volt minden./Most, hogy megpihentél, oly üres lett minden./Dolgoztál, bíztál, hittél szerettél./Nem marad árván, mit megteremtettél./Mert az arcod örök és nem száll el szavad,/Minden tanításod a lelkünkben marad./Nemes volt a szív, drága kezed dolgos./Életed nehéz volt, álmod legyen boldog./Hiányodat feldolgozni nem lehet,/Csak muszáj az életet élni nélküled./Isten áldja meg drága emlékedet.” Felesége Gyöngyi, lánya Évike, unokája Jancsika, veje János.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, testvérünk, KISS MIKLÓS (volt érmihályfalvi, szül. Károlyilak, élt 63 évet) temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, utolsó földi útjára elkísérték. „Nyugodj békében szerető szív, legyen békés álmod,/Találd meg odafönn, az örök boldogságot./Pihenése felett őrködj Istenem,/Hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.” Emléke szívünkben örökké él. A gyászoló testvérei és annak családjai és elhunyt testvérei családjai.

*

„Újra eljött a nap, amely szívünkben fájó emlék marad.” Ma 2 éve annak a szomorú napnak, amikor eltávozott tőlünk a szeretett édesanya, anyós és nagymama, VURA TERÉZ (Várasfenes). „Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk volt,/És az is marad, mert aki él szerettei szívében,/Az nem hal meg, csak távol van!” Soha nem feledünk! A szerető család.

*

„Múlnak az évek, de az emlékek élnek,/Amíg élünk, őrizzük őket.” Ma két éve, hogy örökre távozott közülünk a drága édesanya, nagymama, dédi, VARGA MAGDOLNA (szül. KEREZSI). Kegyelettel emlékezünk a drága édesapára, nagytatára, déditatára is, VARGA ALADÁRRA (Bors) halálának 30. évfordulóján. „Könnyes az út, mely sírjukhoz vezet,/Isten őrködjön pihenésük felett.” Szerető családjuk.

*

Fájó szívvel emlékezünk halottainkra, CSÜDÖM ISTVÁNRA halálának 30. évfordulóján, és SZŰCS LÁSZLÓRA halálának első évfordulóján (Mezőtelegd). A gyászoló család.

*

Őszinte együttérzéssel osztozom, ANGÉLÁM, drága szeretett élettársad, GÉZA tragikusan korai elvesztése miatt érzett mély fájdalmadban, gyászodban. Nyugodjon békében! Gábor Kati.

*

Fájó szívvel emlékezünk BALLA SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján. „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/Úgy egyre jobban fáj, hogy minden csak emlék./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkben őrizzük drága emlékedet.”
Nyugodj békében! Édesanyja, húga, nevelt lánya és nevelt unokája.

*

Tisztelettel és kegyelettel emlékezünk MATUSÁN SÁNDORRA (Nagykágya) halálának 10. évfordulóján. „Nem hal meg, akit igazán szeretünk,/Rád emlékezünk, amíg élünk.” Nyugodj békében! Bánatos családod.

*

„Soha nem feledünk, szívünkben szeretünk,/Rád örökkön-örökké emlékezünk.” Már 6 hete, hogy drága öcsémtől,
KISS ALBERTTŐL elbúcsúztunk. Szerető nővéred Irénke és családja.