Gyászhírek 2017. május 3.

Gyászhírek 2017. május 3.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, BORBÉLY SÁNDOR temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család.


Együttérzés és őszinte részvét a Szilágyi családnak nagyon szeretett SZILÁGYI JULIÁNNA (Magyarkakucs), édesanyjuk, imádott nagyanyjuk, anyósuk, nászasszonyuk, unokatestvérük elvesztésekor, aki 74 évesen hirtelen eltávozott az élők sorából. „Lelked reméljük békére talált, s te már a mennyből vigyázol majd reánk, soha nem feledünk, szívünkben szeretünk, Rád örökkön-örökké emlékezünk. Álmaid a mennyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Drága emléked megmarad egy életen át! Nagyon bánatos gyemekeid, unokáid, menyeid, a szeretett rokonság, a Magyarkakucsi Nőszövetség a Református Kórus tagjai és az egész református gyülekezet.

*

Őszinte részvétünk SZÁSZ ANGÉLÁNAK szeretett élettársa elvesztése okozta mély fájdalmába. Nyugodjon békében!
Clarisa néni, Sandu és Ildi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, MARIAN ILONA (szül. SZŐKE) 75. életévében visszaadta lelkét a Teremtőjének és megpihent imádott fia és férje mellett. Míg élek, a szívemben élsz. Temetése szerdán, május 3-án 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik tőle egyetlen unokája Andi és párja Sorin, menye Jutka.

*

Soha el nem múló szeretettel és tisztelettel emlékezünk a drága, jó édesapára, ASZALÓS SÁNDORRA (Értárcsa) halálának 31. évfordulóján és a drága, jó édesanyára, ASZALÓS MATILDRA halálának 8. évfordulóján. Leányuk Ottilia, vejük Mihály, unokájuk Andrea családjával.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, ÖZV. KIGYÓSI JULIÁNÁTÓL Józsi és Jenő.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama és dédimama, ÖZV. DEBRECZENI ÁGNES (szül. BÓDIZS) hosszú szenvedés után, 86 éves korába visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára május 3-án 16 órától kísérjük a hegyközszáldobágyi kápolnából. Gyászolja fia Imre, menye Ica, unokája, unokaveje és két dédunokája.

*

Fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, ÖZV. DEBRECZENI ÁGNES (szül. BÓDIZS), életének 86. évében csendesen elhunyt. Temetése május 3-án 16 órától a hegyközszáldobágyi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolják leánya Erzsike, veje Pali és unokája Tündi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁSZ ANGELÁNAK szeretett élettársa elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Farkas család és keresztfia Krisztoff.

*

„Angyali mosolyod nem ragyog ránk többé, de te a szívünkben élsz mindörökké.” Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a szeretett édesanyára, feleségre, SZÜCS ÉVÁRA (szül. KIS, Érmihályfalva), kinek jóságos szíve 3 éve, 46 éves korában örökre elcsendesedett. „Szemed volt a jóság, őszinte csillogás,
Érzékeny lelkedben sok volt az aggódás.
Egy célod volt, családodért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Elvesztettük pótolhatatlan szép lényed,
De naponta velünk él minden szavad,
Drága, kedves nevetésed.
Jutalmad legyen örök boldogság a mennyben,
Maradjon meg szép emléked,
Mindnyájunk szívében.” Nyugodj békében! Bánatos gyermekeid Sanyika, Szabolcs, férjed Sanyi és szeretteid.

*

„Földön olyan az életünk, / Mint a virág, kóró leszünk, / Elváltozunk, elköltözünk, / Koporsó lesz lakóhelyünk.”
BERECZKI ANNA, ENTERSZ VERONIKA, DEBRECZENI ÁGNES, BERINDE ANA JULIANNA, CURT FLOARE,
JURJ VASILE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Véget ért szenvedésed, szívedben nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, az el nem múló fájdalom.” Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett élettárstól, nevelőapától, MIHÁLY GÉZÁTÓL. Temetése csütörtökön 13 órától a Steinberger kápolnából lesz. Angéla és Szabolcs.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁSZ ANGÉLÁNAK és SZABINAK szerettük elvesztése miatti gyászukban. A Bárdi család.

*

Drága édesapám, bár még szólhatnál, szívem szakad meg, hogy itthagytál. Miért van az, hogy, aki elment, nem jön vissza többé? MIHÁLY GÉZA (élt 53 évet). Végső útjára 2017. május 4-én 13 órakor kísérjük a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Búcsúzik tőle lánya, veje és unokája.

*

A Spedimi cég nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak MIHÁLY GÉZA kollégánk tragikus halála miatt érzett mély fájdalmában.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a drága, jó édesapára, apósra és nagyapára, TOLVAJ IMRÉRE (élt 80 évet), aki ma hat hete, hogy eltávozott közülünk.
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos lánya, veje, unokái és unokaveje.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló KOCSIS családnak KOCSIS KÁROLY elhunyta miatt. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Bíró István és Kalló Ica (Ausztráliából).

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, JAKAB ISTVÁNTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A jó Isten őrködjön pihenése felett! Gyászolja Balogh László és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk SURÁNYI MÁRIÁRA (szül. BOROS) halálának 5. évfordulóján. „Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánad. Múlik az idő, a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny gyakran kicsordul. Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón, még most is várjuk. Idézzük szavad, tetteid, emléked, örökké szeretünk és nem feledünk Téged.” Szerető családod.

*

Fájdalommal tudatom, hogy 2017. április 28-án édesanyám, MÁTYÁSI JOLÁN eltávozott az élők sorából 62 évesen. Temetése 2017. május 3-án 14 órakor Poklostelken a 163. számtól. Gyászolja fia Attila és családja, leánya Marika és barátja, sógornője Mátyási Gizi és családja.