Gyászhírek 2017. május 29.

Gyászhírek 2017. május 29.
„Amíg élt, szerettük, amíg élünk, soha nem feledjük.” Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, Molnár Erzsébet (szül. Tóth) 79 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése hétfőn 3 órakor a paptamási kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes. Búcsúzik tőle lánya, fiai, veje, menyei, unokái, unokamenyei, unokavejei és dédunokája.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, ILLÉS JÓZSEFRE, akit ma 18 éve rabolt el tőlünk a kegyetlen halál, és a szeretett anyára, anyósra, nagymamára, ILLÉS ETELKÁRA, aki 2 éve hagyott itt minket.
Ahogy telnek a napok, múlnak az esték
Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben a fájdalom és a szeretet.
Őrködj sírjuk felett Istenem,
Hogy csendes álmukat ne zavarja semmi sem.
Nyugodjanak békében!
Örökké bánatos leányuk Benke Piroska és családja, Zoli, Timi és Zolika.

*

Fájdalommal teli 17 év telt el, amióta egyetlen, imádott fiam, HARSÁNYI LÁSZLÓ-JÁNOS szerető, jóságos szíve, örökre megszűnt dobogni. „Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit utoljára akartál mondani.” Nyugodjon békében! Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökre szerető, bánatos édesanyja, Böbe.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. TÓTH ATTILÁRA (Biharszentjános) halálának 7. évfordulóján. „Te voltál a legjobb testvér a világon,/Itthagytál szó nélkül, el sem búcsúztál./Szerető szíveddel oly sok jót adtál./Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/Nyugalmad nem zavarja senki,/Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve,/Szívünkben örökké megmaradsz./Hiányodat feldolgozni nem lehet,/Csak próbálkozunk élni nélküled.” Legyen csendes pihenésed! Az angyalok őrködjenek feletted! Nyugodj békében! Örökké bánatos húgod Ildikó és keresztfiad Laci.

*

„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/Szívünkből szeretünk, s nem feledünk téged.” Halálának első évfordulóján emlékezünk ZIMA ZSIGMONDRA
a szerető férjre, apára, apósra és nagyapára. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló felesége, gyermekei, menye, nászasszonya és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, POKOL GÁBORRA (Székelyhíd) halálának első évfordulóján. „Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni szeretnénk, csak felnézünk az égre.” Felesége Gyöngyi, lánya Anikó, veje Zoltán.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, MÁJER ÁRPÁD-LÁSZLÓRA halálának 10. évfordulóján. Nyugodj békében!
Bánatos felesége Anna és fia Gergő.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára és vőre, ID. TÓTH ATTILÁRA (Biharszentjános, élt 47 évet) halálának 7. évfordulóján. „Még mindig fáj nagyon, talán örökre így is marad,/Te mindig velem leszel, az idő bárhogy is halad./Ránézek a fényképedre, látom szemed ragyogását,/Érzem az arcomon, a könnyet lefolyni./Ha itt lennél, és megkérdeznéd mi fáj, és mi bajom,/Én csak azt felelném, a szívem fáj, mert hiányzol nagyon-nagyon./Elmentél hirtelen, egyetlen perc alatt,/Számomra döbbenet és fájdalom maradt./Megállok némán sírod mellett,/Fájó szívvel őrzöm drága emlékedet./A fájdalmat leírni nem lehet,/Csak letörölni a fájó könnyeket./De az élet csendben megy tovább,/Emléked megőrzöm egy életen át.” Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Nyugodjál békében! Örökké bánatos felesége, fia és anyósa.

*

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk drága gyermekünkre, PÉK ERIKÁRA (élt 18 évet), aki 17 éve itthagyott bennünket. „Várjuk, míg élünk, várjuk őt,/Hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt./Aztán a valóság ránk szakad,/Lelkünk tovább fáj a kín alatt./Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát,/Hol vagy gyermekünk? Nélküled üres a világ./Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz,/Mi megyünk hozzád, ott leszünk veled.” Örökké bánatos szüleid.