Gyászhírek 2017. május 26.

Gyászhírek 2017. május 26.
Fájó szívvel búcsúzunk szomszédunktól, DULL CAROLTÓL. Nyugodjon békében! A Szováta utca C7-es tömbház lakói.


Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógornőtől és keresztanyától, ÖZV. SZÉKELY LAJOSNÉTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Klári, Kálmán és családja.

*

Fájó szívvel és soha nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, DUNA IRÉNRE (szül. KENDI) halálának első évfordulóján. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk HEGEDŰS LÁSZLÓ REZSŐ EMILRE, május 27-én 8 órától a Szent László templomban.
Veronica, Robi és Alice.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk kedves unokatestvérünktől, TATAI SÁNDORTŐL (született Érszalacson). Emléke legyen áldott!
Búcsúzik tőle keresztanyja Bernadette és gyermekei.

*

Megtört, fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, a nagymama, dédnagymama, VIDA KATALIN életének 79. évében eltávozott e földi világból. Utolsó útjára a biharpüspöki temetőben kísérjük szombaton 14 órakor. Nyugodj békében, Édesanyánk! Búcsúzik tőle lánya Katalin, fia Zoltán (Öcsi), unokái, dédunokái és nászasszonya.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, BARÁTKI MÁRIÁRA (szül. THEISZ), akinek önzetlen gondoskodása immár 20 éve pótolhatatlanul hiányzik, és BARÁTKI LAJOSRA (Váradszöllős, nyomdász), akinek szerető szíve 31 éve szűnt meg miértünk dobogni. Lányuk Ani, fiuk István és családjuk.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett bátyámra, LÁZÁR FERENCRE (UAMT), aki 27-én lesz hat hete, hogy itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott. Testvére (Öcsi) és családja.

*

Bánatos, fájó szívvel emlékezünk a ma 6 hónapja elhunyt drága, jó férjre, édesapára, apósra és nagytatára, NAGY LAJOSRA
Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. Hiányzol nagyon! Nyugodj békében. Emlékét őrzik, felesége Ica, fia Laci, lánya Kati, veje Laci, imádott unokái Zolti és Mándi.

*

Szívünkben mély fájdalommal, de örökké tartó szeretettel emlékezünk a drága édesapára és férjre, SOMOGYI KÁROLYRA
halálának 17. évfordulóján. Nyugodj békében. Egyetlen lánya Mónika, felesége Teri.

*

„Csak az idő múlik, feledni téged nem lehet. Temető csendje ad neked nyugalmat, szívünk bánata örökké megmarad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk MOŞ MÁRIÁRA halálának 7. évfordulóján. Lánya Sanda és a te szerető családod.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősüknek, akik mellettünk álltak gyászunkban és elkísértek utolsó útjára a drága élettársat, édesapát, nevelőapát, nagyapát, SZONDI LAJOST. Örökké gyászoló, bánatos család.

*

„De én mindenkor veled vagyok / Te fogod az én jobb kezemet. / Tanácsoddal igazgatsz engem, / és azután dicsőségbe fogadsz be engem” (73. Zsolt 23-24 vers). Fájó emlékeinkben most is velünk vannak szeretett szüleink, ID. NAGY SÁNDOR
(Magyarhomorog) és ÖZV. NAGY ERZSÉBET (BALOG). A feltámadás reményében gondolunk rájuk. Béke poraikra!
Szomorú családjuk.

*

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjRe, édesapára és nagyapára, SZŰCS ISTVÁNRA
(Mezőtelegd) halálának 23. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos felesége Mária, lánya Marika és unokája Ioana.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett SZÉKELY JUSZTINÁTÓL. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Antal Béla és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, SZÉKELY JUSZTINA életének 73. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése május 24-én 13 órakor a bihari kápolnából. Pihenése legyen csendes! Gyászolja fia Lali, menye és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki szomszédunknak SZÉKELY LAJOSNAK édesanyja, SZÉKELY JUSZTINA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A PC 66-os tömbház lakóközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, HAJDÚ ZSIGMONDRA és HAJDÚ JULIÁNNÁRA haláluk 20. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Lányuk Irénke és gyermekei.

*

Fájó szívvel búcsúzunk unokaöcsénktől, TATAI SÁNDORTÓL (szalacsi születésű), aki súlyos betegségben 57 évesen örökre megpihent. A jó Isten adjon neki békés nyugalmat! Emlékét megőrizzük! Nagynénjei Boriska és családja, Annuska és családja.

*

„Már nincsenek holnapok, ennyi az élet,/Emlékezzetek csendesen, mert én a szívetekben élek.” Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagyapára, ID. ILYÉS FERENCRE halálának 13. évfordulóján. „Ülök és nézegetek rólad egy képet,/S közben felidézek egy régi emléket./Könnyeim mögött látom arcodat,/Szívem fáj, tisztán hallom hangodat./Számunkra te sosem leszel halott./Örökké élni fogsz, mint a csillagok” Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Gyászoló fia Jancsi, menye és unokája Alice.

*

„A legszebb emlék a szeretet, amit mások szívében hagyunk magunk után.” A veszteség örök fájdalmával emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, testvérre, BÖRDŐS ALBERTRE (Bors) halálának második évfordulóján. „Néha tudni kell könnyek között élni,/Senkihez sem szólni, csak csendben szenvedni./Azt ami fáj jó lenne feledni,/S lelki bánatunkat magunkba temetni.” Emléked szívünkben őrizzük! Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, nagybácsitól, JUHOS GYULA-JÓZSEFTŐL, aki rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle testvére Jancsi, sógornője Éva, Jancsika, Ferike és Tímea.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, IFJ. VENKLI LAJOSRA (Érsemjén, élt 29 évet) halálának 10. évfordulóján. „Ébresztem a napot, hogy ma szembe keljen,/A gyermekem sírja felett arany fénye legyen./10 éve, hogy az idő múlása nem gyógyít sebeket,/Aki a gyermekét eltemeti, szívében ott marad egy örök fájdalom./Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék./Csak nézek az égre, eszembe jut a sok emlék,/Csillagok fényénél látom arcodat./Bármennyi idő teljen is el, akit igazán szeretnek, nem felednek el./Hisz oly fiatalon mentél el tőlünk./Legyen békés álmod, soha nem feledünk,/A mi szeretetünk ragyogja be síri világod.” Emléked legyen áldott! Pihenésed fölött őrködjön a szeretet! Nyugodjál békében! Bánatos édesanyád, édesapád, 2 testvéred, sógornőd, unokaöcséd Márk.

*

Az egykori 5-ős számú Líceum 1967-ben végzett XI. E és XI.F. osztályainak öregdiákjai – osztályfőnök Horváth Anna és Pénzes Éva – 50 éves érettségi találkozójuk alkalmából, kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra: BURIK ISTVÁN, ELEKES ANDRÁS, HELLER MÁRTA, HORVÁTH ANNA, KAUPERT KAMÉLIA, KOVÁCS LÁSZLÓ, KŐVÁRI EMIL, VINCZE FERENC, UNGUR FLORICA, valamint elhunyt diáktársaikra: BARTHA PIROSKA, BERECZKI KATALIN, BOROS IRÉN, ECSEDI IMRE, ERDEI ZOLTÁN, GHILE ILDIKÓ, HIRKA ISTVÁN, KARÁCSONYI BÉLA, KOVÁCS KÁLMÁN, NAGY ERZSÉBET, NÉMETH ÁGNES, PAPP IBOLYA, SZALAI MÁRIA, SZILÁGYI GYULA, TOJA LENKE. Nyugodjanak békében!

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra és nagymamára, GÁL PIROSKÁRA (szül. TOMA), aki ma egy éve csendesen elhunyt. „Istenem, de nehéz így élni, drága édesanyát a temetőbe keresni./Nem is tudja, mi a fájdalom, akinek anyját nem fedi sírhalom./E szó anya, itt remeg még ajkunkon, sajnos már nincs kinek mondanunk./Könnyeink peregnek végig arcunkon, itt hagytál minket, hiányzol nagyon.” Bánatos lányai, fia, vejei, menye és unokái.