Gyászhírek 2017. május 25.

Gyászhírek 2017. május 25.
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki VÁRADI JULIÁNÁNAK férje elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Cazaban Oneşti lakótársulás.


Ma hat hete annak a szomorú napnak, amikor elkísértük utolsó útjára KÖVÁRI GYÖRGYÖT, a legdrágább édesapát, férjet, nagyapát. A gyászoló család.

*

Őszinte részvéttel és fájdalommal emlékezünk SZEMES EMILIÁRA, a szeretett szomszédasszonyra, kolléganőre, aki ma 3 éve hunyt el. Emlékét megőrizzük. Ónodi Ida és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk SZEMES EMILIÁRA (szül. TÖRÖK, Apátkeresztúr, a Ruhagyár volt nyugdíjasa), akit ma 3 éve helyeztünk örök nyugalomra. Hiányzol „KICSIM”! Férje Jóska, fia István, sógornője Irma, keresztfia András és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, DULL CAROL életének 68. évében csendesen elhunyt. Temetése május 26-án délután 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Búcsúzik felesége Terézia, fia Carol, lánya Mónika, fia László családtagjaikkal együtt.

*

„15 év…, óh Istenem, az idő, hogy szalad, / Múlnak az évek, de az emlékek élnek, / amíg élünk, őrizzük őket.” NAGY ISTVÁN
(Szentimre 1942–2002). Boldogságunk szép emlékével lelkünkben. Örök fájdalommal emlékezünk ma rád. Isten áldását kérem mindazokra, akik az eltelt hosszú idő távolából is még őrzik emlékedet. Özv. Nagy Istvánné (Emma), fiad, menyed és két drága unokád Istvánka és Mátéka.

*

„Pályám megfutottam, véget ért életem. Testvérek, mondjatok buzgó imát értem.” DULL KÁROLY, BALOG VASILE,
STROE SCARLAT, MARIAN GHEORGHE, CODOBAN ECATERINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, SOLCZI JÓZSEF (élt 75 évet) súlyos betegség következtében eltávozott közülünk. Temetése május 26-án, pénteken a Steinberger kápolnából 12 órakor. Szerető fia Feri és menye Carmen.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől és sógortól, SOLCZI JÓZSEFTŐL, aki életének 75. évében örökre eltávozott közülünk. „Pihenése fölött őrködj Istenem!” Gyászolja nővére Bia és sógora Feri.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk sógoromtól és a keresztapától, SOLCZI JÓZSEFTŐL. A jó Isten adjon neki békés, örök nyugodalmat! Manci és István.

*

Szívünk mély fájdalmával búcsúzunk SOLCZI JÓZSEFTŐL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Joli és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. MÁTHÉ GÉZÁNÉ (szül. DAJKA ETELKA) életének 88. évében elhunyt. Temetése május 25-én 13 órakor a pelbárthidi kápolnából. Pihenése legyen csendes! Gyászolja fia, menye, unokája.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy PÉTER MAGDOLNA (DUCI) életének 62. évében elhunyt. Temetése május 26-án, pénteken 11 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, JUHOS JÓZSEF örökre itthagyott bennünket. Jó lenne beszélgetni veled, melléd ülni, kezemben tartani kezed. Elmesélni neked ha boldog vagyok, vagy ha a bánat cseppje szememben ragyog. Hiányzol, és néha nem is értem, miért ment el ki fontos volt nekünk. Búcsúzik tőle lánya Edina és veje Félix.

*

Hihetetlenül hiányzol / Őrülten rossz tőled távol / Néha becsukom a szemem / Itt vagy velem, örülsz nekem. Megtört, fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, nagyapától, JUHOS JÓZSEF GYULÁTÓL (Hegyközkovácsi). Temetése a hegyközkovácsi kápolnából pénteken délután 4 órától. Bánatos felesége Eszti, fia Csaba, lánya Erzsike és unokája Ákos.

*

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sohasem leszel halott,
Szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok!
Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk JUHOS JÓZSEF GYULÁTÓL (Hegyközkovácsi). Bánatos fia Józsi, menye Elvira és unokája Viki.

*

„Övék a csend, övék a nyugalom,/Mienk a gyász, mienk a fájdalom.” Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottainkra, a drága édesapára és nagyapára, LÁSZLÓ SÁNDORRA halálának 25. évfordulóján. Kedves édesanyánkra és a nagymamára,
LÁSZLÓ MÁRIÁRA halálának 20. évfordulóján. Egyetlen nővérünkre és az anyára, LÁSZLÓ MÁRIÁRA (BABY), aki hat hete hirtelen itthagyott minket. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk békés! A gyászoló család.

*

„Voltak még terveid, nem készültél menni,/De elvették életed, nem tudtál búcsúzni./Csendben mentél el, örök csendre leltél,/Szívünkben azóta mély fájdalom él./A te csillagod fenn ragyog az égen,/Utat mutat nekünk a gyász sötétjében./Légy boldog ott, ahova mentél,/Nem haltál meg, te csak álmodni mentél./Oly drága voltál nekünk, hogy azt sem pótolja semmi,/Lelkünk sebeit nem gyógyítja senki.” Fájó szívvel emlékezünk PÁPA JENŐRE halálának első évfordulóján.
A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel búcsúzom tisztelt nászasszonyomtól, VIDA KATALINTÓL. Özv. Bösze Emilné.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki PAPP NAOMINAK nagytatája elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Osztálytársai, a szülői közösség és a tanítónők.