Gyászhírek 2017. május 24.

Gyászhírek 2017. május 24.
Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett keresztanyától, PELES JULIANNÁTÓL. A jó Isten adjon neki békés, örök nyugodalmat! András István és családja.

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PELES JULIÁNNA (szül. ANDRÁS) hosszú, súlyos betegségben 2017. május 22-én, földi életének 77. évében elhunyt. Temetése május 25-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Búcsúzik tőle: fia Csabi, menye Mónika és unokája Brigi.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, PELES JULIÁNNA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Anyatársa Teri, Laci, és Edit.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk drága édesanyánktól és nagymamánktól, PELES JULIANNÁTÓL, aki örökre a szívünkben marad.
Búcsúzik tőle lánya Csilla és unokái: Levi és Ari.

*

„Hihetetlenül hiányzol / Őrülten rossz tőled távol, / Néha becsukom a szemem, itt vagy velem, örülsz nekem.” Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, BORBÉLY ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján. Gyászolja lánya Erzsike, unokái és dédunokái.

*

Szomorú szívvel, és el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, SZALAVETZ GIZELLÁRA, aki ezelőtt 5 éve hagyott itt bennünket és távozott az élők sorából, társulva hűen szeretett férjéhez. Emléke legyen áldott, nyugodalom békés. Az idő múlása sem tompítja irántad érzett szeretetünket.
Gyászolják gyermekei, unokái és dédunokája, menye, veje.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, MARJAI IMRÉRE (élt 75 évet), aki hat hónapja hunyt el. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Tied a csend és a nyugalom. Ha nyugszol is a hideg hant alatt, Nem vagy feledve, szívemben örökre megmaradsz. Bánatos feleséged Emi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó nevelőapa, az após, nagytata, SZONDI LAJOS elhunyt. Ahogy az idő múlik, a fájdalom csak nő. Nem hoz enyhítést a múló idő. Sírodra hiába visszük a virágot. Veled temettük el az egész világot. Megállunk néma sírod mellett. Szeretnénk még egyszer megfogni a kezed, és megköszönni végtelen szereteted. Örökké bánatos nevelt lánya Marcela, veje Attila, drága kis unokái Márk és Petra.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett nevelőapától, apóstól, nagytatától, SZONDI LAJOSTÓL. Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, Hiszen napként az égen nektek ragyogok. Ha szép idő van, kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyok, Ha hulló csillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem. Örökké bánatos nevelt lánya Andrea, veje Felician, drága unokája Alex.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett sógoromtól, SZONDI LAJOSTÓL. Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugalmadat nem zavarja semmi. Életed elszállt mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag. Sógornője Ferencz Erzsébet.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett élettársam, SZONDI LAJOS türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 71. évében csendesen elhunyt. Temetése május 25-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Küzdöttél végig, míg erődből tellett. Élni akartál, de a halál nem kegyelmezett. Egy múló perc alatt elszállt az emléked. Annyit sem mondtál, Isten veletek. Már semmi nem lesz olyan mint régen. Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében. Idézzük szavaid, tetteid, emléked. Örökké szeretünk, nem feledünk téged. Szerette családját, mindenkit szeretett. Akkor volt boldog, hogyha segíthetett. Arcunkat könny mossa, mert nincs ő már többé. De szívünkben élni fog öröké. Szerető élettársad Juci.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, SZONDI LAJOSTÓL. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, A Jó Isten hívta, el kellett mennie. Tiéd a csend, a nyugalom, te már ott vagy ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Cadar Marika, Florin és Patrick.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drág,a jó édesapám, a nagyapa, SZONDI LAJOS hosszú betegség után, életének 71. évében elhunyt. Temetése május 25-én 15 órától a Steinberger kápolnából. Várjuk, még élünk, várjuk őt, Hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt. Aztán a valóság ránk szakad, lelkünk tovább fáj a kín alatt, kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát, Hol vagy édesapám, drága nagytatám? Örökké szerető, bánatos lányod Bea és drága unokád Szonja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától, SZONDI LAJOSTÓL. Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt időm rá, el kellett indulni. / Bennünk él egy arc, végtelen szerete,t / Ha emlegettek, köztetek leszek. / Ha imádkoztok, köztetek vagyok, / Ha rám gondoltok, mosolyogjatok. Ferencz János, Noémi és Leo.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó nevelőapa, após, nagytata, SZONDI LAJOS elhunyt. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresnünk, aki nincs már, csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom, a szeretet. De ő nékünk sohasem lesz halott, mert a jók örökké élnek, mint a csillagok. Örökké bánatos nevelt fia Imi, menye Juci és drága unokái Patricia és Maya.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 3 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, nagyapára, ID. SZŰCS JÓZSEFRE (Érmihályfalva).
„Pihenése fölött őrködj Istenem” Nyugodjon békében! Gyászoló családja.

*

„Egyedül csak Jézus hozhat békét neked, Szent szívéhez téged a Szűzanya vezet / Ó, irgalom! Kegyelmezz, Krisztusom.”
SZÜCS LEVENTE, PELES JULIANNA, STOICA ROZALIA, MOCIORAN VASILE, LUCACHE COSTACHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezem drága gyermekemre, KATONA ATTILÁRA halálának 8. évfordulóján. „Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/Nem vagy feledve, szívemben örökké megmaradsz.” Szeretettel emlékszik rád a te szerető édesanyád.

*

Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak,/Igazi nyughelyük a szívünkben marad./Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,/Mert összeköt minket az örök szeretet!” Szeretettel emlékezünk KATONA ATTILÁRA eltávozásának 8. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük! Húga és nővére családjaikkal.

*

„Siratlak ma is,/Sirattalak tegnap is,/És siratni foglak holnap is,/Majd azután is…/Életem végéig.” Könnyes szemmel emlékezünk a drága gyermekre és testvérre, DOMJÁN TÍMEÁRA, aki ma ünnepelné a 32. születésnapját. De ők ketten,
TIMI és ZSOLTI már 10 éve nincsenek velünk. Nyugodjatok békében! Bánatos szüleid és nővéred Reni.