Gyászhírek 2017. május 2.

Gyászhírek 2017. május 2.
„Amíg élt, szerettük, amíg élünk, soha nem felejtjük!” Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, JAKAB ISTVÁNTÓL, Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle nővére, Joli, sógora Árpád és családja.

„A múltba visszanézve, valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.
De Ő nekünk sohasem lesz halott,
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.”
Könnyes szemmel, fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől és keresztapától, JAKAB ISTVÁNTÓL, aki 62 éves korában hosszan tartó betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára kedden, május 2-án 12 órakor kísérjük a biharpüspöki kápolnából. Gyászolja őt öccse, Jancsi, sógornője Marika, keresztlányai Alíz és Edina.

*

„Véget ért szenvedésed, szívedben nyugalom,
miénkben, kik itt maradtunk, az el nem múló fájdalom”
Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, JAKAB ISTVÁNTÓL, Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle nővére, Juci, sógora Karcsi és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki JAKAB GABRIELLÁNAK és fiának Istvánnak a szeretett férj és édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Manci néni és Manyika.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a Witmann családnak a szeretett édesanya, nagymama és dédimama,
BALLA PIROSKA elvesztése okozta mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Pirtea család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik mellettünk álltak gyászunkban és elkísérték utolsó útjára a drága édesanyát, nagymamát, dédnagymamát, BALLA PIROSKÁT. Gyászoló unokája Pisti és családja.

*

Kegyelettel emlékezünk szeretteinkre, BÉNYEI ANTAL LAJOSRA halálának 40., valamint fiára, BÉNYEI ANTAL JÓZSEFRE
halálának 20. évfordulóján. A Bényei család.

*

Őszinte részvétünk KÓCIKÁNAK, SANDUNAK és családjaiknak a szeretett édesanya, anyós, nagymama, BAGIU AURELIA
elvesztése miatti fájdalmukban. Dr. Vlaicu Balázs Mária és leányai Rely és Dóra.

*

Szomorú 13 év telt el amióta ÖRÖSI ILONA (Hegyközszentmiklós) itthagyott bennünket. „Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk téged.” Örökké bánatos családod.

*

Fájdalommal emlékezünk e szomorú eseményre, hogy 6 hete itthagyott bennünket TÓTHNÉ POPOVICS BEÁTA. „Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,/Megtölteni szépséggel a családod életét./Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,/De lelkünk egy darabja utadon elkísér./Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,/Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.” A legjobb gyermek, testvér, keresztanya! Hiányod pótolhatatlan! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szülei, testvére, sógornője, keresztlánya.

*

„Az idő nem gyógyít meg bármit, csak megtanít hogyan élj a fájdalommal! „Téged nem lehet elfelejteni,/Érted könnyeket illik ejteni.” Emlékezünk a szeretett, drága, jó gyermekünkre, testvérre, unokára, édesanyára, keresztanyára, STEIN BERNÁTH ANGÉLA-BERNADETTRE (Bihar). „Ma fejfád mellett ég a gyertya,/Látjuk benne arcod, és köszönjük Istennek, hogy 34 évig nekünk megtartott./Két éve még itt voltál velünk,/Ezernyi szép emlék, mely nyomot hagyott bennünk./Csillagnyi mosoly, kacagás, melyet szereztél nekünk./Odafenn a messzeségben vigyázz mindig reánk./Mi örökké szeretünk,/Imáinkkal és hálával gondolunk reád.” Apa és anya, szemed fénye, kisfiad Patrik, a te 92 éves drága Nanikád, drága Magdus mamád, szerető testvéred Attila, párja Csilla, keresztfiad Attici, valamint Jázminka.

*

Őszinte részvétünk SCHNEIDER MARIKÁNAK szeretett testvére, ISPAS JULIANA (szül. SZÉLES) elhunytakor. Nyugodjon békében! A Szilágyi család.

*

Fájó szívvel, megrendülve állunk kedves munkatársnőnk, SZÁSZ ANGELA és családja mellett, amikor utolsó útjára kíséri a szerető apát, nagyapát, élettársat, MIHÁLY GÉZÁT (élt 53 évet). A békés feltámadás reményében, nyugodjon békében.
Az Irisz szalon közössége.

*

„Boldogasszony vedd öledbe őt,
és mutasd be szent fiad előtt.
Adjon neki szép feltámadást,
s velünk egykor új találkozást.”
BORBÉLY SÁNDOR, KÍGYÓSI JULIANNA, MIHÁLY GÉZA, KOCSIS KÁROLY, JAKAB ISTVÁN, CZIBULA LÁSZLÓ,
BALLA PARASCHIVA, PAPP ERZSÉBET, MARKUS IRÉN, STAN IRINA, FORIS VERONICA, PANTIŞ ANA, KLEIN VALENTIN-CARL, BRISCAN AUREL-IRIMIA, MANZ MARIA, MARIAN ILONA, POP ANA, POP IOSIF, DUBAU VICTORIA,
TODUTA TEODOR, POP FLOARE, MATEAŞ IULIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Örökké tartó fájdalommal és könnyes szemmel tudatom, hogy szeretett édesanyám, KÍGYÓSI JULIANNA (élt 69 évet)
váratlanul itthagyott minket.
Hirtelen távoztál, magad után űrt hagytál,
Nagy a fájdalom, mely most minket átkarol,
erősen szorítja szívünket.
Örökké bennünk él drága emléked. Temetése kedden, május 2-án 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle szerető lánya Erika.

*

Szívszorító fájdalommal és könnyekkel a szememben tudatom, hogy szeretett édesanyám, KÍGYÓSI JULIANNA (élt 69 évet)
búcsú nélkül ment el tőlünk.
Oly szomorú nélküled lenni,
téged várni, ki már nem jössz többé.
Szeretni fogunk mindörökké.
Fájó szívvel búcsúzik tőle szerető fia István.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, testvér, JAKAB ISTVÁN (szül. Monospetri) 62 éves korában hosszan tartó betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Fáradt, beteg tested már megpihenni tért.
Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom.
Sírodra szálljon áldás és nyugalom!
Álmaid a mélyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett!
Gyászol szerető feleséged Gabi, szerető fiad István, akinek nagyon fogsz hianyozni, testvéreid Juci, Zoli, János és azok családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, CZIBULA LÁSZLÓ április 29-én 88 éves korában elhunyt. Temetése kedden, május 2-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, KOCSIS KÁROLY (a Sinteza volt dolgozója) eltávozott közülünk. Temetése 2017. május 2-án 13 órakor lesz a Rulikowski temető városi kápolnájából. Gyászolja felesége Erzsike, fia Attila.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Kocsis Erzsébetnek és Attilának a szeretett férj, édesapa és nagyapa, KOCSIS KÁROLY
elvesztése miatt.
„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
Sírodra szálljon áldás és nyugalom!
Álmaid a mélyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett!”
Szabó András, Elvira és Norbi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, PAPP ERZSÉBET váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése szerdán, május 3-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászolják férje Sanyi, fia Attila, unokája Pannika, testvére Duci.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, özv. BERECZKI ANNA (szül. LENGYEL, élt 83 évet) hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése május 2-án 13 órakor a mezőtelegdi temetőben. Fiai Laci, Csaba és családja, Péter es családja.