Gyászhírek 2017. május 19.

Gyászhírek 2017. május 19.
Fájó szívvel emlékezünk ID. Székely Lajosra (Szalárd), akinek ma 10 éve jóságos szíve megszűnt dobogni. Örök fájdalommal emlékezünk rá. Nyugodjon békében. Bánatos családja.


Fájó szívvel emlékezünk KANALAS GIZELLÁRA (szül. URBANOVICS) halálának 2. évfordulóján. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett. A gyászoló család.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, dédnagyapára, BERKI JÓZSEFRE halálának 4. évfordulóján. Soha nem lesz elfeledve. Örökké őrizzük drága emlékedet. Nyugodjon békében.
Bánatos felesége Marika és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama és dédnagymama, KUN PIROSKA örökre eltávozott. A temetés pénteken, május 19-én 14 órakor kezdődik a biharvajdai temetőben. Bánatos fia Lajos, unokái Anita, Feri és Attila, valamint dédunokái Ferike és Vivien.

*

A Teremtő Isten akarata szerint 76 éves korában elindult a minden élők útján KOCSIS CSABA LÁSZLÓ (Izraelben lakott ny. mérnők). Szombaton, május 20-án du. 3 órakor kísérjük hamvait utolsó földi útjára a Steinberger kápolnából. Legyen áldott az emléke! A gyászoló család.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki és a Lélek vigasztalását kívánjuk a gyászoló családnak KOCSIS CSABA LÁSZLÓ
ny. mérnők, egyházunk hűséges tagja halála fölött érzett mély fájdalmukban. Az Olaszi Református Gyülekezet.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki és a Szentlélek Isten vigasztalását kérjük CIUCUR LOSONCZY ANTONIUS újságíró testvérünknek édesanyja hirtelen hazaköltözése alkalmából. A Nagyváradi Református Lelkészek Kollégiuma.

*

„Mikor jön végórád, azt sosem tudhatod lesz – e elégtevő, igaz bűnbánatod? Ó, irgalom! Kegyelmezz, Krisztusom!
BALLA PIROSKA, ERDEI KRISZTINA, STANKAI ROZÁLIA, LUPSA GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagyapára, dédapára, ID. PUSZTAI IMRÉRE halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya és családja, fia és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, VÁSÁRHELYI ANNÁRA (szül. VÖLGYESI) halálának 14. évfordulóján. „Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap,/De szívünkbe élsz, örökre ott maradsz./Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,/Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.” A bánatos család.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, élettárstól és nagynénitől, ERDEI KRISZTINÁTÓL
aki életének 34. évében elhunyt. Temetése 2017. május 19-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle: szerető húgod Anita és családja és szerető élettársad Jancsi.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel búcsúzunk szeretett unokaöcsémtől, SZÁVÓ JÓZSIKÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle Szávó Juliana, Roxana, Ramona, Jani, Bogdi és Sorin.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, nagytatára, ID. SÁNDOR KÁROLYRA, halálának 11. évfordulóján.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Hol megpihent a te jóságos szíved.
Bennünk örökké élsz egy életen át,
És odafentről vigyázol reánk.
Nyugodj békében, te drága lélek! Örökké bánatos feleséged és családod.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, GÁBOR JÓZSEFRE halálának első évfordulóján.
Fáradt, beteg tested megpihenni tért,
Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
Sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Álmaid a mélyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett.
Emlékét megőrzi felesége Irma, fiai József és Zsolt, menyei Ionela és Mária.

*

Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,
Megtölteni szépséggel a családod életét.
Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,
De lelkünk egy darabja utadon elkísér.
Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,
Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.
Jó gyermek voltál, hiányod pótolhatatlan,
KOVÁCS IRÉN MÁRTA (élt 31 évet). A legjobb gyermek és testvér, 14 éve hogy elmentél, hiányod még ma is fáj!
Anyukád, Apukád, testvéred és felesége.

*

Ma 2 éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett férj, apa, nagybáty, SZÁNTÓ FERENC örökre itthagyott minket. Jó lenne beszélgetni veled, melléd ülni, kezemben tartani kezed. Elmesélni neked, ha boldog vagyok, vagy ha a bánat cseppje szememben ragyog. Hiányzol és néha nem is igazán értem, miért ment el, ki fontos volt nekünk. Fáj, ha rád gondolok, megszakad a szívem. Bár 2 év telt el, de kín gyötri szívem. Bánatos felesége Panni és fia Attila. És szomorúan emlékezünk a szeretett testvérre és nagybátyra, sógorra, SZÁNTÓ SÁNDORRA, elhunytának hatodik hónapja alkalmából.

*

Könnyes szemmel és örökké tartó fájdalommal emlékezünk a mi drága kincsünkre, DIENES JÁNOSRA, halálának 9. évfordulóján. Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy fénylő sugarat hagytál itt: a drága emlékedet. Bennünk él egy arc és az a végtelen szeretet irántad, ami soha-soha el nem múlik. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak megpróbálunk élni nelküled. Hiányzol nekünk nagyon de nagyon. A jó Isten őrködjön pihenésed fölött. Örökké bánatos feleséged Ilu, egyetlen, téged imádó lányod Babi és barátja Pista.

*

Szeretettel emlékezünk szeretett férjemre, COVACIU GABRIELRE halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében!
Emlékeznek, felesége és fia, Izabella és Catarra.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, HAJNER ÉVÁRA halálának első évfordulóján. „Köszönjük, hogy éltél / S minket szerettél, / Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél. / Szívünkben itt él emléked mindörökké.”
Fia Jancsó és családja.

*

Soha el nem múló szeretettel és szívünk örök fájdalmával emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, HAJNER ÉVÁRA
halálának első évfordulóján. Lánya Ingrid és családja.

*

„A napok telnek, a hónapok múlnak, feledni mégsem tudlak!” Szomorú szívvel emlékezem május 19-én a drága, jó feleségre,
HAJNER ÉVÁRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Férje Jancsi.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, FARAGÓ JÓZSEFRE halálának 15. évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük: leánya Lilla, sógornője Andi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem nagytatámra, KAJÓ ANDRÁSRA (Mezőbikács) halálának 5. évfordulóján. Ott van ő az esőben, virágos réten, ott lesz a szívemben örökké! Unokája Beáta és családja.

*

Soha el nem múló szeretettel és tisztelettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára és nagyapára, KOVACI GYÖRGYRE
(Szentmárton) halálának 10. évfordulóján. Emlékezik rá felesége Maria és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága gyermekünktől, a testvértől, SZÁVÓ JÓZSEFTŐL, aki 45 éves korában búcsú nélkül távozott el közülünk. Temetése vasárnap, május 21-én 13 órakor a gálospetri kápolnából. Gyászolják szülei, édesanyja Mária, édesapja János és bátyja Jancsi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk unokaöcsémtől, SZÁVÓ JÓZSEFTŐL, aki 45 éves korában hagyott itt bennünket. Nagybátyja Szávó László és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem férjemre, DR. BODONI ISTVÁNRA (sebészorvos, Margitta) halálának 19. évfordulóján. Emléke legyen áldott! Felesége Éva.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédmama, id. FARKAS SÁNDORNÉ (szül. KULCSÁR ESZTER) életének 99. évében elhunyt. „Mert a kiszabott esztendők letelnek és én útra kelek és nem térek vissza.” (Jób könyve, 16. rész 22. v.) Temetése 2017. május 19-én 15 órától a nyüvedi kápolnából. Fájdalommal búcsúzik tőle bánatos, gyászoló családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, VITÁLYOS GYULÁRA (Síter), aki május 20-án 5 éve, hogy örökre itthagyott bennünket. Emléke szívünkben örökre élni fog. Bánatos családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki SZÁVÓ JÁNOS nagybátyánknak fia, SZÁVÓ JÓZSI elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Szávó Miklós és Pityu családjával.

*

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól és az ő cselekedeteik követik őket.” (Jel. 14.13/b) Őszinte részvétünk kedves énekes testvérünknek LÁSZLÓNAK szeretett édesanyja, ÖZV. FARKAS SÁNDORNÉ távozása alkalmából és boldog viszontlátást. A nagyváradi baptista ének-zenekar tagjai.