Gyászhírek 2017. május 18.

Gyászhírek 2017. május 18.
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SZABÓ JÁNOSRA (Szalárd), aki ma egy éve nincs közöttünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja felesége és családja.


A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Hatóság megrendüléssel és fájdalommal értesült Ciucur Losonczi Antonius újságíró, az egyházi események fáradhatatlan tudósítója édesanyjának elhunytáról. A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hittel őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki és a Szentlélek vigasztalását kérjük a család minden tagja számára.

*

Őszinte eggyüttérzésünket fejezzük ki Fabricius JÁnosnak és feleségének Pirikének a szeretett édesanya, anyós elvesztésének mély fájdalmában. Mendli Judit és családja.

*

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen napként az égen nektek ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.
Életének 65. évében méltósággal viselt betegségben elhunyt BÁLINT IRÉNKE (szül. SEMENDI, Örvénd). Fájó szívvel búcsúzik tőle imádott leánya Alíz, veje Szabolcs és imádott unokája Hunorka (Sepsziszentgyörgy). Szervusz drága Mamikám!

*

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen napként az égen nektek ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek
Hogy boldog lehessen szívetek.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.
Életének 65. évében méltósággal viselt betegségben elhunyt BÁLINT IRÉNKE (szül. SEMENDI, Örvénd). Fájó szívvel búcsúzik tőle imádott leánya Kinga, veje László és imádott unokája Zselyke. Szervusz drága Mamikám!

*

„Miért sirattok? Hisz Isten arca volt
Mely simogatón, hívón rám hajolt.
És én mentem… S most fényözönben élek.
És nem vagyok más, csupán tisztult lélek.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették hogy a szeretett, imádott feleség, édesanya, nagymama és anyós, BÁLINT IRÉNKE (szül. SEMENDI, Örvénd) életének 65. évében méltósággal viselt betegségben elhunyt. Temetése május 18-án 15 órakor az örvéndi kápolnából. Búcsúzik tőle szerető férje Barna.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, nagyapától és apóstól, BÍRÓS ISTVÁNTÓL,
aki 75 éves korában eltávozott közülünk. Temetése pénteken, május 19-én 13 órakor a köröstarjáni temető kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szívünkben örökké élni fog. A gyászoló család.

*

Fájdalommal búcsúzunk BÍRÓS ISTVÁNTÓL. Nyugodjon békében! Bírós György és családja, ifj. Bírós György és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem a szeretett férjre, VARGA FERENCRE halálának 6. évfordulóján. Az örök világosság fényeskedjék neki. Felesége Marika.

*

„Szomorú valóság. Mindnyájan meghalunk, szigorú a bíránk, számot hogyan adunk? Ó irgalom! Kegyelmezz, Krisztusom!”
LOSONCZI ANNAMÁRIA, BÁLINT IRÉNKE, SZÜCS DOINA, MOLDOVAN SIMION. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Non Stop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, testvér, BALLA PIROSKA (szül. KÉMER) életének 64. évében csendesen megpihent. Temetése pénteken, május 19-én 13 órakor a Frenciu kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik lánya Ildikó, veje Nelu, unokája Emike, fia Sanyika, testvérei Jóska, István, Erzsike, Sándor családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, VÁSÁRHELYI ANIKÓRA halálának 14. évfordulóján. Húgod Manyi és családja.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel búcsúzunk a szeretett testvértől, BÁLINT IRÉNTŐL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle testvére Gyula és családja.

*

„Az idő múlik, a fájdalom csak nő,/Nem hoz enyhülést a múló idő./Sírodra hiába visszük a virágot,/Veled temettük el az egész világot./Megállunk néma sírod mellett,/Szeretnénk még egyszer megfogni a kezed,/És megköszönni végtelen szereteted.” Fájó szívvel, örökké tartó szeretettel emlékezünk a legjobb férjre, apára, nagyapára, dédnagyapára, LUCSKAI GYULÁRA
(Hegyközszáldobágy), aki már 6 hónapja távozott el családja köréből. A jó Isten adjon neki csendes, nyugodt, békés pihenést. Emlékét megőrizzük egy életen át. Szerető felesége, lánya, két unokája, unokaveje és három dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, dédapára, LUCSKAI GYULÁRA (Hegyközszáldobágy),
aki ma 6 hónapja költözött a mennyei országba. „Arca még mindig itt lebeg szemem előtt,/Könny szökik szemembe, hogyha rá gondolok./Bár tudom, álmát vigyázzák az angyalok./Rengeteg az emlék hiányzol nagyon!/De ide már sosem térhetsz vissza, tudom./Az otthonod a végtelen csillagos ég./Messze-messze tőlünk, hozzánk nem jöhetsz már./Nekem is mennem kell hát utamon tovább./Az út, melynek végén remélem találkozom veled,/Szívemben mindig élsz! Sohasem feledlek!”
Unokája Edit, unokaveje Csaba, dédunokái: Diána és Zsanett.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagytatára, déditatára, MEZEI ANTALRA (a színház volt főszabójára), aki ma egy éve eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében és az örök világosság fényeskedjen neki! Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk BÚZÁS ANTALRA (Csokaly), aki ma 5 éve itthagyott bennünket. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Örökké őrizzük drága emlékedet.” Fia Attila és családja.