Gyászhírek 2017. május 17.

Gyászhírek 2017. május 17.
Fájdalommal megtört szívvel tudatom, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt édesanyám, LOSONCZI ANNAMÁRIA temetése május 18-án, csütörtökön 11 óratól lesz a Rulikowszki temető Steinberger kápolnájától. Bánatos fia, Tóni.


Őszinte együttérzéssel osztozunk rendtársunk CIUCUR LOSONCZI ANTONIUS mélységes gyászában amit szeretett édesanyja elvesztése miatt érez. Kérjük a jóságos és irgalmas Istent, hogy jutalmazza meg az igazak örök jutalmával. Nyugodjon békében! A Nobilitas Egyesület.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Ciucur-Losonczi Antoiusnak szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki CIUCUR LOSONCZI ANTONIUSNAK szeretett, drága édesanyja elvesztése miatti mély fájdalmában. A Premontrei Öregdiákok.

*

„Szomorú 12 év telt el, hogy a szeretett férj, édesapa, sógor, testvér elment tőlünk.” IFJ. TÁLINGER JÓZSEF (élt 48 évet).
„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még. Megtölteni szépséggel a családod életét. Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény. De lelkünk egy darabja utadon elkísér. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy. Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.” Örökké gyászoló felesége Ibolya, egyetlen lánya Ibici, sógornői, Magdi és családja, Zsuzsa és családja, Ica és családja, Józsi és Mihaela.

*

„Legyen áldott a szent egység / Atya, fiú egy Istenség / Szentlélekkel örök fölség / Mindörökké dicsértessek!”
NAGY BÉLA, DANCOGLU CONSTANTIN ADRIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Egy napfényes vasárnap romba dőlt életem, elveszítettem azt, ki igazán szeretett. Elmentél hirtelen, s én azóta szenvedek, mert nélküled semmit sem ér az életem. Két éve a szentimrei temetőben csendes álmát alussza ID. KOCSIS IMRE, aki életünk minden percében azóta is hiányzik. Nehéz elfogadni, hogy nem jössz vissza soha, de tudom, vigyázol rám, mint egykor valaha. Hiányzol az életemből, s nem igazán értem, miért ment el tőlem ki oly fontos volt nékem. Keserves minden nap, mit nem tölthetek veled. Már két éve, hogy elmentél, de még most is bánat gyötri szívem. Üresek napjaim, hidegek az éjszakák, úgy érzem így is marad, mert te nem jössz vissza soha már. Porladó hamvaira szálljon béke és szeretet! Emlékezik felesége Irénke, fiai, menye és unokái.

*

Együttérzésünket fejezzük ki VESSELÉNYI TIBOR elhunyta miatt a szeretett családnak. Nyugodjon békében! A Havran család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VESSELÉNYI MARGITNAK és családjának szeretett férje elvesztése miatt érzett fájdalmában. A volt CCSITAC munkaközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett öcsém és sógor, NAGY BÉLA (született Ip-i lakos) hirtelen elhunyt 54 éves korában. Temetése 18-án 14 órakor a biharpüspöki temető kápolnájából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett öcsénktől, BRANOVITS FERENCTŐL. Akik őt soha nem felejtik el, nővérei Kati, Ica, sógora Imi és az egész család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KRISZTINEK szeretett édesanyja, OROSZ HAJNALKA (Poklostelek) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Id. Kovács Jenő és családja.

*

„Elfeledni téged nem lehet,/ Csak megpróbálni élni nélküled!” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra, nagyapára, testvérre, sógorra, nagybácsira, MISSIK LÁSZLÓRA (élt 57 évet), aki sajnos már 5 éve nincs közöttünk. Drága Papa! Míg éltél, nagyon szerettünk, míg élünk, nem felejtünk el! Gyászoló családod.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki ORBÁN JAKAB munkatársunknak édesapja elvesztése miatti gyászában.
A Paptamási Iskola munkaközössége.