Gyászhírek 2017. május 15.

Gyászhírek 2017. május 15.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa és após, VESSELÉNYI GYULA TIBOR 87. éves korában csendesen megpihent. Drága halottunkat, május 16.-án, kedden 14.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a biharpüspüki temető kápolnájából. Nyugodjon békében. A gyászoló család.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, nagyapa és jó barát,
DR. VESSELÉNYI TIBOR elvesztése miatti gyászotokban. A Premontrei Öregdiákok.

*

Fájó szívvel búcsúzunk Kócs Bélától, (szül. Síter) aki 65 évesen tért haza Teremtőjéhez. Emléke örökké él szívünkben. Temetése Fugyivásárhelyen lesz 2017.05.15-én 14 órától. Bánatos testvére Ági, keresztfia Szabolcs, sógora János.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, Kócs Béla (szül. Síter, élt 65 évet) súlyos betegség után elhunyt. Temetése május 15-én 14 órakor lesz a fugyivásárhelyi temetőben. Nyugodjon békében. Bánatos felesége Erzsébet és fia András.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, KOVÁCS CSABA volt nagyváradi mérnök, életének 76. évében méltósággal viselt betegségben elhunyt Izraelben. Nagyváradi temetéséről a család a későbbiekben ad tájékoztatást. Búcsúznak tőle felesége Júlia, lánya Edit, veje és unokái.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a Vesselényi családnak szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HANGYÁL ENIKŐ kolléganőnknek szeretett apósa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége.

*

Örök fájdalommal, szeretettel a szívünkben emlékezünk IFJ. BALOGH IMRÉRE (Bihardiószeg) halálának 12. évfordulóján.
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
Hogy egyszer majd találkozunk veled.”
Emlékét őrzik szülei, felesége Edit, lányai Csilla és Edina, vejei Călin és Norbi, kicsi unokái Dórika, Máté és Zalán.

*

Fájó szívvel emlékezünk ERDEI ANGÉLÁRA (BODÓ), aki 11 éve távozott közülünk. „Maradt a bánat és egy csendes sírhalom, szívünkben örök gyász és fájdalom.” Örökké bánatos édesanyja Mária, nővére Anikó és keresztlánya Reni.

*

Fájó szívvel emlékezem férjemre, PÁNTYA GYÖRGYRE halálának 16. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Felesége Eta.

*

Soha el nem múló szeretettel és tisztelettel emlékezünk a drága, jó édesapára, KŐRÖSI SÁNDORRA (Hegyközszentmiklós)
halálának 25. évfordulóján és a drága, jó édesanyára, KŐRÖSI ESZTER JOLÁNRA (szül. JSIROS) halálának nyolc és fél éves évfordulóján. Emlékezik rájuk lányuk Adél, vejük Béla, unokáik Adél és Tünde, unokavejük Miklós, dédunokájuk Janika.

*

Őszintén együtt érzünk Wesselényi Margittal a szeretett férj, apa, nagyapa, WESSELÉNYI TIBOR elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. A Szent Rita Nőszövetség tagjai.

*

„Fénylenek a jólelkűek,
Krisztus jobbján összegyűlnek.
Szellemszárnnyal repülhetnek,
szenvedést már nem éreznek.”
VARGA ERZSÉBET, VESSELÉNYI TIBOR, HANGYAL JÁNOS, LUKÁCS LAJOS, BRAIZIK ILONA, DUMA VIORICA,
PACURAR ŞTEFAN, ELENES DUMITRU, DELIU ELISABETA, MAN VALER, RADULESCU MARIA, BODRENCIU VIORICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagytata, LUKÁCS LAJOS (szül. Kárásztelek, a Textilgyár mestere) 69 éves korában türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Temetése május 15-én 14 órától lesz a püspöki kápolnából. „Míg éltél, szerettünk, míg élünk nem feledünk.” Búcsúzik tőle szerető felesége Ica, fiai Lajos, Tibi, menyei Tündi, Florentina, unokái Petra, Carmen, Carla.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága sógorunktól, LUKÁCS LAJOSTÓL. Nyugodjon békében! Sógórnője Ibi, menye és családja, sógórnője Edit és férje Zoli, keresztlányai Mónika és családja, Erika és férje, Mónika és családja.

*

Fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, ID. HANGYAL JÁNOS életének 62. évében elhunyt. Temetése május 15-én 12 órától lesz a Steinberger kápolnából. Felesége Krisztina.

*

Megtőrt szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, nagyapától, HANGYAL JÁNOSTÓL, aki életének 62. évében örök nyugalomra tért. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom!” Fia, menye és unokája.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett testvérünk, HANGYAL JÁNOS
(ÖCSI) életének 63. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése f.é. május 15-én 12 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Nővérei Marika és Mazsu, sógora Sándor, Sanyika, Tündi.

*

Megrendülve, fájó szívvel búcsúzom testvéremtől HANGYAL JÁNOSTÓL. Novére Kati, sógora, unokaöccse, unokahúga.