Gyászhírek 2017. május 12.

Gyászhírek 2017. május 12.
Mély fájdalommal búcsúzunk anyatársunktól, LUKÁCS JULIÁNNÁTÓL, aki 63 évesen elhunyt. A jó Isten adjon neki békés örök nyugodalmat! A Balogh család.

„Miért sirattok? Hisz Isten arca volt,
Mely simogatón, hívón rám hajolt.
És én mentem… S most fényözönben élek.
És nem vagyok más, csupán tisztult lélek.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya, nagymama, LUKÁCS JULIÁNNA (az UAMT volt dolgozója)
63 évesen örökre megpihent. Utolsó útjára kísérjük 2017. május 13-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Fájó szívvel búcsúzik tőle férje János, lánya Judit, veje Zoli, unokája Roland, fia Jancsi, menye Florica, unokái Ianis és Sebi.

*

Fájdalommal búcsúzunk szerettünktől, LUKÁCS JULIÁNNÁTÓL, aki hosszú betegség után megtért Teremtőjéhez. Emléke legyen áldott, nyugalma békés! Búcsúzik tőle Ági és Tibi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, BALOGH JUDITNAK és családjának a szeretett anya, nagymama, feleség és anyós elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Russmedia könyvelősége.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk PERECZ EMŐKÉRE (gyógyszerésznő) halálának 6. évfordulóján. „Telnek a hónapok, múlnak az évek, / De mi halljuk a hangod, a nevetésed, érezzük az ölelésed./ Megváltozott minden, a világ, az élet. /De van ami soha nem változik amíg élünk, / Szeretünk és nem feledünk téged.” Bánatos férje, lányai, unokái és vejei.

*

Fájó szívvel emlékezünk egyetlen gyermekemre, VÁNYA ATTILÁRA (Nagykágya). A halál hirtelen elrabolt tőlem, örökös fájdalmat hagyva szívemben. „Sírodhoz a virág könnyekkel érkezik, szomorú szívem rád emlékezik. Ha nyugszol is nehéz föld alatt, nem vagy feledve, a szívemben örökké megmaradsz.” Szeretettel emlékezek rád, a te szerető édesanyád.

*

„Csak az idő múlik, feledni téged nem lehet, hogy fiatalon tört ketté az életed. Temető csendje ad neked nyugalmat, szívünk bánata örökké megmarad”. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk VÁNYA ATTILÁRA halálának 4. évfordulóján.
Szerető nagybátyád István és nagynénéd Jolánka.

*

„Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét. Nem adta a sors nekem, elvámolta az életem. Búcsú nélkül kellett elmennem, őrizzetek szívetekben.” VÁNYA ATTILA (Nagykágya). Már négy éve eltávoztál közülünk. Megköszönjük, hogy voltál nekünk. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel gondolunk rád. Unokatestvéred Emese és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. MÉHES ZOLTÁNRA (Bihar), aki ma egy éve nincs közöttünk. Egy könnycsepp a szívünkben érte él, egy gyertya az asztalon érte ég. Egy fénykép megőrzi emléked, s egy út mely elvitte az életed, a bánat a fájdalom örökre megmarad. Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja felesége és családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, VARGA ERZSÉBET (szül. KOCSIS, Szilágypir) 69 éves korában elhunyt. Temetése hétfőn, 2017.05.15-én, 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolja lánya Éva.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nagynénémtől, PUSKÁS JULIANNÁTÓL (Nagyvárad). A te Babucid és Cristi a távolból.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, PUSKÁS JULIÁNNÁTÓL (szül. GANDTNER), aki rövid szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken, 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja fia László, menye Katalin, nászasszonya és unokája Patrik.

*

„Visszakapjuk földi testünk / Olyan lesz majd mint a lelkünk / Fáradalmat nem érezünk / Semmi sem lesz nehéz nekünk.”
LUKÁCS JULIÁNNA, PRISNEAC DIDINA, UNGUREANU LILIANA, PINTEA ELISABETA, BALEA AUREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, PREISZ SÁNDORRA halálának 44. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni fogsz, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Szívünkben fájdalommal emlékezünk KEREKNYEI IRÉNKÉRE (Értkörtvélyes) halálának 8. évfordulóján. Lányai: Irénke, Erzsike, unokái: Erika, Pityuka, unokaveje Misi, unokamenye Aurica és dédunokája Vivien.

*

„Hirtelen halálod megtörte szívünket,
Örökké őrizzük drága emlékedet.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,
De a szíved emléke itt marad közöttünk.
Örök az arcod, nem száll el a szavad,
Minden mosolyod a lelkünkben marad.”
IFJ. BEKE GYULÁRA emlékezünk május 13-án, halálának 10. évfordulóján. Szerető szülei és testvérei.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, az apára, LACHE PÉTERRE, akit 3 éve kísértünk utolsó útjára és megtért Teremtőjéhez. Emléke legyen áldott! Szerető felesége Márta, lánya Erika és családja.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, testvérre és nagybácsira, BALOGH JÓZSEFRE
(Élesd, élt 47 évet) halálának 25. évfordulóján. Őt soha el nem felejtő családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a drága, jó édesapára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, VINCZE DUSKA JÁNOSRA
(élt 50 évet), aki ma 30 éve, hogy eltávozott közülünk.
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Bánatos lánya Jolika és családja.

*

Sohasem halványul szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. GYURKOVICS JOLÁN (szül. Szalárd) 6 hónapja, hogy itthagyott minket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké gyászolják szerető gyermekei Joli, Andrea és Lajos, és unokái.

*

Fájdalomtól megtört szívvel gondolunk arra a napra, amikor hat héttel ezelőtt ÖZV. JERNYE JÁNOSNÉ (ILONKA néni, Biharfélegyháza) 91 éves korában örökre lezárta szemeit és áldott, dolgos kezei megpihentek. „Eltűnt egy tekintet, simogató kéz, meleg, gyógyító szív és mégis mindez életünk végéig elkísér.” Drága emléke szívünkben örökké élni fog! Szerető lánya Ica, unokája Mónika és férje Tibi.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a drága nagymamára, dédire, JERNYE ILONKÁRA, aki ma hat hete eltávozott közülünk.
„Nem fogom már elgyengült kezed,
Nem simítom már őszülő fejed.
Nem tekint rám aggódó szemed,
Marad a csend,
Mindent köszönök neked!”
Nyugodjon békében!
Szerető unokája Józsi, unokamenye Edina, dédunokája Abigél.

*

Megállt a drága szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem hiszem el, hogy téged hiába várlak.
Nem vársz már engemet ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekem szerető szíveddel.
Mindig egy célod volt, csak kettőnkért élni,
Ezt a kegyetlen halál tudta csak széttépni.
De abban reménykedtem, hogy jó helyre mentél.
Fájó szívvel emlékezem rád és soha el nem feledlek, legdrágább feleség és élettárs, aki 6 hónapja itthagytál engemet,
GYURKOVICS JOLÁN. Bánatos élettársad Mihály.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 8 éve elhunyt szerető férjre, apára, apósra, drága nagytatára, FÜLÖP LAJOS TIBORRA
és a drága gyermekre, aki hat hete szállt föl az égbe, és FÜLÖP TIBOR ISTVÁNRA.
Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyunk,
Hiszen napként az égen nektek ragyogunk.
Ha reánk gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyunk.
Az igaz ember nem távozik el végleg, bennünk él tovább.
Soha nem felejtünk el, feleséged és Édesanyád Vali, öcséd Zsolt és családja, feleséged Kati, gyermekeid Bendegúz, Bibor, Csanád és a sok-sok barát, ismerős, akik nagyon szerettek. Pihenjetek békében!

*

Meghatottan és mély tisztelettel veszünk örök búcsút kórustagtársunktól, KEREKES ILDIKÓTÓL és együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki gyászoló fiainak. A Nagyváradi Asszonykórus és Váradi Dalnokok.