Gyászhírek 2017. június 27.

Gyászhírek 2017. június 27.
Ma lenne 60 éves, ha tizenöt és fél éve nem ragadta volna el közülünk a kegyetlen halál a legdrágább feleséget, édesanyát, SÜTŐ ERZSÉBETET (Érmihályfalva). Drága emléke legyen áldott, pihenése csendes. Őt soha el nem felejtő férje Zoli és fia, Zolika.

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, FILA ROZÁLIÁTÓL, aki visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 28-án, szerdán 14 órakor lesz a paptamási kápolnából.
Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
hiszen napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van, kék az ég,
jusson eszetekbe sok szép emlék!
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.
Ha hulló csillag száll az éjjeli égen,
akkor mondjatok egy imát értem!
Örökké bánatos fiai, Róbert és Csaba, menyei Tündi, Teri és Mária, unokái Tamás és felesége Zita, Izabella és férje Kálmán, Levente és felesége Evelyn, Anett és férje Gábor, Viktória, valamint szeretett dédunokája Krisztián.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett szülőkre, nagyszülőkre, SÜTŐ ZSIGMONDRA és MÁRIÁRA (Érmihályfalva), akiknek 20 és 19 éve már, hogy megszűnt dobogni jóságos szívük. Őket soha el nem felejtő fiúk Zoli, és unokájuk Zolika.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, DÉZSI IRÉNTŐL, aki türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 63. évében csendesen elhunyt. Temetése június 29-én 11 órakor a biharpüspöki kápolnából.
„Pihenj, te drága szív, már megszüntél dobogni,
Szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled!
Fájó szívvel búcsúzik tőle férje Géza, lánya Inci, fia Géza, menye Andrea és unokái Petra, Antónia, Sarah, Patrick és Dominick.

*

Elhunyt HORVÁTH SÁNDOR (volt biharpüspöki lakos). Gyászolja unokatestvére Dobrován Gizella, férje Károly és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett édesapámtól, BARANYI KÁROLYTÓL, aki türelemmel viselt betegség után 68 évesen elhunyt. Temetése június 28-án, szerdán 15 órakor lesz a borsi kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Otilia, veje Csaba, szeretett unokája Patricia és volt felesége.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, BARANYI KÁROLYTÓL, aki 68 éves korában elhunyt. Emlékét megőrzi húga Ibolya, sógora Imre, lányuk és unokái.

*

Mély fájdalommal búcsúzom szeretett fiamtól, BARANYI KÁROLYTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető édesanyja Emilia.

*

Szomorú szívvel emlékezem szeretett nagybátyámra, SZABÓ REZSŐRE (Biharszentjános, kárásztelki születésű), aki már 1 éve itthagyott bennünket. Szíve nemes, keze dolgos, élete nehéz volt, álma legyen boldog! Unokaöccse Pisti.

*

Köszönetet mondunk minden kedves családtagnak, jóbarátnak és ismerősnek, hogy megtisztelték jelenlétükkel édesanyánk, KOVÁCS ETELKA
temetési szertartását. A gyászoló Kovács család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, GERŐ ANNÁRA (Érsemjén) halálának 5. évfordulóján. Emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék, az hogy köztünk éltél és velünk lehettél. Szívünkben helyed nem pótolja semmi, soha nem fogunk téged elfeledni. Szerető lánya, unokái és dédunokái Szentjánosról.

*

Elmentél és veled együtt eltűnt a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér, veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelen nagy. Hiányzol nagyon, nyugodj békében! Bánatos szívvel emlékezünk a ma 6 éve elhunyt KISS ISTVÁNRA (Köröskisjenő).
Felesége Erzsi, leányai, vejei, unokái, unokaveje és dédunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, LÉTAI JÓZSEFRE (Székelyhíd) halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! „Az emlékezethez szeretet kell, és akit szeretünk, azt nem felejtjük el.” A bánatos család.

*

Fájdalommal emlékezünk a hat éve elhunyt férjre, édesapára, HÖBNER LÁSZLÓRA (Élesd). „Múlnak a napok, telnek az évek, de a szívünkben örökre megmarad emléked.” Őt soha el nem feledő bánatos családja, felesége és gyermekei.

*

Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk. Sok millió szó, melyet felidézve könnyes lesz szemünk. Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk. Köszönjük, hogy voltál nekünk! Kegyelettel emlékezünk a 2 éve elhunyt férjre, apára, IFJ. NEGREAN JóZSEFRE (élt 65 évet). Emléke elkísér egy életen át. Felesége Inci és fia Norbert.

*

Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Megrendülten veszünk búcsút a szeretett testvértől, nagybácsitól, apától és élettárstól, IFJ. HAISZLER BÉLÁTÓL (volt futballista, a KOPASZ). Engesztelő szentmise június 28-án, szerdán 18 órától a Szent László-templomban. Drága halottunk jósága szívünkben él. Kati és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, HALMI ELEMÉR életének 87. évében csendesen megpihent. Temetése szerdán, május 28-án 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emlékét örökké szívünkben megőrizzük. Búcsúzik felesége Juliánna, fia Jóska, menye Ildikó, unokája Zoltán.

*

Mert tudom, hogy az én Megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll. (Jobb 19:25) Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, ükmama Isten akaratából és a feltámadás reményébe visszaadta lelkét 96 éves korában Teremtőjének. Temetése szerdán, június 28-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Marika, fia Jancsi, 7 unokája, 11 dédunoka és a 4 ükunoka.

*

„Az idő múlik, a fájdalom csak nő, / Nem hoz enyhülést a múló idő. / Sírodra hiába visszük a virágot, / Veled temettük el az egész világot. / Megállunk néma sírod mellett, / Szeretnénk még egyszer megfogni a kezed, / És megköszönni végtelen szereteted.” Fájó szívvel, örökké tartó szeretettel emlékezünk a legjobb feleségre, édesanyára, nagymamára, anyósra, BÁLINT IRÉNKÉRE (Örvénd), aki ma hat hete költözött a mennyei országba. Emlékét megőrizzük egy életen át. Szerető férje Barna, imádott leányai Aliz és Kinga, imádott unokái Hunorka és Zselyke. Szervusz drága MAMIKÁNK!

*

„E földi életem hogyha elgondolom, volt béke, s küzdelem, öröm és fájdalom.” SZABÓ BÉLA, DÉZSI IRÉNKE, BALAIAN VICTOR, ROSU SILVIA,
PURDA AUREL, MADA IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.