Gyászhírek 2017. június 23.

Gyászhírek 2017. június 23.
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor drága gyermekünk, DIÓS ATTILA IMRE (volt végzős joghallgató) 16 évvel ezelőtt, 26 éves korában hirtelen elhunyt. „Kevés időt adott az élet, egy perc, csak egy borzalmas pillanat és egy fiatal élet örökre megszakadt. Telnek a hónapok, múlnak az évek, de mi halljuk a hangod, a nevetésed, érezzük az ölelésed. Csak az tudja, mi az igazi fájdalom, kinek gyermekét fedi a sírhalom.” Soha el nem múló szeretettel: bánatos édesanyád, édesapád, hugaid Tünde, Éva és a kis Ákos. Nyugodj békében Attilám!


A Nagyváradi „Iosif Vulcan” Pedagógiai Líceum 1977-ben végzett V.B. tanítói a 40. érettségi találkozójukon kegyelettel emlékeznek időközben elhunyt osztályfőnökükre és tanáraikra. Nugodjanak békében! SCHNEIDER N. ANTAL, ROXIN MAGDA, TÁRNOKY GYÖRGY, CRĂCIUN CORNELIU, LŐKÖSHÁZY ÉVA, BÁNYA ÁGNES.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára és feleségre, GARÁN ÉVÁRA (élt 45 évet, Székelyhíd), aki hat hete hunyt el. Örök bánattal, fia és férje.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagytatára, ID. GUBA SÁNDORRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugodj békében!
A család.

*

Akit az Isten szeret, sok szép évet ajándékoz neki, mint szeretett nagymamánknak és dédinknek, KOVÁCS ETELKÁNAK (97 évet). Örök szeretettel unokái: Levente és Emese, dédunokája Kristóf.

*

Örök szeretettel emlékezünk nagymamánkra és dédmamánkra, KOVÁCS ETELKÁRA (TUSI MAMÁRA). Szerető unokája és dédunokái New York-ból, Zolika, Eileen, Isabell, Mia.

*

Szívünkben örök fájdalommal búcsúzunk édesanyánktól, KOVÁCS ETELKÁTÓL, aki életének 98. évében csendben távozott a mennyekbe.
Szerető fia Bandi és menye Ildikó.

*

Köszönetet mondunk azért a sok évért, amíg mellettünk voltál, velünk örültél és velünk bánkódtál. Adjon az Isten örök nyugodalmat szerető édesanyánknak, KOVÁCS ETELKÁNAK, aki életének 98. évében távozott tőlünk. Temetése június 26-án 13 órakor a Steinberger kápolnából.
Bánatos fia Lali és menye Kati.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS LAJOSNAK és családjának édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bagoly család Magyarországról.

*

Fájdalommal búcsúzunk KOVÁCS ETELKÁTÓL. Örök álmát őrizze béke és nyugalom. Részvétünk fiának LALINAK, menyének KATINAK és az unokáknak. Pál Éva és Laci, Cilike családjával Ausztriából.

*

Örök fájdalommal szívünkben emlékezünk június 25-ére amikor 9 éve elveszítettük a drága, jó gyermeket, édesapát, testvért, SZABÓ JÓZSEFET
(élt 32 évet, Bihardiószeg).
Elmentél egy hosszú útra,
Tudjuk, többé nem jössz vissza.
Egy szörnyű baleset volt az oka,
Mit nem felejtünk el soha.
Örök álom zárta le szemed,
Megpihent dolgos két kezed.
Hulló könnyeink érted soha el nem múlnak,
Adjon a jó Isten örök nyugodalmat. Örökké szerető édesanyád, kisfiad, bátyád és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább ÉDESAPÁRA, TÓTH ANDRÁSRA (Hegyközújlak) halálának 7. évfordulóján. „Apa hogyha hallasz!!! Látod könnyes szemem. Gyere vissza kérlek, fogd meg mindkét kezem! Nem hallom a hangod, nem vársz hogyha megyek. S előttem csak akadályok, dönthetetlen hegyek. Kellene, hogy megmondanád hol találom helyem! Hogy gondoktól már többé ne fájjon a fejem. Fáj nagyon, hogy nem vagy, a csönd is más volt veled. Hidd el, hogyha látsz most, szívem sosem feled. S ha le tudsz jönni hozzám, néha tedd meg kérlek… csak egy-egy álmot kérek! S értelmet nyer napom, ha láthatnálak Téged! Apa hogyha hallasz!!! Látod, hogy kereslek, tedd széppé az álmom és tudd, hogy NAGYON SZERETLEK!!! Emlékedet örökké őrzi kisfiad Márk, lányod Kinga és Kati.

*

Szívünkben mély fájdalommal, de örökké tartó szeretettel emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, ÖZV. CSETE LAJOSNÉRA (szül. SÍPOS JULIÁNNA, Nagyszalonta), aki egy éve örökre itthagyott bennünket. „Életedben oly sok szeretetet adtál, / De elmentél, és szívünkben mély fájdalmat hagytál. / Virágot viszünk néma sírodra, de téged sajnos nem hozhatunk vissza. / Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.” Hiányzol nagyon! Emlékét örökre szeretettel őrzi: lánya Julika, veje Sanyi.

*

Fájdalommal veszünk búcsút a szeretett édesanyától, nagymamától és dédnagymamától, ÖZV. POP FLOARETÓL (MIMI, szül. SZENTES), aki életének 95. évében csendesen megpihent. Temetése szombaton, június 24-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott! Lánya Ibi, veje Elek, unokája Levente és felesége Nicoleta, dédunokái Renáta és Tímea.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, nagyapára, KONRÁD IMRÉRE halálának első évfordulóján, valamint szüleinkre,
GROF KÁLMÁNRA, (31 éve), GROF ROZÁLIÁRA, (5 éve) és a testvérre, IFJ. GROF KÁLMÁNRA (9 éve). Az élet szomorúan megy tovább, emléketek elkísér egy életen át. A bánatos család.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, nagyapa és após, LOVAD FERENC (élt 75 évet) súlyos betegség után itthagyta szeretteit. Temetése szombaton 12-órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle őt soha el nem felejtő, szeretett két fia Feri és családja és Zsolti és családja.

*

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a messzi távolban, az USA-ban, hosszú szenvedés után elhunyt drága testvérünk, GÁSPÁR ILONA 72 éves korában. Nyugodjál békében, drága ICUKÁNK! Gyászolja fia Gáspár-Béla, bátyja Béci és családja, Gizi és családja, és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre és nagytatára, FEHÉR KÁROLYRA, aki már 2 éve nincs közöttünk. Egy könnycsepp a szívünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép megőrzi emléket, a bánat, a fájdalom örökre megmarad. Mindig velünk leszel az idő bárhogy is halad. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében! Gyászolja felesége és unokája Noémi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, BUZGÓ TERÉZRE (Bihar) halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Leánya Erzsike és családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor a családjáért élni vágyó, szeretett férjet, édesapát, apóst és nagyapát, VESSELÉNYI GYULA TIBORT ma hat hete elrabolta a kegyetlen halál. Örökké bánatos családja.

*

„Zúgó harang, ének és orgonahang…” „A többi néma csend.” Szomorúan, el nem múló fájdalommal emlékezünk 6 éve elhunyt szeretteinkre, a 35 évet élt vitéz VERES LÁSZLÓ-ZSOLT érmihályfalvi karnagyra, kántorra, tanárra, és a 80 évet élt nagymamájára, SALATI ILONÁRA, a nagyvárad-rogériuszi református egyházközség kórusának tagjára. A gyászoló család.

*

„Ha mennybe jut lelkem onnan néz reátok jaj, eszt az egy lelket el ne pazaroljátok.” ALMÁSI ANNA, LOVAS FERENC, INDRIE RAMONA CORINA,
BIRAU FLORIAN, BALAI FLORIAN, POP FLOARE, POP CORNEL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, ALMÁSI ANNA (a Gabi Busz volt pénztárosa) 87 éves korában Kismarján (Magyarország) elhunyt. Temetése június 26-án, hétfőn 11 órától lesz a Rulikowski temető Városi Kápolnájából. Gyászolja fia Jancsi, menye Ibolya és szerető unokája Jancsi-Albert.