Gyászhírek 2017. június 15.

Gyászhírek 2017. június 15.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, KOCSIS MÁRIA-ILONÁRA (Hegyközszentimre), kinek jóságos szíve 5 éve megszűnt dobogni, valamint édesapánkra, KOCSIS GYULÁRA, aki már 26 éve alussza örök álmát. Nyugodjanak békében! A boldog feltámadás reményében emlékezik rájuk szerető családjuk.


Ma hat hete volt talán a legszomorúbb és legbánatosabb napunk, amikor utolsó útjára kísértük a felejthetetlen édesanyát, nagymamát a nagyon szeretett SZILÁGYI JULIÁNNÁT (Magyarkakucs), akit a hirtelen halál elrabolt tőlünk, örökös fájdalmat hagyva szívünkben. Sírodhoz a virág könnyekkel érkezik, szomorú szívünk mindig rád emlékezik. Elmentél, pedig sok dolgod és terved lett volna még, megtölteni szépséggel e szép családod életét. Elmentél és veled együtt eltűnt a remény. De lelkünk és szívünk utadon elkísér. Dolgoztál, bíztál, hittél és nagyon szerettél. Emlékedet megőrizük: fiad Zoltán, menyed Gyöngyi, nagyon szeretett unokáid Levente és mennyaszonya Roberta, valamint Pisti.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, a nagymamára, MANDRU JULIÁNNÁRA halálának 14. évfordulóján. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott, két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét míg élünk, szívünkben zárjuk. Emlékezünk arra, ki nincs közöttünk, talán lelke röppen itt fölöttünk, hogy egy édesanya milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök fájdalom és szeretet.”
Fiai Laci, Dezső, lánya Hajnalka és családjaik.

*

„Megszólnak a harangok, / Magához hívtak az Angyalok, / A földi szenvedést itt hagyom, / Ami vár reám, az a Nyugalom, / S ha az ég boltján egy csillag sem ragyog, / Tudni fogod akkor is, / Hogy itt vagyok.” Szeretett édesanyánkra, a nagymamára,
JOZSA ÁGNESRE emlékezünk, aki ma egy éve örökre itthagyott bennünket. Fiai Bandi, Öcsi, Zoli, lánya Éva és családjaik.

*

JAKAB FERENC (Pusztaújlak) ma 2 éve távozott szeretteitől. „Minden virág beszél, amit sírodra teszünk, / Minden virág elmondja, mennyire szeretünk. / Tehetünk rá bármennyi virágot, / Eltemettük veled az egész világot. / Úgy mentél el, ahogyan éltél, / Csendesen, szerényen, / A jóságos szíved nyugodjon békében.” Bánatos feleséged Irénke, lányod Enikő, vejed Laci, unokád Levente és barátnője Detty.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, feleség és édesanya, IRÁZI MÁRTA (szül. ÖRÖSI) életének 49. évében hosszan tartó betegség után csendesen megpihent. Temetése pénteken, június 16-án 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emlékét szívünkben öröké megőrizzük. Búcsúzunk: édesapja Sándor, férje Attila, lányai Beáta és Renáta.

*

Szemünkben könnyekkel, / Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor a családjáért élni vágyó szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, ID. FARKAS ANDRÁS (Fugyivásárhely) ma 6 hónapja hagyta itt szerető családját. „Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett.” Emlékét, szeretetét és apai jóságát szívünkben őrizzük egy életen át. Fájó szívvel emlékezik felesége, két fia, két menye és három unokája.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és szuper-nagyi, MÉSZÁROS MAGDOLNA (szül. GÖNCZI) 81 évesen itthagyott bennünket. Temetése a nagyváradi Rulikowski városi temetőben, a Steinberger kápolnából lesz 2017. június 16-án 11 órakor. Gyászolják gyermekei Árpád, Katalin és családjaik.

*

„Isten rendelése, mikor Ő akarja, sem idős, sem ifjú azt át nem hághatja.” MÉSZÁROS MAGDOLNA, IRÁZI MÁRTA,
BORBÉLY KÁROLY, ELEFÁNT ILONA, CRUPSA MARIA, BACIU CORNELIA, NICIOARA ANUTA, LAPOSAN MARIA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a SZABÓ családnak a szeretett anya, anyós, nagymama, dédi, SZABÓ JOLÁN elvesztése miatti fájdalmában. A Hamza család.

*

Fájó szívvel emlékezünk RÁCZ MARGARETA IBOLYÁRA, akit ma két éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott! Soha őt el nem felejtő férje Károly, leánya Orsolya, édesanyja Anna, testvére Csilla, anyósa Erzsike, sógora Adi és családjaik.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk LÉVAI ERZSÉBETRE (szül. LOVAS) a szerető anyára, feleségre, nagymamára, anyósra, anyatársra halálának 12. évfordulóján. Az élet megy tovább, emlékét megőrizzük szívünkben. Nyugodj békében! Gyászmise pénteken, 16-án este 6-kor. Férje Feri, fia Ferenc, unokái Yvette, Krisztián, menye Mihaela.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy GYALAI ERZSÉBET született 1921-ben, elhunyt 2017-ben életének 96. évében. Temetése június 16-án 13 órakor Marosvásárhelyen. Gyászoló családja szeretettel emlékezik rá.

*

Álmok, emlékek, szép szavak. Ez minden ami a múltból megmaradt. Fájdalom és űr, a szív nem felejt, csak tűr és remél, hátha a múlt csodája egyszer visszatér. Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk drága szomszédasszonyunktól, JOLÁNKA NÉNITŐL (MAMI). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle Edit, Laci és Csiki Lajos és családja.

*

„Lelked remélem békére talált, s te már a mennyből vigyázol majd ránk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk. Rád örökkön-örökké emlékezünk.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, anyós, SZABÓ ALBERTNÉ
(szül. OLÁH JOLÁN, Hegyközpályi) életének 83. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése június 15-én 16 órától a hegyközpályi kápolnából. Emléked örökké megőrizzük. Gyászolják unokái Orsolya, Réka és menye Jutka.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága nagymamámtól, SZABÓ ALBERTNÉTŐL (szül. OLÁH JOLÁN). Lám ennyi az élet, gondoltad-e? Egy pillanat és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom. Szerető szívemben örök gyász és fájdalom. Nyugodj békében! Búcsúzik tőle unokája Ingrid és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága édesanyámtól, SZABÓ ALBERTNÉTŐL (szül. OLÁH JOLÁN, élt 83 évet). Temetése június 15-én 16 órától a hegyközpályi kápolnából. Istenünk, kérünk vedd helyettünk oltalmadba őt, tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt! Nyugodj békében drága Mami! Búcsúzik tőle lánya Jolika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nővéremtől, ÖZV. SZABÓ JOLÁNTÓL (szül. OLÁH) aki visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Testvére Oláh Zsigmond és felesége, gyermekei és azoknak családja.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk drága szüleimre, BERECZKI ERZSÉBETRE, aki 2 éve, és BERECZKI SÁNDORRA, aki 9 éve távozott az élők sorából. Lányuk Erzsike, vejük Ervin.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára,
KISS ROZÁLIÁRA (Biharpüspöki), aki ma 6 hónapja hagyott itt bennünket.
„Kórházi ágyadon fogtuk a kezedet,
Zokogva kértük: Uram gyógyítsd őt meg!
De a betegség erős volt, legyőzte testedet.
Beteg tested megpihenni tért,
Nehéz volt amit ő megélt!
Csendes a temető, nem jön felelet,
Arcunkat mossák a könnyek.
Ha könnycsepp gördül végig arcunkon,
Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.
Bánatos férje Károly, lánya Ica és férje Sanyi.

*

Halálának 13. évfordulóján emlékezünk az édesanyára, anyósra, nagymamára, dédanyára, BORSI ELEKNÉRE (szül. BUDA PIROSKA, Érbogyoszló). „Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.” (Job, 16:22-23). Emlékét szívünkben őrizzük, pihenése legyen csendes. Nyugodjon békében! Fiai, menye, unokái, dédunokái.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, ELEFÁNT ILONA 75 éves korában eltávozott szerettei köréből. Temetése 2017. június 16-án 14 órakor a nagyváradi Steinberger kápolnából lesz megtartva. Búcsúzik tőle lánya Kati és unokája Robi.