Gyászhírek 2017. június 14.

Gyászhírek 2017. június 14.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, Ujvárosi Tündére, aki ma 6 hónapja örökre itthagyott minket. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom”. A gyászoló család.


A feltámadásban való igaz hit által kívánunk vigasztalódást Kosztin Julianna könyvelőnőnek és családjának szerettük,
KOSZTIN ERZSÉBET elhunyta alkalmából. „Mert nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vígasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint.”(Jeremiás siralmai 3,31-32) A Várad-velencei Református Egyházközség és az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága unokatestvérünkre, IFJ. BÁTORI LAJOSRA, aki 6 hónapja, hogy itthagyott bennünket. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
Sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Álmaid a mélyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett!”
Szeretettel őrizzük emléked: Veronika és Szabolcs.

*

Fájdalommal emlékezünk arra a számunkra szomorú napra, amikor szeretett keresztgyermekünk, IFJ. BÁTORI LAJOS
6 hónapja örökre itthagyott benünket. Emlékét egy életen át megőrizzük. Nyugodj békében drága lélek, örök álmodat ne zavarja meg soha, semmi! Bánatos keresztszüleid és unokatestvéred Sándor.

*

Bánatos, fájó szívvel emlékezem 6 hónapja elhunyt, drága fiamra, IFJ. BÁTORI LAJOSRA (Szalárd), aki örökre itthagyott.
„Örök marad az arcod, nevetésed, szavad,
Mert az mind a szívemben marad.
Szívem fájdalmát nem enyhíti senki és semmi,
Mert hiányodat soha-soha nem pótolja senki és semmi.
Nyugodj békében drága lélek!
Örökké bánatos édesapád.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra, testvérre, SÁRKÖZI GERŐRE halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. MÉSZÁROS SÁNDORRA, aki 9 éve távozott el az élők soraiból. „Soha nem feledünk, szívünkből szeretünk, rád örökkön-örökké emlékezünk.” Felesége Erzsébet, fia Sándor, menye Ildikó, unokája Marci.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk drága halottunkra, PAPP ERZSÉBETRE, aki hat hete örökre itthagyott bennünket.
„Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen a két kezed, mely dolgozni imádott.
Két kezed munkáját mindenhol látjuk,
Idézzük szavaid, tetteid, emléked,
Örökké szeretünk, nem feledünk téged.
Szíved súgta, Isten veletek,
Szeressétek egymást, ha én már nem leszek.
Csak a mi szívünkben hagytál nagy keresűséget.
Álmaid a mélyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett!”
Szerető férjed, fiad, unokád és nővéred.

*

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, testvérre, FINGERMANN JULIANNÁRA
halálának tizenegyedik szomorú évfordulóján. A bánatos család.

*

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, MOLNÁR JÁNOS temetésén megjelentek és fájdalmunkban együttérző szívvel osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy HAJDÚ GYULA a nagyszalontai Arany János Gimnázium nyugalmazott tanára, életének 76. évében elhunyt. Temetése 2017. június 16-án, pénteken 15 órakor lesz a nagyszalontai temetőben. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HAJDÚ KATÁNAK szeretett édesapja elvesztése miatt. Mangra Zsolt és családja.

*

Őszinte részvéttel búcsúzunk ÉRTŐ KÁROLYNÉ VERONKÁTÓL. Az egyházszegi szomszédok.

*

Már hat hete, hogy a drága feleség, szeretett testvér, nagynéni, NAGY PIROSKA örökre itthagyott, hazatért Teremtőjéhez. Ameddig velem volt, ápoltam, gondoztam, vigyáztam rá, most, hogy veled van édes Istenem, arra kérlek, amíg és is oda érek, viseld gondját te a drága feleségnek. Férje Kálmán és a gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk FEHÉR JÓZSEFRE. Fia László és családja.

*

„Véletlen embernél az utolsó óra, hogy mikor érkezik, senki sem tudhatja.” BALOG RÓZA, MILAC ERZSÉBET, SIMOC CORNEL, ZDRITEA VIOREL DOREL, FILIP FLOARE, MAGHIAR MIHAI, DUDAS CRISTINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az ÚT Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.