Gyászhírek 2017. június 09.

Gyászhírek 2017. június 09.
Fájdalommal és a biztos viszontlátás reményével a szívünkben tudatjuk, hogy ID. SZABÓ KÁROLY hosszas, türelemmel és méltósággal viselt szenvedés után nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése ma 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolja felesége Katalin, fia Karcsika, menye Zsuzsa.


Szívünkben örök bánattal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, tatára és apósra, ID. KÖLLŐ JÓZSEFRE, halálának első évfordulóján. „Csillag volt, mert szívből szeretett, / S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De a szívünkben él, és örökre ott marad.” Örökké bánatos felesége, gyermekei, unokái és vejei.

*

Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem a 15 éve elhunyt édesanyámra, DOBROSI ROZÁLIÁRA és a 7 éve elhunyt egyetlen gyermekemre, HASZNOSI JÓZSEFRE. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Az örökké bánatos gyermek, valamint édesanya: Éva.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett édesanyámra, BUDAI ROZÁLIÁRA, aki ma 4 éve hagyott itt bennünket. „Nélküled minden perc nehéz, örökre a szívemben élsz.” Bánatos fia Sanyi.

*

„Minden mulandó – kivéve a szeretet.” Szomorú szívvel, bánattól összetört lélekkel búcsúzom szeretett unokabátyámtól,
MOLNÁR JÁNOSTÓL, aki több volt mint jó unokatestvér. Ember volt, olyan aki mindig derűs, vidám, segítőkész volt, akire a bajban is lehetett számítani! Jancsikám drága, nagyon szerettünk téged, és míg élek, emlékedet szívemben megőrzöm!
Unokahúgod Gábor Kati.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk volt munkatársunktól, NAGY LAJOSTÓL (Bihar). A Szilágyi és a Porcza család.

*

Drága ICUKA és GERGŐ, mély fájdalmatokban, gyászotokban szívből jövő együttérzéssel osztozom. Gábor Kati.

*

Fájó szívvel emlékezem rád, a szeretett feleségre, BAK TERÉZRE, halálod első évfordulóján. Emléked örökké él. Ha látni szeretnélek, csak felnézek az égre. Szeretett férjed Jancsi.

*

Emlékezünk PATAKI JANCSIKÁRA, halálának 15. évfordulóján. Kocsis József és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, KOVÁCS ISTVÁNRA halálának 2. évfordulóján. Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, Hol megpihent a te jóságos szíved. Bennünk örökké élsz egy életen át, És odafentről vigyázol reánk. Nyugodj békében, te drága lélek! Bánatos felesége Irénke, fia Pityuka és menye Aurika.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy tragikus körülmények között eltávozott PAPP GYÖNGYI (Püspöki), életének 49. évében örökre megpihent. Temetése 2017. június 10-én a püspöki református kápolnából. Búcsúzik tőle nővére Edit, húga Katalin, sógorai, gyerekei Timi, Bea, Melinda, Gabi, vejei és unokái, keresztlánya Edina, unokahúgai és unokaöccse.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, CZAPP MÁRIÁTÓL. A jó Isten adjon neki békés, örök nyugodalmat! Temetése a Rulikowski temetőben, szombaton 14 órakor, a Steinberger kápolnából. Imi, Jutka és Ádám.

*

Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak PETŐK MÁRIA elhunyta miatt. Petők Béla és családja.

*

Őszinte együttérzéssel osztozunk élettársam, NAGY LAJOS mélységes gyászában, amit szeretett édesapja elhunyta miatt érez. Őszinte részvétünk az egész gyászoló családnak. Élettársa Magdi, annak két lánya és családjuk.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa és nagyapa, ID. NAGY LAJOS 88 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése június 9-én a bihari kápolnából d.u. 14 órakor. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben örökre ott maradsz. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, nagyon hiányzol nekünk, soha el nem feledünk. Gyászolja szerető fia Lali, unokái Norbi és Cinti.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, ID. NAGY LAJOS 88 évesen hirtelen elhunyt. Temetése június 9-én a bihari kápolnából d.u. 14 órakor. Emléke örökké szívünkben él, mert aki él szerettei szívében, az nem hal meg, csak távol van. Gyászolja bánatos lánya Vilma, veje Anti, unokái, unokamenyei és dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezem egyetlen gyermekemre, KÁLMÁN NORBERT LEVENTÉRE (Mezőtelegd), aki vasárnap lesz 9 éve, hogy örökre itthagyott engem. „Lelkedért ma is gyertyát gyújtok, és két kezem érted imára kulcsolom. Ezerszínű virágok illata szálljon hozzád, és a temető örökre vigyázzon rád! Emléked mint drága kincset a szívem mélyén őrzöm örökké. Bánatos édesanyád Tünde.

*

Együttérzésünket fejezzük ki HABI ICUKÁNAK és GERGŐNEK szerettük, MOLNÁR JÁNOS halálakor. Adjon a jó Isten neki csendes nyugalmat, szeretteinek vigasztalódást. A Major család.

*

Isten veled drága GYUSZINK! Szomorúan bánatosan, búcsúzunk szeretett unokaöcsénktől, PAPP GYULÁTÓL (Nagyvárad, földrajz-biológia tanár). A példaértékű, jó férjtől, édesapától, nagyapától, testvértől, rokontól, a nagyra becsült pedagogustól, embertől, aki 4 évtizeden át, kiváló bel- és külföldi turistacsoportvezető volt – a gyermek és felnőttkori közös szép emlékeinket megőrizve szeretettel és tisztelettel gondolunk rá. Hosszú utadon az éterben, imával, szívünk és lelkünk szeretetével elkísérünk!… Unokanővéred Magyar-Albert Ilona matematika-fizika tanár és férje Magyar István.

*

Megrendült szívvel vesszük tudomásul szeretett unokatestvérem, MOLNÁR JÁNOS halálhírét, aki Cegléden hunyt el. Szívből jövő őszinte részvétünket nyilvánítjuk a gyászoló családnak. JANCSIKÁM, nyugodj békében! Vilidár Lajos és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett barátunktól, MOLNÁR JANCSITÓL. A ceglédi teniszbarátai.

*

Az 50. érettségi találkozónk alkalmából kegyelettel emlékezünk elhunyt szeretett osztályfőnökünkre, FEJÉR JÁNOSRA.
Tanárainkra: BÁTHORI FERENCZ, BODONYI LAJOS, HACK KÁROLY, PORSZTNER TERÉZIA, SZÉKELY DÁNIEL.
Elhunyt osztálytársainkra: KELE IRÉN, SÓKI LAJOS. Az Érmihályfalvi Líceum 1967-ben végzet XI-B osztály volt diákjai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a VASADI családnak VASADI PIROSKA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Az Óbis család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor 15 évvel ezelőtt itthagyott bennünket a drága gyermek, testvér, sógor, nagybácsi és unoka, IFJ. PATAKI JANCSIKA (élt 15 évet). Holnap (június 10-én) megszólal a borsi református templom harangja. Akik ismerték és szerették áldozzanak egy percet az emlékére. „Az élet csendesen megy tovább / Emléke elkísér egy életen át.” Nyugodjon békében! A bánatos család.

*

Örökké tartó szeretettel emlékezünk drága halottunkra, SEBESTYÉN ISTVÁNRA (Köröstarján), aki már 20 éve itthagyott bennünket. „Arra gondoltam, elutaznék az égbe / Oda, abba a távoli messzeségbe, / A mennyország kapuján be kopognék halkan, / Hátha lenne valaki, ki segítene rajtam. / Kinyitná az ajtót egy meseszép angyal / Bőre hófehér, ruhája átszőve arannyal. / Vállain szárnyak, glória a fajén / Angyal ő valóban, Isten mezején / Meg kérdezné hát te honnan jöttél? Elmondanám neki, a szív szavát követtem. / Mert elköltözött kit olyan nagyon szerettem. / Nem bírom nélküle, csak látni szeretném. / Könnyes szemmel magamhoz ölelném. / Megcsókolnám arcát, kezét, lépte minden nyomát / Csak hadd lássam egy percre csodás mosolyát.” Örökké bánatos felesége, lányai Eta, Berta, Anita és családjuk.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik NEDEIANU VIORICÁT utolsó útjára elkísértek, és mély gyászunkban osztoztak.
A gyászoló hozzátartozók, Virginia, Ovidiu és Dávid.

*

„Hivatalos vagyok Mennyei karba Isten bárányánál szent lakodalomba.” CZÁPP MÁRIA, SZABÓ KÁROLY, PAPP GYÖNGYI,
PRECUP DUMITRU, MAGHIAR MARIOARA, IANTA FLORIAN, AVRAM FLORIN VLAD. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.