Gyászhírek 2017. június 06.

Gyászhírek 2017. június 06.
„Lelked remélem békére talált, S te már a mennyből vigyázol majd ránk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk. Rád örökkön-örökké emlékezünk.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, SEUCHE MAGDOLNA életének 80. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése június 6-án 15 órától a püspöki kápolnából. Emléked örökké megőrizzük. Gyászolja fia Gabi, menye Ibolya, unokái Raul és Denisa.


Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett anyatársunktól, SEUCHE MAGDOLNÁTÓL, kinek jóságos szíve megpihent. Kívánunk csendes pihenést a számára, a családnak pedig vigasztalódást. Szász Gyula és családja.

*

Miért sirattok? Hisz Isten arca volt
Mely simogatón, hívón rám hajolt.
És én mentem… S most fényözönben élek.
És nem vagyok más, csupán tisztult lélek.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy az imádott édesanya, nagymama, testvér és anyós,
KOVÁCS JOLÁN (szül. SZÉLL – Ottomány) életének 69. évében méltósággal viselt betegségben elhunyt. Temetése június 6-án, kedden … órakor az ottományi református kápolnából lesz. Búcsúznak tőle szerető gyermekei, Lóránd, Mónika, Attila, Tibor és Zsuzsa, menyei Katalin és Irénke, vejei Attila és Józsi, unokái Roland, Krisztián, Annabella, Gergő és Dávid, testvére Katalin, sógórnői, násza, nászasszonyai és keresztlányai.

*

Mély fájdalommal búcsúztunk el örökre tegnap az érmihályfalvi temetőben az alig 58 éves korában elhunyt drága feleségtől és szeretett édesanyától, MÓRICZ MÁRIÁTÓL (szül. Fazekas).
,,Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,
Megtölteni szépséggel a családod életét.
Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,
De lelkünk egy darabja utadon elkísér.”
Nyugodj békében! Emlékét megőrzi örökké bánatos férje Imre, gyermekei, Mária, Imre, Erzsike, Irénke, Zoltán, valamint unokái, Martin, Norbi, Gergő, Imici, Krisztián, Iringó, Máté és Dávid.

*

Fájó szívvel emlékezünk MATYUS JÓZSEFRE (Éradony)
„Amíg velünk voltál egyszerű volt,
Egyszerű volt minden,
Most, hogy megpihentél oly üres lett minden.
Dolgoztál, bíztál, hittél, szerettél,
Életed nehéz volt,
Álmod legyen csendes és boldog.“
Feleséged Gyöngyi, lányaid Kinga és Tünde, vejeid Zoltán és József és 2 kis szerető unokád Roland és Márk.

*

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
Sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Álmaid a mennyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett.
Ma egy éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, SZABADOS ERZSÉBET (Éradony) eltávozott közülünk. A bánatos család.

*

„Ha beírjuk nevét a porba, elfújja a szél,
Ha beírjuk nevét a kőbe, belepi a dér.
Ha beírjuk nevét a szívünkbe,
Ott örökké él.”
A viszontlátás reményében emlékezünk a 2 éve elhunyt ID. ERDEI SÁNDORRA (Ottomány).
„Szívünkben a bánat, szemünkben a könnycsepp,
Mikor felkeressük végső nyughelyedet.
Letesszük sírodra virágaink csokrát,
Örökös álmodért elmondunk egy imát.
Adja a jó Isten, legyen csendes álmod,
S szeretetünk ragyogja be síri világod.”
A bánatos család.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor a családjáért élni vágyó, szeretett férjet, édesapát, apóst és nagyapát, LUKÁCS KÁROLYT ma 15 éve, 55 éves korában hirtelen elrabolta a kegyetlen halál. Örökké bánatos, gyászoló felesége Julika, szeretett gyermekei Robi és Ági, menye Dana és pici unokája David, akit nem ismerhetett meg.

*

Fájó szívvel emlékezünk NÉMETI ANDRÁSRA (Bihardiószeg), aki két éve hunyt el. „Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben örökre ott maradsz. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha el nem feledünk.”
Bánatos felesége Annamária és fia András.

*

Megtört szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, testvérre, nagytatára, KISS ZSIGMONDRA, aki 6 hete, hogy eltávozott szerettei köréből. Az örökké bánatos család.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy FEKETE SÁNDOR (Sanyi bácsi) ny. mentős asszisztens 79 éves korában elhunyt. Emlékezzünk rá szeretettel! A család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, MOLNÁR JÁNOS életének 71. évében Cegléden elhunyt. Drága halottunk temetése június 9-én, pénteken 15 órától lesz a Rulikowski temető városi ravatalozójából. Emléke örökké szívünkben él, mert aki él szerettei szívében, az nem hal meg, csak távol van. Búcsúzik tőle felesége Icu, gyermekei: Tündi, Emese, Jankó.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól és nagybácsitól, MOLNÁR JÁNOSTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Öccse Guszti és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, apa, após és nagyapa, SIMON JÓZSEF elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Sovata utca C5-ös tömbház lakóközössége

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, özv. SZÁSZ SÁNDOR életének 68. évében hirtelen elhunyt. Temetése június 6-án 11 órakor a városi ravatalozóból lesz. Búcsúznak tőle gyermekei Gyöngyi, Tünde és Csaba, veje Levente, unokái Csongor és Bence.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szerettünktől, özv. SZÁSZ SÁNDORTÓL, aki június 2-án hirtelen elhunyt. Búcsúzik tőle testvére Irénke, férje Lajos, fia Gergő.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szerettünktől, özv. SZÁSZ SÁNDORTÓL, aki június 2-án hirtelen elhunyt. Búcsúzik tőle testvére Ferenc (Öcsi) és fia Öcsike.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk minden rokonunkkal, ismerősünkkel és jóbarátunkkal, hogy a szeretett Molnár Erzsébet
2017. június 1-jén, életének 78. évében elhunyt. Drága halottunk temetésére 2017. június 6-án 13 órakor kerül sor a városi kápolnából a Rulikowski temetőben. Emlékét örökké megőrizzük: unokaöccse János és családja, Katalin és Renáta.

*

„Dicsőséged mindörökre zengjem szűnhetetlen, forró Isten szerelemben.” VÁRADI PIROSKA, MAGYAR LAJOS, PAPP GYULA, KLEIN MÁRTA, BALLA ANDRÁS, PETOK MÁRIA, KISS LAJOS, MIHINCAU FLOAREA, POP GHEORGHE,
ERDEI FLOARE, SEUCHE MAGDALENA, ROMAN VASILE-MIRCEA, POPA IOAN, KURTUI ALEXANDRU, LUCACI FLORIAN, MATIS IOAN, CHEREGI GAVRIL, JURGIU LUDOVICA, TANC IULIANA, VENTER IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább férj, apa, nagyapa, PAPP GYULA (nyugalmazott tanár, idegenvezető) hosszú betegség után elhunyt. Június 6-án, kedden 12 órakor kísérjük utolsó útjára a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Emléke legyen áldott! Szerető felesége Éva, gyermekei Évi, Gyuszi, Zsolti, unokái Szilvi, Julcsi.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk, hogy drága unokatestvérünk. ID. PAPP GYULA (a 11-es iskola volt aligazgatója, biológia-földrajz tanár, az OJT volt idegenvezetője) türelemmel viselt, hosszú szenvedés után 2017. június 1-jén 9 órakor elhunyt. Szívünkben emléke örökké megmarad. Örökké gyászolja: unokája Marika és a Csecsei család.

*

Mélységesen együtt érzek unokahúgommal Évával és családjával nagy fájdalmukban a drága férj, apa, nagyapa, PAPP GYULA
elvesztése felett érzett fájdalmukban. Kiválló, bölcs ember távozott az élők sorából, akiből pozitív hatás sugárzott környezetére, aki önzetlenül tanított, nevelt és szeretett. Felejteni őt nem lehet. Nyugodj békében Gyuszi! Illés János és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a PAPP családnak szeretett unokatestvérem, ID. PAPP GYULA (ny. tanár) elvesztése miatt érzett mely fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúznak tőle Öcsi és Babi.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk, hogy e hó 2-án elhunyt a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, nagynéni,
KLEIN MÁRTA (szül. Krempanszky) hosszú és súlyos szenvedés után. Nyugodjon békében! Temetése június 6-án 14 órától a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Babu, veje Zoltán, unokái Zsolt, Csilla, Dávid, dédunokái Hanna, Erik, Jázmin.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa KISS LAJOS életének 75. évében csendesen megpihent. Temetése szerdán, június 7-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik felesége Eta, lánya Tünde és unokája Darie.