Gyászhírek 2017. július 31.

Gyászhírek 2017. július 31.
Mély megrendüléssel, de az Úr akarata előtt meghajolva vettem tudomásul, hogy özv. FAZEKAS JÁNOSNÉ (szül. KOVÁCS IRMA, Nagyszalonta) rövid, de súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Egész élete példamutatás volt, szeretete övéi iránt végtelen. Szomorú szívvel veszek tőle búcsút, emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Volt vejed Guszti.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, özv. FAZEKAS JÁNOSNÉ (szül. KOVÁCS IRMA, Nagyszalonta, élt 88 évet) visszaadta lelkét teremtő urának. Temetése 2017. augusztus 1-jén 15 órakor lesz a nagyszalontai városi ravatalozóból. Búcsúznak tőle: szerető lánya, unokái, dédunokája és veje.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, nagyapától, KRIZSÁN ANDRÁSTÓL. Számunkra te sosem leszel halott, szereteted szívünkben élni fog, nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj örök boldogságot. Lánya Andrea és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzom szeretett sógoromtól, KRIZSÁN ANDRÁSTÓL. Emléke szívünkben örökké él. Özv. Horgos Jolán.
*
Mély fájdalommal és megtört szívvel búcsúzom szeretett férjemtől, KRIZSÁN ANDRÁSTÓL, aki türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 75. évében elhunyt. Végső nyughelyére július 31-én 14 órakor helyezzük szülőfalujában Csokalyon. Bánatos felesége Borbála.
*
Szívünkben mély fájdalommal búcsúzom szeretett sógoromtól, KRIZSÁN ANDRÁSTÓL. Békés megnyugvést az elhunytnak, vígasztalódást a családnak. Özv. Marczin Irén.
*
Őszinte részvétem a gyászoló családnak szerettük, KRIZSÁN ANDRÁS elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Özv. Kovács Józsefné.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától, KRIZSÁN ANDRÁSTÓL, aki életének 75. évében hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Emlékét őrzi Gyuszi, Anikó és Robi.
*
Megnyugszanak akiknek ereje ellenkad (Já 317). Szomoró szívvel búcsúzunk nagybátyánktól, KRIZSÁN ANDRÁSTÓL. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Tóth Attila, Irénke, Évike és Szebi.
*
Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagybátyámtól, KRIZSÁN ANDRÁSTÓL. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Levente, Silvia, Baatrix, Melisa.
*
„Boldog szent lelkedet add nekem örökbe, atyád udvarában, hogy éljek örökre.” HORVÁTH KATALIN, CIUCLEA PETRU, NAN MARIA, FOROSIGAN ROZALIA, DOMUTA CORNEL, HIBACSKó KáROLY, KOMENDáT JULIANNA, NAGY LAJOS, BARBIS IOAN, CIUMPE ROMAN, CLITAN DUMITRU, ARENDAS LEONTIN, SANDRO MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Szomoru szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, sógor, unokaöccs és nagybácsi, NAGY LAJOS 44 éves korában rövid, de súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése kedden, aug. 1-jén déli 12 órakor a biharpüspöki temető ravatalozójából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúznak tőle: édesanyja, testvérei Ildikó, István és Tibor, sógórnője Erzsébet, unokaöccse Dávid, unokahúga Daniela, nagybátyja Lajos és felesége Etelka, unokatestvére Attila, valamint a közeli és távoli rokonok.
*
Fájó szívvel emlékezünk M. TÓTH GYULÁRA (Paptamási), aki 6 hónapja hunyt el. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, amíg élünk, nem feledünk Téged. Isten őrködjön pihenésed felett! Örökké bánatos családja, felesége, lánya és fia.
*
Mély fájdalommal emlékezünk a 8 éve elhunyt férjre és édesapára, ORBÁN ATTILÁRA. „Ha lenne még időm elég, Talán mindent megértenék. Ha lenne még idő elég, Talán mindent elmondanék.” Bánatos feleséged, két gyermeked, édesanyád és húgod családjával.
*
Fájó szívvel emlékezünk TÓTH ÁRPÁDRA, a legdrágább férjre, édesapára, nagyapára, akinek nyolc éve jóságos szíve megszűnt dobogni, dolgos kezei örökre megpihentek. Nyugodjon békében! Felesége Viktória, lányai Éva, Edit és unokái.
*
Nagy szomorúsággal értesültem ifjúságom legjobb barátjának, KISS LAJOS (KIS CICA) tornász és műugró társam, a váradi Plasztika gyár mérnökének halálhíréről, aki július 26-án hunyt el Ulmban. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Szabi Élesdről.

Címkék: