Gyászhírek 2017. július 27.

Gyászhírek 2017. július 27.
Fájó szívvel és soha nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, VARGA GABRIELLÁRA, halálának ötödik évfordulóján. A gyászoló család.

Szomorú szívvel búcsúzunk a testvértől, sógortól, nagybácsitól, VÁNYA GYULÁTÓL (Nagykágya). „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom.” Búcsúzik tőle húga Irén, sógora Árpád, húga Piri, sógora Mihály és unokaöccse Nagy Levente és családja.
*
Fájó szívvel emlékezem feleségemre, LÉTAI ANGÉLÁRA (KATÓRA, Érkeserű), halálának 8. évfordulóján. A sors kegyetlen volt veled, 42 évesen kellett örökre elmenned. Aludj csendesen a csillagok között, ahol nincs csak öröm, boldogság és szeretet. Szívemben velem vagy mindig, míg élek e földi világon. Pihenésed legyen csendes a néma hant alatt, emléked áldott mindazok szívében, akik ma érted egy imát mondanak. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, fájó szívem őrzi drága emlékedet. Örökké bánatos férje.
*
Fájó szívvel értesültem drága kolléganőm, barátnőm, KOVÁCS ILONA hirtelen haláláról, aki búcsú nélkül hagyott itt. Emléke legyen áldott. Barátnője Márta.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett KOVÁCS ILONÁTÓL, aki 49 éves korában elhunyt. Nyugodjon békében! A Dacia 45 lakóközösség.
*
Őszinte részvétünk KOVÁCS ILONA családjának. Tragikus halála megdöbbentett. Kedvessége, szolgálatkészsége emlékünkben marad. A Dacia 12 C63 tömbház lakóközössége.
*
Megtört szívvel emlékezem drága gyermekemre, TAMÁS ANTAL ZOLTÁNRA (ÖCSI, Szemtimre) kinek szíve négy éve megszűnt dobogni. „Várom míg élek, várom őt, hátha egyszer ott áll az ajtóm előtt. Aztán a valóság rám szakad, lelkem tovább fáj a kín alatt. Kiáltanám, hogy ő is hallja odaát, hol vagy gyermekem, nélküled üres a világ! Várlak, nem jössz, mert nem jöhetsz, én megyek hozzád, ott leszek veled.” Örökké gyászoló édesanyád, fiad, feleséged és testvéred.
*
Fájó szívvel, sok szeretettel emlékezünk VARGA ZOLTÁNRA, halálának első évfordulóján. Nyugodj békében. Bánatos felesége és gyermekei családjaikkal.
*
Szememben könnyekkel, szívemben soha el nem múló fájdalommal, örökké tartó szeretettel emlékezem drága, jó férjemre, DOBOZY LÁSZLÓRA, aki 1 éve hagyott itt. Csendes álma felett őrködjön a béke és a szeretet. Örökké bánatos feleséged.
*
Könnyes szemmel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a drága gyermekünkre, LÉTAI ANGÉLÁRA (Érkeserű), aki 8 éve távozott az élők sorából. „Feledni őt már nem tudjuk, Mert élni nélküle egy fájdalom. Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Munka és szeretet volt egész életed, Jóság volt szíved, lelked. Egy célod volt, a családért élni, Ezt csak a halál tudta széttépni.” Emléke legyen áldott! Emlékeznek rá szerető szülei.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, SZABÓ ENDRÉRE (Bors, élt 76 évet), halálának 7. évfordulóján. Lassan megyek, halkan lépek, s egyszer csak odaérek, megérkezek arra a helyre, hová a legjobb édesapa van temetve. A hideg sírkövet kezemmel megsimogatom, ez amit tehetek, hisz nem szól már, hiába akarom. Hűvös szellő lágyan simogatja arcom, s ilyenkor tudom ő van ott, hogy megvigasztaljon. A virágot a sírjára helyezem, és elmondom, ugyanúgy szeretem. Már nem mesél, nem mondja, hogy szeret, csak a szél fúj és könnyem lepereg. Aztán lassan búcsút veszek, apukám mindig szeretlek. Soha nem felejtik: beteg felesége Juliánna, lánya Erika.
*
50 éves érettségi találkozónk alkalmából, kegyelettel és szeretettel emlékezünk BORDÁS MIHÁLY osztályfőnökünkre, valamint NÁNÁSI ZOLTÁN, KOVÁCS DÉNES, KOVÁCS MÁRIA, DANKA EDITH, VARGA MÁRIA, HAJDÚ GERGELY, ERDEI ISTVÁN, SÁNDOR PÉTER, POIEŢICA VASILE tanárainkra, és BALOGH IOAN, BALOGH OTTÓ, ECSEDI JÁNOS, GŐDÉNY LÁSZLÓ, GULÁCSI ANNAMÁRIA, TARSONYI MÁRIA, UJVÁRI MIHAI osztálytársainkra. Az 1967-ben végzett Székelyhídi középiskola XI. B osztályának öregdiákjai.
*
Megtört szívvel búcsúzunk SZÉKELY GÁBOR JÁNOS barátunktól, az Oradinum ruhagyár volt gazdasági igazgatójától, miután átadta lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Póka Zoltán és családja.
*
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ TIBOR egykori osztályfőnökünknek szeretett édesanyja elhunyta miatt. A Pedagógiai Líceum 2005-ben végzett, XII. B osztálya.
*
„Az anyák nem halnak meg. Csak a szívük pihen meg örökre.” Fájó szívvel búcsúzunk KOVÁCS ILONÁTÓL. Őszinte részvétünk fiának, Lócinak és az egész családnak. A Hajek – Tyukodi család
*
Megrendülten értesültünk volt osztálytársunk, SZÉKELY GÁBOR, az Oradinum ruhagyár volt gazdasági igazgatójának haláláról. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Őszintén osztozunk a gyászoló család fájdalmában. Temetése pénteken 11 órakor a Steinberger kápolnából. A Premontrei Gimnáziumban, 1961-ben végzett XI. E osztály.
*
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, SZABÓ TIBORNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Iosif Vulcan Főgimnázium munkaközössége.
*
Megrendülten értesültem volt osztálytársam, KISS GERGŐ tragikus haláláról. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Nyíri István, osztálytársa a 4-es iskolából.
*
Lelkünkben mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, SZÉKELY GÁBOR JÁNOS 73 éves korában elhunyt. „Örök álmod őrizze béke és nyugalom / Szívünkben örökre élni fogsz.” Temetése pénteken, július 28-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle szerető felesége Emilia, lányai Gabriella és Andrea, unokája Gabriel.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagyamára, dédire, VARGA MÁRIÁRA (BODÓ) halálának 10. évfordulóján. Örökké bánatos családja.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, feleség, édesanya, meny, sógornő, KOVÁCS OVIDIUNÉ (szül. TÖMŐ ILONA) életének 49. évében visszaadta nemes lelkét teremtő Istenének. Temetése július 27-én 13 órakor Mezőbajon. Búcsúznak tőle szülei, férje, fia és menyasszonya, anyósa, sógornője és családja és az egész rokonság.
*
„Krisztushoz készülök, szerelmes szülőim, Most végbúcsút veszek, minden ismerősim.” WEISZ ERZSÉBET JOLÁN, MOLNÁR IRÉN, BERECZ ALEXANDRU, PRACK LÁSZLÓ VASILE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.