Gyászhírek 2017. július 25.

Gyászhírek 2017. július 25.
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, SZŐKE EDITHRE (BABUCI), halálának 1. évfordulóján. „Elmentél némán, csendben. Könnyezve őrizzük emlékedet. Elfelejteni Téged soha nem lehet, S meg kell tanulni élni Nélküled.” Örökké bánatos családja: édesanyja Edit, fia Norbert, testvére Szőke István és családja.

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, LACZIKÓ LÁSZLÓRA, (Szentjános), halálának 10. évfordulóján. Emlékét megőrizzük egy életen át. Bánatos családja, felesége Kató, fia Péter, lánya Kati, veje Zsolti.
*
Az időt visszaforgatni úgysem tudjuk, aki nekünk kedves volt, elfelejteni úgysem tudjuk, az áldott napfény sugarában, a nyári szellő fuvallatában, mindenben, ami szép és jó nekünk, érezzük, hogy itt vagy velünk. Öt éve, hogy elmentél. SZABÓ ISTVÁN, nyugodj békében. Emléked őrzi feleséged Mónika, lányod Mónika, vejed Laci, unokád Dani és fiad Attila.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki GLUCK ANDREÁNAK szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Kubik család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki GLUCK ANDREÁNAK édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Rubinstein munkaközössége.
*
Újabb fájdalmas veszteség érte a régi nyomdászok családját, mert 83 éves korában eltávozott NAGY SANYI, a magasnyomás mestere. Mi, volt kollégák, emlékezzünk rá tisztelettel és baráti szeretettel.
*
Azzal a reménységgel, hogy a barátság a síron túl is megmarad, szomorú szívvel veszünk végső búcsút a felejthetetlen, jó baráttól,
NAGY SANYITÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Németi és Csatári család.
*
Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett édesanya, özv. BALOGH ETELKA (Biharvajda), 87 éves korában hirtelen elhunyt. Köszönetet mondok minden rokonnak, a jó szomszédoknak, barátoknak, akik a temetésen részt vettek. Áldd meg Istenem a földnek minden porszemét, mely takarja drága édesanyám sírhelyét. Gyászoló fia Gyuszi.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki TORZSOK JÓZSEF kollégánknak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Termoficare – PRAM Laboratórium munkaközössége.
*
Szomorú szívvel búcsúzom élettársamtól, id. DEBRENTI LÁSZLÓTÓL, aki életének 51. évében örökre eltávozott közülünk. Jó lenne beszélgetni veled, melléd ülni, kezemben tartani kezed, elmesélni neked, ha boldog vagyok, vagy ha a bánat cseppje szememben ragyog. Bánatos élettársa Piroska.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy DEBRENTI LÁSZLÓ életének 51. évében elhunyt. Temetése július 25-én 17 órakor a szentjánosi kápolnából. A gyászoló család
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától és apóstól, DEBRENTI LÁSZLÓTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Emléke legyen örök, pihenése csendes! Gyászolja fia Laci és menye Reni.
*
Őszinte részvéttel és fájdalommal búcsúzunk vejünktől, a sógortól, DEBRENTI LÁSZLÓTÓL. A jó Isten adjon neki békés, örök nyugalmat! Anyósa Piroska, apósa Lajos, sógora Zoli.
*
Mérhetetlen fájdalommal veszünk végső búcsút a drága, szeretett FARKAS ÉVÁTÓL. Őszinte részvétünk a bánatos, gyászoló családnak. Emléke legyen áldott. Storer Margit és Évike.
*
Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk édesanyámtól, Szilágyi Magdolnától (Bihar). Köszönjük neked az életet! Köszönjük a gyermekéveket! Köszönjük, hogy felneveltél, Hogy értünk mindent megtettél! Minden nap gondolunk rád, Mert a szívünkben élsz tovább. Ugye tudtad, hogy szerettünk, És hogy sohasem feledünk Drága édesanyánk. Bánatos fia Imi, menye Babi, unokái Szintia, Imike és barátnője Emő.
*
Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, SZILÁGYI MAGDOLNÁTÓL, aki visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése július 26-án, szerdán 15 órakor lesz a bihari kápolnából. „Ne fájjon nektek, hogy én már nem vagyok, hiszen napként az égen nektek ragyogok. Ha szép idő van, kék az ég, jusson eszetekbe a sok szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyok. Ha hulló csillag száll az éjjeli égen, Akkor mondjatok egy imát értem.” Örökké bánatos lánya Magdi, veje Öcsi.
*
Elfeledni téged nem lehet, Csak megtanulni élni nélküled. Fájó szívvel búcsúzunk sógornőmtől, nagynénénktől, aki hosszú betegség után elhunyt. Özv. Szilágyi Ilonka, lánya Ica, Öcsike, Tímea, Dominik és Sanyi.
*
Megtört szívvel búcsúzunk drága nagymamánktól és dédnagymamánktól, SZILÁGYI MAGDOLNÁTÓL, (Bihar). „Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, Szerető jóságod nem tudjuk feledni, Mert felejteni téged soha nem lehet, Csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled! Bánatos unokáid: Ramona, Silvia, István, Cristi, dédunokáid: Darius és Eduárd.
*
Július 25-én 4 éve, hogy „elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, Számunkra bánat és fájdalom maradt. Nem tudott elbúcsúzni, nem volt ideje, A jó Isten hívta, el kellett mennie.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, BŐDI GIZELLÁRA (szül. MESTER, 1945, Árpád), aki 68 éves korában eltávozott az élők sorából. Örökké bánatos férje Sándor és rokonai.
*
Fájó szívvel emlékezünk nagynénénkre, GÓBI ERZSÉBETRE (Biharvajda) halálának 1. évfordulóján. Egy nyári napon életed véget ért, Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Emlékedet megőrizzük egy életen át.” Öccse Sanyi és családja, unokahúga Enikő és családja.
*
Ma 17 éve annak a szomorú napnak, amikor a legdrágább feleséget, édesanyát és nagymamát, KELEMEN ERZSIKÉT utolsó útjára kísértük. Míg éltél, szerettünk, míg élünk, siratunk. Bánatos férjed, fiaid, unokáid, sógornőd.
*
Fájó lélekkel, megtört szívvel emlékezünk a drága testvérre, nagybátyára, MITRA GYÖRGYRE (Nagyvárad, volt villanyszerelő),
akinek jóságos szíve július 25-én 13 éve, 51 évesen szűnt meg dobogni, de a szívünkben őrizzük, mint egy drága kincset. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk, halkan zokogva. „Szíve nemes volt, keze dolgos, Élete nehéz volt, álma legyen boldog. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Csak letörölni a fájó könnyeket.” Sírjára, emlékére szálljon béke, áldás és nyugalom! Akik nem tudnak feledni, nővéred Marika és a Mitra család.
*
Megrendült lélekkel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, após, jó barát, PATAKI JÁNOS életének 79. évében 2017. július 23-án hirtelen elhunyt. Temetése 2017. július 25-én 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.
*
Hálával és köszönettel mindazért, amit a családunkért tett, szomorúan búcsúzunk a szeretett NAGY SÁNDORTÓL, nagynénénk férjétől. Nyugodjon békében! Utolsó üdvözlettel: Zója, Bianca, Anna családjával.
*
Mély fájdalommal, ezúton tudatjuk, hogy 83 éves korában váratlanul elhunyt szerettünk NAGY SÁNDOR. Hiányát semmi nem pótolja. Utolsó útjára kísérjük szerdán, július 26-án 13 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Őszintén gyászoljuk: felesége és rokonai.
*
„Istennek Szent Fia, a te szent kezedbe ajánlom lelkemet, vedd hozzád egedbe.” PATAKI JÁNOS, TURCAŞ DOINA, COCIUBA FLOARE, BÎRLONCEA NICOLAE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.