Gyászhírek 2017. július 24.

Akt.:
Gyászhírek 2017. július 24.
Megnyugszanak, akiknek erejük ellankadt”(Jó.3,17) Béres Melinda munkatársunk és családja gyászában együttérzéssel osztozunk. Kérjük Istent, hogy Krisztus feltámadásának üzenetével most is erősítse közöttünk a viszontlátás reménységét. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület testvéri munkaközössége!

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a Farkas Ferencznek és családjának a szeretett édesanya elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak vigasztalódást. A Russmedia Tech Munkaközössége.
*
Küzdöttél, de már nem lehet, A Csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek; Örökké él, akit igazán szeretnek!
Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagymamától, édesanyától, anyóstól, FORMITTÁG MARGITTÓL (szül. KOVÁCS), aki életének 84. évében, hosszan tartó szenvedés után visszaadta Lelkét az Úrnak. Köszönjük mindenkinek, aki mellettünk állt ezekben a nehéz pillanatokban! A gyászoló család.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesanyánkat, SZILÁGYI IRMÁT utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ RÓZÁLIÁRA (szül. BOROZSNYAI), aki 6 hónapja hunyt el. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, amíg élünk, nem feledünk Téged. Isten őrködjön pihenésed felett! Örökké bánatos családod: szüleid, húgod Éva, gyermekeid Árpád és Anikó, vejed Attila és unokád Bulcsú.
*
Fájó szívvel emlékezünk nagynénénkre, GÓBI ERZSÉBETRE (Bihardiószeg) halálának 1. évfordulóján. Egy nyári napon életed véget ért, Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Emlékedet megőrizzük egy életen át. Öccse Sanyi és családja, unokahúga Enikő és családja.
*
„Én élek és ti is élni fogtok…” (Ján. 14,19 c) Szomorú szívvel, de bizakodó lélekkel ezúton vigasztaljuk SIPOS ILDIKÓT és családját a szeretett édesapa, nagyapa, KÁLLAI GYULA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Boldog Feltámadás Reménye Alatt nyugodjon békében! A Nagyvárad-Réti Református Gyülekezet Presbitériuma és a Nőszövetség.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya, nagymama, FARKAS ÉVA életének 67. évében hirtelen elhunyt. Temetése kedden, július 25-én 11 órától a Steinberger kápolnából. Bánatos családja: férje Ferencz, fiai Józsi, Ferike, menyei Ibike, Noémi és unokája Bea.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa és testvér, HORVÁTH ZOLTÁN életének 62. évében elhunyt. Temetése július 24-én 11 órakor lesz. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Te nem haltál meg, csak álmodni mentél. Pihenése legyen áldott és nyugodt. Búcsúzik tőle felesége Katalin, gyermekei Róbert és Andrea, menye Renáta, veje Róbert, unokái Tamara és Vivien, testvére Gyöngyi és anyósa Juliána.
*
„Értem ne sírjatok, de imádkozzatok, saját végetekre is jól vigyázzatok.” Andru Ileana-Nela, Jida Ioan, Purdea Mihai Gheorghe, Fehér Sidonia, Puie Raveica, Farkas Éva, Jose Margareta, Horváth Zoltán, Macsim Constanţa, Nagy Sándor-András. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.