Gyászhírek 2017. július 21.

Gyászhírek 2017. július 21.
Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett sógórtól, keresztapától, nagybátytól, KÁLLAI GYULÁTÓL (Jákóhodos), aki visszaadta lelkét Teremtőjének. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom.” Búcsúzik tőle sógora Imre és Irénke, keresztlánya Gabi és családja, unokaöccse Imi és családja.


Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel gondolunk és emlékezünk a drága férjre, apára, nagytatára, Id. Sziki Gyulára halálának 10. évfordulóján. „Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, amíg élnek azok, akik szerettek téged.” A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre és édesanyára, SZÁVÓ MÁRIÁRA, aki egy éve, hogy itthagyott minket. Drága Máriám és édesanyám, már egy éve némán gyászolunk, hiszen képtelenek voltunk megakadályozni, hogy eltávozz közülünk, emlékekbe, hangodba kapaszkodva próbáljuk elviselni hiányodat és életben tartani drága lényedet, amit nem pótol senki és semmi. Engesztelő gyászmise lelki üdvéért július 22-én, szombaton délután 18 órakor a bazilikában. Örökké bánatos férje Laci és fia Lacika.

*

Fájó szívvel emlékezünk PAPP KÁROLY JÓZSEFRE, halálának 1. évfordulóján. Nyugodjon békében. Felesége Marika, fia Károly Attila, menye Hajni és 4 unokája.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, SZAKÁCS ELVIRÁRA, akit ma 6 hónapja kísértünk utolsó útjára. Nyugodj békében! Lányai Luly és Gabi, vejei Sanyi és Gelu, unokái Adi és Bianca, és dédunokái Alexandra és Victoria.

*

Kegyelettel emlékezem szeretett halottaimra, KARANCSI ISTVÁNRA (pincér, halálának 25. évfordulóján), Szentes Máriára, (halálának 24. évfordulóján), Mester Józsefre, (halálának 46. évfordulóján). „Ez az emlékezés napja, értetek imádkozunk halkan zokogva, szenvedés után a halál nyugalom, de nélkületek élni örökös fájdalom.” Emlékezik rátok szeretett családotok, özv. Karancsi Erzsébet és családja.

*

55 éves érettségi találkozónk alkalmából, kegyelettel és szeretettel emlékezünk HORVÁTH LÁSZLÓ, BURIK ISTVÁN elhunyt osztályfőnökeinkre, valamint ALMÁSI LÁSZLÓ, BODONI ÁGNES, HAIDUC ALEXANDRU, LŐRINCZ JÓZSEFNÉ, NÉMETH FERENC, RÉTHY FERENC, ROSTÁS GIZELLA, SCHWARTZ BÉLÁNÉ, SCHWARTZ VALÉRIA, TÓTH ISTVÁN, VÁRADI ISTVÁN, DR. ZALÁNYI MAGDA, ZUDOR ANTALNÉ
tanárainkra, és ÁRVA MIHÁLY, CHIRODEA MARGIT, GIERLING OTTÓ, JÁMBOR GYULA, KINTER SÁNDOR, KISS JENŐ, KOVÁCS ZSIGMOND, MÉHÉSZ MAGDA, PAKOT ISTVÁN, PAPP KÁROLY, SÁRKÖZI LÁSZLÓ, TAKÁCS BÉLA, VINCZE JÓZSEF
osztálytársainkra. Az 1962-ben végzett Vegyes Középiskola XI. osztályának öregdiákjai.

*

Fájó szívvel emlékezem a drága férjre, apára és nagyapára, RÁTKAI IMRÉRE, halálának 11. évfordulóján. Szívünkben őrizzük drága emlékedet, nyugodj békében. Bánatos felesége, és az egész család.

*

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk téged. Fájó szívvel emlékezünk: TÓTH ETELKA IRÉNRE, halálának 5. évfordulóján. Férje Guszti, fiai Attila és Csabi

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Sipos Ildikónak, Sándornak és leányaiknak a szeretett édesapa, após és nagytata elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Boros Sándor és családja.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Sipos Ildikónak, Sándornak és leányaiknak, drága szerettük, KÁLLAI GYULA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. Az Orsila cég munkaközössége.

*

Hazatértél drága, jó unokatestvérünk, RÁCZ ZOLTÁN (Bihar). Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Vas család: Feri, Jani, Lala, Tomi és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága nővéremre, SZÁVÓ MÁRIÁRA, halálának első évfordulóján. Drága Máriám, pihenj te áldott szív, segítő jóságod nem tudjuk feledni, csak egy a reményünk, még találkozunk veled. Gizike és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, DOBROSI IRMÁRA, halálának negyedik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Szerető családja.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, id. HEGEDŰS SÁNDOR türelemmel viselt, hosszú betegség után 77 évesen visszaadta lelkét teremtő urának. Temetése 21-én, pénteken 15 órakor a borsi kápolnából. Búcsúzik tőle felesége Margit, fiai Sándor és Gyula, menyei Gabriella és Emma, unokái Alexandra, Gergő és Anita, a bánatos, gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, nászunk, KÁLLAI GYULA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Id. Sipos Sándor és felesége Jolánka.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, nagymama és dédi, özv. NAGY IRMA (Biharfélegyháza), életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése július 22-én 2 órakor a biharfélegyházi kápolnából. Nyugodj békében! Búcsúznak tőle: fia, menye, leánya, veje, az unokák és a dédunokák.

*

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
De te számunkra sosem leszel halott,
Szívünkben örökre élni fogsz,
Mint a csillagok.”
Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, KÁLLAI GYULA, (Jákóhodos), életének 81. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton 13 órától a jákóhodosi kápolnától. „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él. És utoljára az én porom felett megáll.” (Jób. 19:25) Búcsúzik tőle felesége Viola, lányai Ibolya és Ildikó, vejei, unokái, dédunokája.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, unokatestvér, SAJTI ISTVÁN ÁRPÁD
(Nagyszalonta, élt 75 évet), hirtelen halál után itthagyta szeretteit. Temetése szombaton 15 órakor a nagyszalontai ravatalozóból. A bánatos gyászoló család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett Édesanyára, anyósra, nagynénire, TYMPALSZKI VIKTORNÉRA (szül. LACZKA ÉVA) halálának 20. évfordulóján. Nyugodjon békében! Leánya Judit, veje János.

*

Szomorú hat hét telt el amióta a drága Édesapa, nagyapa, após, ID. HORVÁTH ADALBERT (BÉLA) itthagyott bennünket.
Hogy milyen fontos is volt Ő nekem?
Csak most tudom, mivel nincs már velem.
De bennem él egy arc, s egy végtelen szeretet,
Amit tőlem soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretlek, s nem feledlek Téged.
Szerető lányod Csilla, unokád Jázminka, vejed Sámuel.

*

Emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, KISS GYÖRGYRE, aki két éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Erzsike és Attila.

*

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezem drága gyermekemre, HOMONNAI IRMÁRA halálának 9. évfordulóján.
Hosszú az út, mely sírodhoz vezet,
Fájó szívvel, nehezen de mégis
Hozzád kimegyek.
Sírod felett a virágok
Őrzik a te örök álmod,
Könnyeimmel ötözgetem,
Téged soha nem feledlek.
Nyugodj békében te drága lélek! Bánatos édesanyád.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, ÖZV. BOZSÁNYI ZSUZSANNÁRA halálának 9. évfordulóján.
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Csak letörölni a fájó könnyeket.”
Drága emlékét megőrizzük egy életen át.
Örökké bánatos fia Jóska, menye Mónika és unokája Attila.

*

Szomorú szívvel emlékezünk HORVÁTH BÉLÁRA.
„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
Sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Álmaid a mélyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett!”
Bánatos szomszédasszonya Rozi és családja.

*

Szívünk minden szeretetével emlékezünk a hűséges férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. HORVÁTH ADALBERTRE (nagyváradi lakos),
aki 6 hete 66 évesen itthagyott bennünket.
„Itthagytál mindent amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Megállt a szív, mely élni vágyott,
Nélküled üres, szomorú a házunk.
Szívünkben itt él emléked örökre,
Mosolygós arcod itt marad szívünkben.
Nem hisszük el, hogy téged már nem látunk,
Örökkön-örökké a szívünkbe zárunk.
Emlékezik bánatos felesége Karolina, akinek nagyon hiányzik, és az egész család.

*

Szomorúan búcsúzom kedves barátomtól, SZABÓ BÉLA (Hodos). Fájdalommal őrizzük emlékedet. Akik nem tudnak feledni, Hegyesi László és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj, apa, nagyapa, SZABÓ BÉLA (Jákóhodos) életének 59. évében súlyos betegség után elhunyt. Felejthetetlen halottunk búcsúztatója a jákóhodosi kápolnánál 2017. július 21-én, pénteken 13 órakor lesz.
Búcsúzik tőle bánatos felesége, fiai, menyei és unokája.